Tiếng Anh 7 Unit 2 Lesson 1

Tiếng Anh 7 I-learn Smart World Unit 2 Lesson 1

Trong bài viết này, VnDoc giới thiệu tới các em Soạn Unit 2 lớp 7 Smart World Lesson 1. Sau đây mời các em tham khảo chi tiết. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Tiếng Anh 7 Unit 2 Lesson 1

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

New words

a. Match the words and phrases with the pictures. Listen and repeat.

(Điền từ và cụm từ với bức tranh tương ứng. Nghe và lặp lại.)

Bài nghe

Tiếng Anh 7 Unit 2 Lesson 1

Gợi ý đáp án

1. eat fruit and vegetables

2. drink soda

3. eat fast food

4. get some sleep

5. healthy

6. unhealthy

b. In pairs: Discuss which things are healthy and unhealthy.

(Làm theo cặp: Thảo luận những thứ gì tốt cho sức khỏe và thứ gì không tốt cho sức khỏe.)

Gợi ý đáp án

Eating junk food is unhealthy because it contains lots of fat.

Reading

a. Read Toby and Lisa's class report and circle the correct answer.

(Đọc báo cáo lớp của Toby và Lisa, khoanh tròn đáp án đúng.)

Tiếng Anh 7 Unit 2 Lesson 1

Gợi ý đáp án

2. Most students have a healthy lifestyle.

b. Now, read and circle the correct answers.

(Bây giờ, đọc và khoanh tròn đáp án đúng.)

Tiếng Anh 7 Unit 2 Lesson 1

Gợi ý đáp án

1. b

2. a

3. b

4. c

c. In pairs: Do you have a healthy lifestyle? Why (not)?

(Làm theo cặp: Bạn có một lối sống lành mạnh không? Tại sao (không)?

Gợi ý đáp án

A: Do you have a healthy lifestyle?

B: Yes, I do

A: Why?

B: Because I don’t like eating fast food and drinking soda

Grammar

a. Listen and repeat

(Nghe và lặp lại.)

Bài nghe

Tiếng Anh 7 Unit 2 Lesson 1

Nội dung bài nghe:

G: How much pizza do you eat?

B: I don’t eat any pizza

b. Circle the correct words.

(Khoanh tròn từ đúng.)

Tiếng Anh 7 Unit 2 Lesson 1

Gợi ý đáp án

1. any

2. lots of

3. much

4. a little

5. any

c. Look at the table and answer the questions.

(Nhìn bảng và trả lời câu hỏi.)

Tiếng Anh 7 Unit 2 Lesson 1

Gợi ý đáp án

1. Jimmy does a lot of exercise every week.

(Jimmy tập thể dục nhiều mỗi tuần)

2. Joey watches a little TV every day.

(Joey xem tivi ít mỗi ngày)

3. Janet drinks some soda every week.

(Janet uống một chút soda mỗi tuần)

4. Jonny doesn’t eat any salad.

(Jonny không ăn sa-lát)

d. In pairs: Ask your partner about the activities in Task c.

(Làm theo cặp: Hỏi bạn mình về những hoạt động ở phần c.)

Tiếng Anh 7 Unit 2 Lesson 1

Pronunciation

a. Intonation falls for Wh-questions

(Ngữ điệu cho câu hỏi “Wh-question”.)

Tiếng Anh 7 Unit 2 Lesson 1

b. Listen to the sentence and notice how the intonation falls.

(Nghe câu và chú ý ngữ điệu.)

Bài nghe

How much fast food do you eat every week?

c. Listen and cross out the question that doesn't follow the note in "a."

(Nghe và gạch bỏ câu hỏi không tuân thủ theo ghi chú ở bài a.)

Bài nghe

How much junk food do you eat every week?

How much exercise do you do every day?

d. Read the questions with the falling intonation to a partner.

(Đọc câu hỏi cùng ngữ điệu với bạn.)

Practice

Ask and answer

(Hỏi và trả lời)

Tiếng Anh 7 Unit 2 Lesson 1

Speaking

Who Has the Healthiest Lifestyle?

a. You're doing a survey about healthy lifestyles. In threes: Fill in the survey for yourself, then ask two friends about their lifestyles. For each (+) answer, add points. For each - answer, subtract points.

(Bạn đang làm khảo sát về cách sống khỏe. Trong 3 người: Điền vào khảo sát bản thân bạn, sau đó hỏi 2 người bạn về cách sống của họ. Với mỗi câu trả lời (+) thì cộng điểm. Với mỗi câu trả lời (-), trừ điểm.)

Tiếng Anh 7 Unit 2 Lesson 1

b. Who has the healthiest lifestyle?

(Ai có cách sống lành mạnh nhất?)

Xem tiếp: Soạn Tiếng Anh lớp 7 Unit 2 Lesson 2 MỚI

VnDoc xin giới thiệu Soạn Tiếng Anh 7 i-learn Smart World theo từng Unit các hướng dẫn giải chi tiết cho từng phần trong SGK Tiếng Anh lớp 7 mới, kèm với đó là file nghe giúp các em hiểu bài học dễ dàng hơn.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Tiếng Anh lớp 7 Unit 2 Lesson 1. Ngoài ra, mời các bạn tham khảo thêm tài liệu tiếng Anh được cập nhật liên tục trên VnDoc.com như: Giải bài tập Tiếng Anh 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7, Giải SBT Tiếng Anh 7, Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 7 trực tuyến... Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 7 và môn Ngữ văn 7.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 7, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 7 sau : Nhóm Tài liệu học tập Tiếng Anh lớp 7. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
19 12.645
Sắp xếp theo

Tiếng Anh lớp 7

Xem thêm