Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Smart World Workbook 7 Unit 7 Lesson 1

Tiếng Anh 7 I-learn Smart World Unit 7 Lesson 1

Trong bài viết này, VnDoc giới thiệu tới các em Giải Smart World Workbook 7 Unit 7 Lesson 1. Sau đây mời các em tham khảo chi tiết. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Smart World Workbook 7 Unit 7 Lesson 1

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

New Words

a. Find the matching parts of the words and write them on the lines

(Tìm các phần nối của các từ và viết chúng vào các dòng)

Smart World Workbook 7 Unit 7 Lesson 1

Gợi ý đáp án

1. boarding pass

2. baggage claim

3. passport

4. suitcase

5. luggage

6. customs

7. backpack

b. Write the words in Task a. next to the correct descriptions

(Viết các từ ở Bài a bên cạnh phần mô tả đúng)

Smart World Workbook 7 Unit 7 Lesson 1

Gợi ý đáp án

1. boarding pass

2. customs

3. baggage claim

4. passport

5. suitcase

6. luggage

7. backpack

Listening

a. Listen to two people talking. Where are speakers?

(Nghe hai người nói chuyện. Người nới đang ở đâu?)

Bài nghe

Smart World Workbook 7 Unit 7 Lesson 1

Gợi ý đáp án

2. at an airport

Nội dung bài nghe

A: What luggage does Zoe have?

B: She has a big new backpack.

A: Is this hers?

B: No, it isn't. Hers is green.

A: Ah, here it is.

B: How about Henry? What luggage does he have?

A: Henry has a small black suitcase.

B: Is this his?

A: No, it's not. Henry's suitcase is new.

B: New? Okay, I found it.

A: What luggage does Samantha have?

B: She has a small blue bag.

A: Is that hers?

B: No, hers is a backpack.

A: A small blue backpack. It's here.

B: What luggage do you have, Sally?

A: Mine's a new small orange suitcase.

B: Is this yours?

A: Yes, it is. Thanks.

B: It's time to go home. It's been a long flight.

A: Yeah, we've been on the plane for 12 hours.

b. Now, listen and tick (√) the boxes

(Bây giờ hãy nghe và tích (√) vào các hộp)

Bài nghe

Smart World Workbook 7 Unit 7 Lesson 1

Gợi ý đáp án

1. A

2. C

3. C

4. B

Grammar

a. Fill in the blanks using possessive pronouns

(Điền vào chỗ trống sử dụng đại từ sở hữu)

Smart World Workbook 7 Unit 7 Lesson 1

Gợi ý đáp án

1. mine

2. mine

3. theirs

4. yours

5. mine

6. his

7. hers

8. ours

b. Circle the correct answers

(Khoanh tròn các câu trả lời đúng)

Smart World Workbook 7 Unit 7 Lesson 1

Gợi ý đáp án

1. new gray

2. old yellow

3. luggage

4. big purple

5. big new white

6. His

7. Her

8. a small old blue

Writing

Look at the picture. Which luggage does the Brown family have? Write questions and answers in full sentences, then rewrite the answers using possesive pronouns

(Hãy nhìn bức tranh. Gia đình Brown có loại hành lý nào? Viết đầy đủ câu hỏi và câu trả lời, sau đó viết lại câu trả lời sử dụng đại từ sở hữu)

Smart World Workbook 7 Unit 7 Lesson 1

Gợi ý đáp án

1. What luggage does Mr. Brown have?

He has an old brown luggage.

His is an old brown luggage.

2. What luggage does Mrs. Brown have?

She has a new green suitcase.

Hers is a new green suitcase.

3. What luggage does Lucy have?

She has a small pink backpack.

Hers is a small pink backpack.

4. What luggage does Luke have?

He has an old red backpack.

His is an old red backpack.

Xem tiếp: Smart World Workbook 7 Unit 7 Lesson 2 MỚI

VnDoc xin giới thiệu Soạn Tiếng Anh 7 i-learn Smart World theo từng Unit các hướng dẫn giải chi tiết cho từng phần trong SGK Tiếng Anh lớp 7 mới, kèm với đó là file nghe giúp các em hiểu bài học dễ dàng hơn.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Giải Smart World Workbook 7 Unit 7 Lesson 1.

Đánh giá bài viết
2 3.508
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh 7 i-Learn Smart World

    Xem thêm