Smart World Workbook 7 Unit 4 Lesson 3

Tiếng Anh 7 I-learn Smart World Unit 4 Lesson 3

Trong bài viết này, VnDoc giới thiệu tới các em Giải Smart World 7 Workbook Unit 4 Lesson 3. Sau đây mời các em tham khảo chi tiết. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Smart World Workbook 7 Unit 4 Lesson 3

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Listening

a. Listen to a radio show. What kind of show is this?

(Nghe chương trình đài. Đây là loại chương trình gì?)

Bài nghe

Smart World Workbook 7 Unit 4 Lesson 3

Gợi ý đáp án

2. a news show

b. Now, listen and fill in the blanks

(Bây giờ hãy nghe và điền vào chỗ trống)

Bài nghe

Smart World Workbook 7 Unit 4 Lesson 3

Gợi ý đáp án

1. Green Steps has more than 4,000 members.

(Green Steps có hơn 4000 tình nguyện viên)

2. 56 volunteers in Palmdale cleared trash from parks and rivers.

(56 tình nguyện viên ở Palmdale đã dọn sạch rác từ các công viên và hồ)

3. In Crabtree, eight hundred local people picked up trash along the streets.

(Ở Crabtree, tám trăm người dân địa phương đã nhặt rác dọc các con phố)

4. The leader of Green Steps hopes people can see that together we can make a big change.

(Lãnh đạo của Green Steps hy vọng mọi người có thể nhận thấy rằng chúng ta có thể cùng nhau tạo ra sự thay đổi lớn)

Reading

a. Read Tim’s email to Alice. Would Tom like to take part in future clean-ups?

(Đọc thư điện tử Tim gửi cho Alice. Tim muốn tham gia những buổi dọn dẹp trong tương lai không?)

Smart World Workbook 7 Unit 4 Lesson 3

Gợi ý đáp án

1. Yes

b. Now, read and answer the questions

(Bây giờ, đọc và trả lời các câu hỏi)

Smart World Workbook 7 Unit 4 Lesson 3

Gợi ý đáp án

1. Wilson Park

2. Around 80 (people)

3. Over four tonnes

4. Clean and Green

Writing Skill

Smart World Workbook 7 Unit 4 Lesson 3

Write full sentences using the prompts. Then, number the sentences (1-4) to match them with the order in the skill box.

(Viết các câu đầy đủ sử dụng các gợi ý. Sau đó, đánh số các câu (1-4) để nối chúng với các hộp theo thứ tự)

Smart World Workbook 7 Unit 4 Lesson 3

Gợi ý đáp án

1. I could see trash on the beach. It was horrible! (3)

2. It was a really fun event. Would you like to join us next year! (4)

3. I took part in a river clean-up in Green Valley. (1)

4. I went to a clean-up yesterday at Gold Beach. Over twenty volunteers took part. (2)

Planning

Choose one of the places. Use your own ideas to fill in the tables about in a clean-up there.

(Chọn một trong những địa điểm này. Sử dụng ý của riêng bạn để điền vào bảng về buổi dọn dẹp ở đây)

Smart World Workbook 7 Unit 4 Lesson 3

Writing

Now, use your notes to write an email about the clean-up. Write 60 to 80 words.

(Bây giờ, hãy sử dụng các ghi chú để viết thư điện tử về buổi dọn dẹp. Viết 60 đến 80 từ)

Smart World Workbook 7 Unit 4 Lesson 3

Gợi ý đáp án

Hi Giang,

I had an interesting weekend. I took part in a forest clean-up.

I arrived in Blackwood Forest at midday. I could see many plastic bags all over the park. It smelled horrible. Twenty volunteers took part. We worked for four hours and picked up 30 boxes of trash. The park looked clean after we finished. The event was organized by Clean The Parks. I won’t do another one because the smell was really bad.

See you,

VnDoc

Xem tiếp: Giải Smart World Workbook 7 Unit 4 Review MỚI

VnDoc xin giới thiệu Soạn Tiếng Anh 7 i-learn Smart World theo từng Unit các hướng dẫn giải chi tiết cho từng phần trong SGK Tiếng Anh lớp 7 mới, kèm với đó là file nghe giúp các em hiểu bài học dễ dàng hơn.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Giải Smart World Workbook 7 Unit 4 Lesson 3. Ngoài ra, mời các bạn tham khảo thêm tài liệu tiếng Anh được cập nhật liên tục trên VnDoc.com như: Giải bài tập Tiếng Anh 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7, Giải SBT Tiếng Anh 7, Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 7 trực tuyến... Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 7 và môn Ngữ văn 7.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 7, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 7 sau : Nhóm Tài liệu học tập Tiếng Anh lớp 7. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
15 5.043
Sắp xếp theo

Tiếng Anh lớp 7

Xem thêm