Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Smart World Workbook 7 Unit 7 Lesson 2

Tiếng Anh 7 I-learn Smart World Unit 7 Lesson 2

Trong bài viết này, VnDoc giới thiệu tới các em Giải Smart World Workbook 7 Unit 7 Lesson 2. Sau đây mời các em tham khảo chi tiết. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Smart World Workbook 7 Unit 7 Lesson 2

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

New Words

Read the clues and do the crossword puzzle

(Đọc các gợi ý và giải ô chữ)

Smart World Workbook 7 Unit 7 Lesson 2

Gợi ý đáp án

1. convenient

2. comfortable

3. ticket

4. reliable

5. eco-friendly

6. public

7. frequent

Reading

a. Read the blog posts. What are they about?

(Đọc các bài viết blog. Chúng là về cái gì?)

Smart World Workbook 7 Unit 7 Lesson 2

Gợi ý đáp án

1. popular types of transportation in Amsterdam and Tokyo

b. Now, read and answer the questions

(Bây giờ, hãy đọc và trả lời các câu hỏi)

Smart World Workbook 7 Unit 7 Lesson 2

Gợi ý đáp án

1. Because bikes are cheap and eco-friendly.

2. It’s not as popular as riding bikes but still easy and quick.

3. Train and subways.

4. Because they are fast, eco - friendly, and comfortable.

Hướng dẫn dịch bài đọc

Alex

25 tháng 3

Tôi sống ở Amsterdam, thủ đô xe đạp của thế giới. Thành phố của tôi nổi tiếng với việc sử dụng xe đạp như một loại phương tiện giao thông phổ biến. Thành phố tạo ra nhiều con đường cho xe đạp.

Người dân ở đây thích đi xe đạp vì chúng rẻ và thân thiện với môi trường. Di chuyển bằng phương tiện công cộng không phổ biến như đi xe đạp nhưng ở Amsterdam vẫn dễ dàng và nhanh chóng.

Aiko

Ngày 4 tháng 4

Tôi đến từ Tokyo. Ở Nhật Bản, có nhiều loại phương tiện giao thông công cộng khác nhau. Xe buýt rất rẻ để đi lại trong thành phố. Xe lửa và tàu điện ngầm phổ biến ở đây vì chúng nhanh chóng, thân thiện với môi trường và thoải mái, nhưng vé khá đắt đối với khách du lịch.

Grammar

a. Underline the mistakes, then write the correct answer on the lines

(Gạch chân các lỗi sai, sau đó viết câu trả lời đúng vào các dòng)

Smart World Workbook 7 Unit 7 Lesson 2

Gợi ý đáp án

1. more comfortable => comfortable

2. quicker => quick

3. than => as

4. frequently => frequent

5. isn’t => aren’t

6. eco - friendlier => eco - friendly

b. Look at the table, read the sentences, and put a (√) or a (x)

(Hãy nhìn vào bảng, đọc các câu, và thêm tích (√) hoặc gạch chéo (x))

Smart World Workbook 7 Unit 7 Lesson 2

Gợi ý đáp án

1. √

2. x

3. √

4. √

5. x

Writing

Look at the pictures and adjectives. Write sentences using (not) as … as

(Hãy nhìn các bức tranh và tính từ. Viết các câu sử dụng (not) as … as)

Smart World Workbook 7 Unit 7 Lesson 2

Gợi ý đáp án

1. The subway isn’t as comfortable as the train.

2. The bus isn’t as quick as the train.

3. The subway isn’t as cheap as the bus.

4. The train is as frequent as the bus

Xem tiếp: Giải Smart World Workbook 7 Unit 7 Lesson 3 MỚI

VnDoc xin giới thiệu Soạn Tiếng Anh 7 i-learn Smart World theo từng Unit các hướng dẫn giải chi tiết cho từng phần trong SGK Tiếng Anh lớp 7 mới, kèm với đó là file nghe giúp các em hiểu bài học dễ dàng hơn.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Giải Smart World Workbook 7 Unit 7 Lesson 2.

Đánh giá bài viết
10 4.006
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh 7 i-Learn Smart World

    Xem thêm