Smart World Workbook 7 Unit 4 Lesson 2

Tiếng Anh 7 I-learn Smart World Unit 4 Lesson 2

Trong bài viết này, VnDoc giới thiệu tới các em Giải Smart World 7 Workbook Unit 4 Lesson 2. Sau đây mời các em tham khảo chi tiết. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Smart World Workbook 7 Unit 4 Lesson 2

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

New words

a. Complete the words with the vowels (a, e, i, o, u) and y

(Hoàn thành các từ sau với các nguyên âm (a, e, i, o, u) và y

Smart World Workbook 7 Unit 4 Lesson 2

Gợi ý đáp án

1. r a i s e

2. r e c y c l e

3. p l a n t

4. c l e a n u p

5. d o n a t e

b. Complete the phrases using the verbs in Task a

(Hoàn thành các cụm động từ sử dụng các động từ trong Bài a)

Smart World Workbook 7 Unit 4 Lesson 2

Gợi ý đáp án

1. raise

2. donate

3. clean up

4. plant

5. recycle

6. plant

7. clean up

8. donate

9. recycle

Listening

a. Listen to three people talking. Where are the speakers?

(Nghe ba người nói chuyện. Những người nói ở đâu?)

Bài nghe

Smart World Workbook 7 Unit 4 Lesson 2

Gợi ý đáp án

2. on a radio show

Nội dung bài nghe

Ms. White: Welcome to Teen Talk. I’m talking to John Brown and Anna Levine. They’re middle school students and they have been busy making our town a better place.

Anna: Hi.

Ms. White: So, Anna. Let’s talk about what you did to help our community.

Anna: Last Sunday, I volunteered at the local soup kitchen. We helped serve food and clean the dishes there.

Ms. White: What else did you do, Anna?

Anna: Last month, I cleaned up the streets near my house. We also planted flowers and trees there.

Ms. White: Fantastic. How about you, John? I hear you donated lots of things to our local charity.

John: Well… Last Saturday, I donated books and old clothes.

Ms. White: Exellent! Anything else?

John: Erm… let’s see. Oh, last summer, I joined a fun run to raise money.

Ms. White: Wow! You guys did a great job to help our community.

John & Anna: Thank you, Ms. White.

b. Now, listen and circle

(Bây giờ hãy nghe và khoanh tròn)

Bài nghe

Smart World Workbook 7 Unit 4 Lesson 2

Gợi ý đáp án

1. B

2. C

3. C

4. A

Grammar

a. Fill in blanks using the Past Simple form of the verbs in the box

(Điền vào chỗ trống sử dụng thì Quá khứ đơn chia động từ trong hộp)

Smart World Workbook 7 Unit 4 Lesson 2

Gợi ý đáp án

1. volunteered

2. served

3. cleaned

4. organised

5. raised

6. planted

b. Look at the pictures and write affirmative sentences, negative sentences, or questions using Past Simple tense.

(Hãy nhìn các bức tranh và viết các câu dưới dạng khẳng định, phủ định và câu hỏi theo thì Quá khứ đơn)

Smart World Workbook 7 Unit 4 Lesson 2

Gợi ý đáp án

1. We volunteered at a soup kitchen last Friday.

2. They didn’t clean up the streets two weeks ago.

3. Did she donate clothes yesterday?

4. He lanted flowers yesterday.

5. They didn’t plant trees last weekend.

6. Did he raise money for charity last month?

Writing

Write full sentences about three things you did to help the community

(Viết các câu đầy đủ về ba việc bạn đã làm để giúp cộng đồng)

Gợi ý đáp án

Last month, my sister and I donated books, clothes, and toys to a local charity. Two weeks ago, my friend and I cleaned up the school yard. Yesterday, we cleaned up the park near our school. We also planted trees and flowers there.

Xem tiếp: Giải Smart World Workbook 7 Unit 4 Lesson 3 MỚI

VnDoc xin giới thiệu Soạn Tiếng Anh 7 i-learn Smart World theo từng Unit các hướng dẫn giải chi tiết cho từng phần trong SGK Tiếng Anh lớp 7 mới, kèm với đó là file nghe giúp các em hiểu bài học dễ dàng hơn.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Giải Smart World Workbook 7 Unit 4 Lesson 2. Ngoài ra, mời các bạn tham khảo thêm tài liệu tiếng Anh được cập nhật liên tục trên VnDoc.com như: Giải bài tập Tiếng Anh 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7, Giải SBT Tiếng Anh 7, Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 7 trực tuyến... Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 7 và môn Ngữ văn 7.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 7, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 7 sau : Nhóm Tài liệu học tập Tiếng Anh lớp 7. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
4 5.649
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 7

    Xem thêm