Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 6 Lesson 3

Tiếng Anh 7 I-learn Smart World Unit 6 Lesson 3

Trong bài viết này, VnDoc giới thiệu tới các em Soạn Tiếng Anh 7 Smart World Unit 6 Lesson 3. Sau đây mời các em tham khảo chi tiết.

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 6 Lesson 3

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Let’s Talk!

a. In pairs: Do you know the building in the picture? What do you think is good or bad about studying abroad?

(Theo cặp: Bạn có biết về tòa nhà trong bức tranh? Bạn nghĩ việc du học là tốt hay xấu?)

Gợi ý đáp án

A: Do you know the building in the picture?

B: Yes, I do.

A: What do you think is good or bad about studying abroad?

B: I think studying abroad is good because I can improve my English.

Listening

a. Listen to a teacher giving a presentation about studying abroad. What grade do you think her class is?

(Nghe giáo viên diễn thuyết về việc du học. Bạn nghĩ lớp của cô ấy thuộc khối lớp nào?)

Bài nghe

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 6 Lesson 3

Gợi ý đáp án

2. Grade 12

Nội dung bài nghe

Good morning, class. Today, I want to tell you about studying abroad. I know most of you want to go to university next year. Why not go to university in another country? I went to university in France. It was a great experience. I studied there for one year. I could already speak some French, so I could make friends easily. I learned so much about French history.

However, there are some things about studying abroad that you might find difficult. You won't know your way around and might get lost. But universities will give you a map and tell you good places to go. It can also be very expensive to pay for your apartment and plane tickets. If anyone has any questions, please ask me.

b. Now, listen and answer the questions.

(Bây giờ, nghe và trả lời câu hỏi.)

Bài nghe

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 6 Lesson 3

Gợi ý đáp án

1. France

2. one

3. French history

4. a map

5. apartments and plane tickets

Reading

a. Read the article. Did Anna have more good or bad experiences during her time in Spain?

(Đọc bài viết. Anna có nhiều trải nghiệm tốt hay xấu hơn trong thời gian ở Tây Ban Nha?)

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 6 Lesson 3

Gợi ý đáp án

1. Good

b. Now, read and write True or False.

(Bây giờ, đọc và viết Đúng hoặc Sai.)

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 6 Lesson 3

Gợi ý đáp án

1. False

2. True

3. False

4. True

5. True

c. In pairs: Would you like to study abroad? What problems do you think you would have?

(Theo cặp: Bạn có muốn đi du học? Bạn nghĩ bạn sẽ gặp những vấn đề gì?)

Gợi ý đáp án

A: Would you like to study abroad?

B: Yes, I’d like.

A: What problems do you think you would have?

B: I think I would have some difficult at first but I would have a great time.

Writing

a. Read about using conjunctions. Then, read Anna’s paragraph again and underline the ideas linked with conjunctions.

(Đọc về việc sử dụng các liên từ. Sau đó, đọc lại đoạn văn của Anna và gạch chân các ý tưởng liên quan đến các liên từ.)

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 6 Lesson 3

b. Read and circle Yes or No.

(Đọc và khoanh tròn có hoặc không.)

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 6 Lesson 3

Gợi ý đáp án

1. No

2. Yes

3. Yes

4. No

5. Yes

6. Yes

7. Yes

c. Underline and correct the mistakes. Then, rewrite the correct sentences with however and although in your notebook.

(Gạch chân và sửa lỗi sai. Sau đó, viết lại câu đúng với “however” và “although” vào vở.)

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 6 Lesson 3

Gợi ý đáp án

1. Although it’s very expensive, I want to study abroad.

2. She could speak French. However, her writing was bad.

3.He liked Italy, although he was lonely.

4. Ben wanted to study in France. However, his French was bad.

Speaking

a. You just finished a year studying abroad. In pairs: Ask and answer the questions below.

(Bạn vừa mới hoàn thành một năm du học. Theo cặp: Hỏi và trả lời câu hỏi bên dưới.)

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 6 Lesson 3

b. Now, talk about two positive and two negative experiences when you studied abroad. Then, fill in the table.

(Bây giờ, nói về hai trải nghiệm tích cực và hai trải nghiệm tiêu cực khi bạn du học. Sau đó điền vào bảng.)

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 6 Lesson 3

Let’s write

Now, write a paragraph about studying abroad. Use the Feedback form to help you. Write 60 to 80 words.

(Bây giờ, viết 1 đoạn văn về việc du học. Sử dụng mẫu phản hồi. Viết 60-80 từ.)

Gợi ý đáp án

I want to tell you about studying abroad in Australia. Studying abroad helped me improve my English. I could practice speaking with people everyday. However, it was difficult at first. I was lonely because people didn’t understand me. Although it cost a lot of money, my university helped me find a part-time job. That helped a lot. I think studying aboard is very helpful for everyone.

Xem tiếp: Tiếng Anh 7 Smart World Unit 6 Review Education MỚI

VnDoc xin giới thiệu Soạn Tiếng Anh 7 i-learn Smart World theo từng Unit các hướng dẫn giải chi tiết cho từng phần trong SGK Tiếng Anh lớp 7 mới, kèm với đó là file nghe giúp các em hiểu bài học dễ dàng hơn.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Unit 6 Lesson 3 Education. Ngoài ra, mời các bạn tham khảo thêm tài liệu tiếng Anh được cập nhật liên tục trên VnDoc.com như: Giải bài tập Tiếng Anh 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7, Giải SBT Tiếng Anh 7, Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 7 trực tuyến... Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 7 và môn Ngữ văn 7.

Đánh giá bài viết
4 8.435
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh 7 i-Learn Smart World

    Xem thêm