Lý thuyết và bài tập ôn hè Toán 7 lên 8 năm 2021 - 2022

ÔN TP TOÁN 7 LÊN 8
A. ĐẠI S
1. S hu t.
- S hu t là s viết được dưới dng a/b vi a,b
Z, b
0.
- Tp hp các s hu tr được kí hiu là Q.
2. Quy tc chuyn vế.
- Khi chuyn vế mt s hàng t vế này sang vế kia ca một đẳng thc, ta
phải đổi du s hạng đó.
Vi mi x, y, z
Q : x + y = z
x = z - y.
3. T l thc
- T l thức là đẳng thc ca hai t s
a
b
=
c
d
.
- Nếu
a
b
=
c
d
thì ad = bc.
- Nếu ad = bc và a, b, c khác 0 thì ta có t l thc.
a
b
=
c
d
,
a
c
=
b
d
,
d
b
=
c
a
,
d
c
=
b
a
.
4. Tính cht ca dãy t s bng nhau.
a
b
=
c
d
=
a +c
b +d
=
a - c
b - d
- T dãy t s bng nhau
a
b
=
c
d
=
e
f
ta suy ra.
a
b
=
c
d
=
e
f
=
a + c + e
b + d + f
=
a - c + e
b - d + f
5. Đại lượng t l thun.
- Nếu đại lượng y liên h với đại lượng x theo công thc : y = kx ( vi k là hng
s khác 0) thì ta nói y t l thun vi x theo h s k.
- Nếu hai đại lượng t l thun vi nhau thì :
+ T s gi hai giá tr của chúng không thay đổi.
+ T s hai giá tr của đại lượng này bng t s hai giá tr tương ứng của đại
ng kia.
6. Đại lượng t l nghch.
- Nếu đại lượng y liên h với đại lượng x theo công thc y =
a
x
hay xy = a (a là
mt hng s khác 0) thì ta nói y t l nghch vi x theo h s t l a.
- Nếu hai đại lương tỉ l nghch vi nhau thì :
+ Tích hai giá tr tương ứng cùa chúng luôn không đổi (bng h s t l).
+ T s giá tr bt kì của đại lượng này bng nghịch đảo ca t s hai giá tr
tương ứng của đại lượng kia.
7. Đơn thức
- Đơn thức là biu thức đại s ch gm mt s, hoc mt biến, hoc mt tích
gia các s và các biến.
- Bc của đơn thức có h s khác 0 là tng s mũ của tt c các biến có trong
đơn thức.
- Hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức có h s khác 0 và có cùng phn biến.
- Để cng (hay trừ) các đơn thức đồng dng, ta cng (hay tr) các h s vi
nhau và gi nguyên phn biến.
8. Đa thức
- Đa thức là mt tng ca những đơn thức. Mỗi đơn thức trong tng gi là mt
hng t của đa thức đó.
- Bc của đa thức là bc ca hng tbc cao nht trong dng thu gn của đa
thức đó.
9. Nghim ca đa thức.
- Nếu tại x = a, đa thức P(x) có giá tr bng 0 thì ta nói a (hoc x = a) là mt
nghim của đa thức đó.
B. HÌNH HC
1. Hai góc đối đỉnh.
- Hai góc đối đỉnh là hai góc mà mi cnh của góc này là tia đối ca mt cnh
ca góc kia.
a
O
b
- Tính chất : Hai góc đối đỉnh thì bng nhau.
2. Hai đường thng vuông góc.
- Hai đường thẳng xx’, yy’ cắt nhau và trong các góc to thành có mt góc
vuông được gọi là hai đường thng vuông góc và kí hiệu là xx’
yy’.
x
y y’
x’
- Tính cht : Có mt và ch một đường thẳng a’ đi qua điểm O và vuông góc vi
đưng thẳng a cho trước.
3. Đưng trung trc của đon thng.
- Đưng thng vuông góc vi một đoạn thng ti trung điểm của nó được gi là
đưng trung trc của đoạn thng y.
d
A O B
4. Các góc to bi một đường thng cắt hai đường thng.
- Nếu đường thng c cắt hai đường thng a, b và trong các góc to thành có mt
cp góc so le trong bng nhau thì :
a) Hai góc so le trong còn li bng nhau.
b) Hai góc đồng v bng nhau.
5. Hai đường thng song song.
- Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không có điểm chung.
- Hai đường thng phân bit thì ct nhau hoc song song.
- Tính cht : Nếu đưng thng c ct hai đường thng a, b và trong các góc to
thành có mt cp góc so le trong bng nhau (hoc mt cp góc đồng v bng
nhau) thì a và b song song vi nhau.
6. Tiên đề Ơ - clit v hai đường thng song song.
- Qua một điểm nm ngoài một đường thng ch có một đường thng song song
với đường thẳng đó.

Đề cương ôn hè lớp 7 môn Toán

Lý thuyết và bài tập ôn hè Toán 7 lên 8 bao gồm hai phần: đại số và hình học, giúp các bạn học sinh ôn tập và rèn luyện hiệu quả. Đây là tài liệu hữu ích dành cho các em học sinh vừa hoàn thành xong chương trình học lớp 7 và đang trong kì nghỉ hè lên lớp 8. Mời các em cùng tham khảo.

Trong thời gian nghỉ hè, các em học sinh cũng cần ôn tập kiến thức để không bị xao nhãng kiến thức. Để giúp các em có tài liệu ôn tập, VnDoc giới thiệu Bài tập ôn hè Toán 7 cho các em ôn tập và làm bài, chuẩn bị kiến thức để bước vào lớp 8.

Ngoài Lý thuyết và bài tập ôn hè Toán 7 lên 8 năm 2021 - 2022, các bạn học sinh còn có thể tham khảo các tài liệu học tập môn Toán khác được cập nhật liên tục trên VnDoc.com như: Giải bài tập Toán lớp 7, Giải Vở BT Toán 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7, Khảo sát CL đầu năm lớp 7....

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 7, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 7 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 7. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
1 100
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán 7: Giải SGK Toán 7, Giải SBT Toán 7 đại số, hình học Xem thêm