Đề cương ôn tập môn Toán lớp 7 lên lớp 8

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ÔN TẬP TOÁN 7 LÊN 8
A. ĐẠI S
1. Số hữu tỉ.
- Số hữu t là số viết được dưới dạng a/b với a,b
Z, b
0.
- Tập hợp các sỗ hữu tr được hiệu Q.
2. Quy tắc chuyển vế.
- Khi chuyển vế một số hàng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức, ta phải đổi
dấu số hạng đó.
Với mọi x, y, z
Q: x + y = z
x = z - y.
3. Tỷ lệ thức
- Tỷ lệ thức đẳng thức của hai tỉ số
a
b
=
c
d
.
- Nếu
a
b
=
c
d
thì ad = bc.
- Nếu ad = bc và a, b, c khác 0 thì ta tỷ lệ thức.
a
b
=
c
d
,
a
c
=
b
d
,
d
b
=
c
a
,
d
c
=
b
a
.
4. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau.
a
b
=
c
d
=
a +c
b +d
=
a - c
b - d
- Từ dãy tỷ số bằng nhau
a
b
=
c
d
=
e
f
ta suy ra.
a
b
=
c
d
=
e
f
=
a + c + e
b + d + f
=
a - c + e
b - d + f
5. Đại ợng tỷ lệ thuận.
- Nếu đại lượng y liên hệ với đại ợng x theo công thức: y = kx ( với k là hằng số
khác 0) t ta nói y tỉ lệ thuận với x theo hệ số k.
- Nếu hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau thì:
+ T số giữ hai giá trị của chúng không thay đổi.
+ T số hai giá trị của đại lượng này bằng tỉ số hai giá trị tương ứng của đại ợng kia.
6. Đại ợng tỉ lệ nghịch.
- Nếu đại lượng y liên hệ với đại ợng x theo công thức y =
a
x
hay xy = a (a một
hằng s khác 0) thì ta nói y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ a.
- Nếu hai đại lương tỉ lệ nghịch với nhau thì:
+ Tích hai giá tr tương ng cùa chúng luôn không đổi (bằng h số tỉ lệ).
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
+ T số giá trị bất của đại ợng này bằng nghịch đảo của tỉ số hai giá trị ơng ứng
của đại lượng kia.
7. Đơn thức
- Đơn thức biểu thức đại số chỉ gồm một số, hoặc một biến, hoặc một tích giữa các
số c biến.
- Bậc của đơn thức hệ số khác 0 tổng số của tất cả các biến trong đơn thức.
- Hai đơn thức đồng dạng hai đơn thức có hệ số khác 0 có cùng phần biến.
- Để cộng (hay trừ) các đơn thức đồng dạng, ta cộng (hay trừ) các hệ số với nhau
giữ nguyên phần biến.
8. Đa thức
- Đa thức một tổng của những đơn thức. Mỗi đơn thức trong tổng gọi một hạng tử
của đa thức đó.
- Bậc của đa thức bậc của hạng tử bậc cao nhất trong dạng thu gọn của đa thức
đó.
9. Nghiệm của đa thức.
- Nếu tại x = a, đa thức P(x) giá trị bằng 0 t ta i a (hoặc x = a) một nghiệm
của đa thức đó.
B. HÌNH HỌC
1. Hai góc đối đỉnh.
- Hai góc đối đỉnh hai góc mỗi cạnh của góc này tia đối của một cạnh của góc
kia.
a
O
b
- Tính chất: Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.
2. Hai đường thẳng vuông góc.
- Hai đường thẳng xx’, yy cắt nhau trong các góc tạo thành một góc vuông
được gọi hai đường thẳng vuông góc hiệu xx’
yy’.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
x
y y’
x’
- Tính chất: một chỉ một đường thẳng a’ đi qua điểm O vuông góc với đường
thẳng a cho trước.
3. Đường trung trực của đoạn thẳng.
- Đường thẳng vuông góc với một đoạn thẳng tại trung điểm của được gọi đường
trung trực của đoạn thẳng y.
d
A O B
4. Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng.
- Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b trong các góc tạo thành một cặp
góc so le trong bằng nhau thì:
a) Hai góc so le trong còn lại bằng nhau.
b) Hai góc đồng vị bằng nhau.
5. Hai đường thẳng song song.
- Hai đường thẳng song song hai đường thẳng không điểm chung.
- Hai đường thẳng phân biệt thì cắt nhau hoặc song song.
- Tính chất: Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b trong các góc tạo thành
một cặp góc so le trong bằng nhau (hoặc một cặp góc đồng vị bằng nhau) thì a b
song song với nhau.

Ôn tập môn Toán lớp 7 lên lớp 8

Đề cương ôn tập môn Toán lớp 7 lên lớp 8 là tài liệu được VnDoc tổng hợp các bài tập Toán lớp 7 đi từ cơ bản đến nâng cao, giúp các bạn học sinh nắm chắc kiến thức, tự củng cố và hệ thống chương trình học lớp 7 được chắc chắn, làm nền tảng tốt khi học lên chương trình lớp 8. Mời các bạn học sinh, thầy cô và phụ huynh tham khảo.

Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan

Đề KSCL học kì 2 lớp 8 môn Toán Phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Bảo năm học 2017 - 2018

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 8 môn Toán trường THCS Nguyễn Du năm học 2017 - 2018

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 8 môn Toán trường THCS Trưng Vương năm học 2017 - 2018

Đánh giá bài viết
7 5.409
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 7 Xem thêm