Ngữ pháp Tiếng Anh 7 Unit 9 English in the World

Ngữ pháp Unit 9 sách Smart World 7

VnDoc.com gửi đến quý thầy cô và các bạn Ngữ pháp tiếng Anh lớp 7 Smart World Unit 9 English in the World do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải sẽ bao gồm ngữ pháp trọng tâm của bài 9: thì quá khứ đơn và mạo từ trong tiếng Anh rất quan trọng cho quá trình học tập của các bạn học sinh.

Ngữ pháp Tiếng Anh 7 Unit 9 English in the World

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I. Mạo từ trong tiếng Anh

1. Mạo từ bất định “a/ an”

- “A/ An” nghĩa là một, dùng với danh từ số ít, lần đầu được nhắc đến.

- “An” đứng trước danh từ số ít có chữ cái bắt đầu là một nguyên âm (u, e, o, a, i)

- “A” đứng trước danh từ số ít các trường hợp còn lại.

2. Mạo từ xác định “The”

- Mạo từ “The” đứng trước cả danh từ đếm được và không đếm được. Chúng ta gọi là mạo từ xác định mà cả người nói và người nghe đều biết

- Dùng “The” với so sánh nhất

- Dùng để nói về một đối tượng, địa điểm đặc điểm, chỉ tồn tại duy nhất.

- Dùng trước danh từ riêng chỉ núi, sông, biển, đảo, sa mạc, …

- Dùng để chỉ một nhóm người, giai cấp trong xã hội.

- Dùng với tên một số quốc gia thuộc tổ hợp hoặc liên bang.

II. Thì quá khứ đơn trong Tiếng Anh

1. Định nghĩa

Thì quá khứ đơn (Past simple tense) dùng để diễn tả một hành động, sự việc diễn ra và kết thúc trong quá khứ.

2. Công thức thì quá khứ đơn

a. Đối với động từ tobe

(+) S + was/ were + N/ Adj

(-) S + wasn’t/ weren’t + N/ Adj

(?) Was/ Were + S + N/ Adj?

Yes, S was/were

No, S wasn’t/ weren’t

b. Đối với động từ thường

(+) S + Ved

(-) S + didn’t + V

(?) Did + S + V?

Yes, S did

No, S didn’t

3. Dấu hiệu nhận biết thì quá khứ đơn

yesterday, ago, last (week, year, month), in the past, the day before, với những khoảng thời gian đã qua trong ngày (today, this morning, this afternoon).

4. Cách phát âm “-ed”

Đọc là /id/ khi tận cùng của động từ là /t/, /d/

Đọc là /t/ khi tận cùng của động từ là /ch/, /s/, /x/, /sh/, /k/, /f/, /p/

Đọc là /d/ khi tận cùng của động từ là các phụ âm và nguyên âm còn lại

Ngoài Ngữ pháp Tiếng Anh 7 Unit 9 English in the World, hy vọng đây là tài liệu học tập hữu ích dành cho quý phụ huynh, thầy cô và các em học sinh.

Đánh giá bài viết
1 1.514
Sắp xếp theo

Tiếng Anh 7 i-Learn Smart World

Xem thêm