Từ vựng Unit 1 lớp 7 Free time

Từ vựng tiếng Anh 7 Unit 1 Free time

Tài liệu tổng hợp Từ vựng Unit 1 lớp 7 Free time dưới đây nằm trong bộ tài liệu Học tiếng Anh lớp 7 chương trình mới theo từng Unit năm 2022 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. 

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I. Từ vựng Unit 1 lớp 7 Free time

Từ mới

Phiên âm

Định nghĩa

1. alley

(n) /ˈæli/

: ngõ, đường đi

2. availability

(n) /əˌveɪləˈbɪləti/

: khả năng thời gian để làm việc gì

3. bake

(v) /beɪk/

: nướng

4. basketball

(n) /ˈbɑːskɪtbɔːl/

: bóng rổ

5. behind

/bɪˈhaɪnd/

: phía sau

6. build

(v) /bɪld/

: xây dựng, lắp ráp

7. build models

/bɪld ˈmɒdlz/

: lắp ráp mô hình

8. bowling

(n) /ˈbəʊlɪŋ/

: bóng gỗ

9. collect

(v) /kəˈlekt/

: sưu tầm

10. gift

(n) /ɡɪft/

: quà tặng

11. hobby

(n) /ˈhɒbi/

: sưu tầm

12. ice rink

(n) /aɪs rɪŋk/

: sân trượt băng

13. in front of

/ɪn frʌnt əv/

: phía trước

14. market

(n) /ˈmɑːkɪt/

: chợ

15. movie theater

(n) /ˈmuːvi θɪətə(r)/

: rạp chiếu phim

16. mountain biking

(n) /ˈmaʊntən baɪkɪŋ/

: đạp xe leo núi

17. next to

/nekst tə/

: bên cạnh

18. opposite

/ˈɒpəzɪt/

: đối diện

19. party

(n) /ˈpɑːti/

: bữa tiệc

20. rock climbing

(n) /rɒk /ˈklaɪmɪŋ/

: leo núi đá

21. read comics

/riːd /ˈkɒmɪks/

: đọc truyện tranh

22. skateboarding

(n) /ˈskeɪtbɔːdɪŋ/

: trượt ván

23. sports center

(n) /ˈspɔːts sentə(r)/

: khu liên hợp thể thao

24. soccer

(n) /ˈsɒkə(r)/

: bóng đá

25. surfing

(n) /ˈsɜːfɪŋ/

: lướt ván

26. sticker

(n) /ˈstɪkə(r)/

: nhãn dán

27. theater

(n) /θɪətə(r)/

: nhà hát

28. tomorrow

(n) /təˈmɒrəʊ/

: ngày mai

29. water park

(n) /ˈwɔːtə(r) pɑːk/

: công viên nước

30. watch a play

/wɒtʃ ə pleɪ/

: xem một vở kịch

31. windsurfing

(n) /ˈwɪndsɜːfɪŋ/

: lướt ván

32. zorbing

(n) /ˈzɔːbɪŋ/

: bóng lăn

II. Bài tập trắc nghiệm từ vựng Unit 1 lớp 7

Từ vựng Tiếng Anh lớp 7 Unit 1 Free time bao gồm toàn bộ những từ vựng quan trọng, phiên âm và định nghĩa giúp các em học sinh lớp 7 học Từ vựng Tiếng Anh hiệu quả.

Trên đây là toàn bộ Từ mới tiếng Anh lớp 7 Unit 1 Free time đầy đủ nhất. Mời Thầy cô, Quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo thêm tài liệu luyện tập Ngữ pháp Tiếng Anh, Từ vựng Tiếng Anh lớp 7 tại đây: Bài tập Tiếng Anh lớp 7 theo từng Unit. Chúc các em học sinh ôn tập hiệu quả!

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 7, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 7 sau : Nhóm Tài liệu học tập Tiếng Anh lớp 7. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
17 7.959
Sắp xếp theo

Tiếng Anh lớp 7

Xem thêm