Tiếng Anh 7 Smart World Unit 8 Lesson 2

Tiếng Anh 7 I-learn Smart World Unit 8 Lesson 2

Trong bài viết này, VnDoc giới thiệu tới các em Soạn Tiếng Anh 7 Smart World Unit 8 Lesson 2. Sau đây mời các em tham khảo chi tiết.

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 8 Lesson 2

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

New Words

a. Fill in the blanks. Listen and repeat.

(Điền vào chỗ trống. Nghe và lặp lại.)

Bài nghe

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 8 Lesson 2

Gợi ý đáp án

1. celebrate

2. midnight

3. wish

4. tradition

5. greeting

6. exchange

b. In pairs: Talk about festivals and holidays in your country and the traditions to celebrate them.

(Theo cặp: Nói về lễ hội và kỳ nghỉ ở đất nước bạn và truyền thống kỷ niệm chúng.)

Gợi ý đáp án

We celebrate Lunar New Year. We wish each other a happy and lucky year.

Listening

a. Listen to two friends talking about traditions. What are they celebrating?

(Nghe 2 người bạn đang nói về truyền thống. Họ đang kỷ niệm cái gì?)

Bài nghe

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 8 Lesson 2

Gợi ý đáp án

2. New Year’s Eve

b. Now, listen and fill in the blanks.

(Bây giờ, nghe và điền vào chỗ trống.)

Bài nghe

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 8 Lesson 2

Gợi ý đáp án

1. twelve

2. right

3. bread

4. hapiness

c. In pairs: Which of these Spanish or Scottish traditions do you think is the most interesting?

(Theo cặp: Bạn nghĩ truyền thống của Tây Ban Nha hay truyền thống của Scotland thú vị nhất?)

Bài nghe

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 8 Lesson 2

Grammar

a. Listen and repeat

(Nghe và lặp lại)

Bài nghe

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 8 Lesson 2

b. Unscramble the sentences

(Sắp xếp lại các câu)

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 8 Lesson 2

Gợi ý đáp án

1. Germany’s Christmas dessert is different from Japan’s.

2. Brazil’s New Years costume is different from Vietnam’s.

3. Like Vietnamese people, Koreans visit temples.

4. Like Australians, Americans exchange gifts at Christmas.

5. Halloween in the US is different from Halloween in Mexico.

6. Like English children, French children get chocolate eggs at Easter.

c. Write sentences using the table

(Viết các câu sử dụng bảng)

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 8 Lesson 2

Gợi ý đáp án

1. Italians decorate with lights and trees. That’s like Australians.

2. Christmas meal in Japan is different from Christmas meal in Italy.

3. Australians exchange gifts with family and friends. That’s different from Japanese people.

4. Italy celebrates Christmas from December 24th to 26th. That’s different from Australia.

d. In pairs: Compare Christmas traditions in your country with one of the countries in the table in task c.

(Theo cặp: So sánh truyền thống lễ Giáng sinh ở đất nước bạn với một trong những đất nước ở bảng phần c.)

Gợi ý đáp án

On Christmas day, my country decorate with lights and trees. That’s like Japan.

Pronunciation

a. Focus on the /I/ sound.

(Chú ý cách phát âm /I/.)

b. Listen to the words and focus on the underlined letters.

(Nghe từ và chú ý những chữ được gạch chân.)

Bài nghe

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 8 Lesson 2

c. Listen and cross out the word that doesn't follow the note in "a."

(Nghe và loại bỏ từ không theo ghi chú ở phần a.)

Bài nghe

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 8 Lesson 2

Gợi ý đáp án

light - pronounced with /ai/ not /i/ sound.

d. Read the words with the sound noted in "a." to a partner.

(Đọc lại những từ với phát âm được ghi chú ở phần a cùng bạn đồng hành.)

Practice

a. Take turns comparing the traditions in different countries.

(Lần lượt so sánh truyền thống của các nước khác nhau.)

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 8 Lesson 2

Gợi ý đáp án

At Christmas, Germans eat sweet bread for dessert. That’s different from the UK. In the UK, they eat Christmas pudding for dessert.

Speaking

a. In pairs: Take turns comparing how different your traditions are to the traditions in South Korea and Mongolia.

(Theo cặp: Lần lượt so sánh sự khác nhau giữa truyền thống ở nước bạn với truyền thống các nước Hàn Quốc và Mông Cổ.)

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 8 Lesson 2

Gợi ý đáp án

Mid-Autumn Festival lasts three days in South Korea. That's different from Vietnam. We celebrate from 14th to 15th of the eighth month of Lunar calendar.

South Korean eat half-moon rice cakes, play traditional games and watch traditional dance greeting to the elders and sports. That’s like Vietnam.

b. What are some other traditions to celebrate Lunar New Year and Mid-Autumn Festival in your family?

(Một số truyền thống khác để đón Tết Nguyên đán và Tết Trung thu trong gia đình bạn là gì?)

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 8 Lesson 2

Gợi ý đáp án

At the Mid-Autumn Festival, my family goes to the park.

My family goes to Nha Trang for Tet.

Xem tiếp: Soạn Unit 8 Lesson 3 Festivals Around the World MỚI

VnDoc xin giới thiệu Soạn Tiếng Anh 7 i-learn Smart World theo từng Unit các hướng dẫn giải chi tiết cho từng phần trong SGK Tiếng Anh lớp 7 mới, kèm với đó là file nghe giúp các em hiểu bài học dễ dàng hơn.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Unit 8 Lesson 2 Festivals Around the World. Ngoài ra, mời các bạn tham khảo thêm tài liệu tiếng Anh được cập nhật liên tục trên VnDoc.com như: Giải bài tập Tiếng Anh 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7, Giải SBT Tiếng Anh 7, Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 7 trực tuyến... Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 7 và môn Ngữ văn 7.

Đánh giá bài viết
15 5.606
Sắp xếp theo

Tiếng Anh 7 i-Learn Smart World

Xem thêm