Smart World Workbook 7 Unit 5 Lesson 2

Tiếng Anh 7 I-learn Smart World Unit 5 Lesson 2

Trong bài viết này, VnDoc giới thiệu tới các em Giải Smart World Workbook 7 Unit 5 Lesson 2. Sau đây mời các em tham khảo chi tiết. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Smart World Workbook 7 Unit 5 Lesson 2

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

New Words

a. Unscramble the words and match them with the pictures

(Sắp xếp lại các từ và nối chúng với các bức tranh)

Smart World Workbook 7 Unit 5 Lesson 2

Gợi ý đáp án

1. bag

2. brunch

3. carton

4. box

5. can

6. stick

7. bottle

b. Find the words in Task a in the word search

(Tìm các từ trong Bài a trong ô tìm kiếm)

Smart World Workbook 7 Unit 5 Lesson 2

Gợi ý đáp án

Smart World Workbook 7 Unit 5 Lesson 2

Reading

a. Read Jane’s email to her friend and circle the correct sentence

(Đọc thư điện tử của Jane gửi tới bạn của cô ấy và khoanh tròn câu đúng)

Smart World Workbook 7 Unit 5 Lesson 2

Gợi ý đáp án

2. Jenny will do the cooking

b. Now, read and answer the questions

(Bây giờ, đọc và trả lời các câu hỏi)

Smart World Workbook 7 Unit 5 Lesson 2

Gợi ý đáp án

1. Jenny has food for three days.

2. Jane put the spaghetti in the top cupboard.

3. Jane has one carton of milk in her fridge.

4. Jane is coming back next Friday.

Grammar

a. Fill in the blanks with a, an or the

(Điền vào chỗ trống với a, an hoặc the)

Smart World Workbook 7 Unit 5 Lesson 2

Gợi ý đáp án

1. He bought her an ice cream. The ice cream was chocolate.

2. There’s a can of tomatoes in the cupboard.

3. There’s a bottle of milk in the fridge.

4. I bought some coffee. The coffee was on sale in the market.

Writing

Look at the table and write

(Hãy nhìn vào bảng và viết)

Smart World Workbook 7 Unit 5 Lesson 2

Gợi ý đáp án

1. There are three cans of beans. (Có ba lon đậu.)

Put the cans of beans in the cupboard. (Đặt lon đậu vào tủ.)

2. There's a box of spaghetti. (Có một hộp mì Ý.)

Put the box/box of spaghetti/spaghetti in the cupboard. (Cất hộp / hộp mỳ Ý / mỳ Ý vào tủ)

3. There's a bag of flour. ( Có một túi bột mì.)

Put the bag/bag of flour/flour in the cupboard. (Cho bịch / bịch bột / bịch bột mì vào tủ.)

4. There's a bag of onions. ( Có một túi hành tây.)

Put the bag/bag of onions/onions on the table. (Đặt túi / túi hành tây / hành tây trên bàn)

5. There's a box of donuts. (Có một hộp bánh rán.)

Put the box/box of donuts/donuts on the table (Đặt hộp / hộp bánh rán / bánh rán lên bàn)

Xem tiếp: Giải Smart World Workbook 7 Unit 5 Lesson 3 MỚI

VnDoc xin giới thiệu Soạn Tiếng Anh 7 i-learn Smart World theo từng Unit các hướng dẫn giải chi tiết cho từng phần trong SGK Tiếng Anh lớp 7 mới, kèm với đó là file nghe giúp các em hiểu bài học dễ dàng hơn.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Giải Smart World Workbook 7 Unit 5 Lesson 2.

Đánh giá bài viết
8 3.973
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh 7 i-Learn Smart World

    Xem thêm