Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Smart World Workbook 7 Unit 6 Lesson 2

Tiếng Anh 7 I-learn Smart World Unit 6 Lesson 2

Trong bài viết này, VnDoc giới thiệu tới các em Giải Smart World Workbook 7 Unit 6 Lesson 2. Sau đây mời các em tham khảo chi tiết. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Smart World Workbook 7 Unit 6 Lesson 2

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

New Words

a. Unscramble the words

(Sắp xếp lại các từ)

Smart World Workbook 7 Unit 6 Lesson 2

Gợi ý đáp án

1. delighted

2. disappointed

3. upset

4. pass

5. fail

6. annoyed

7. pleased

8. surprised

b. Write the words from Task a. next to the correct meaning

(Viết các từ ở bài a bên cạnh định nghĩa đúng)

Smart World Workbook 7 Unit 6 Lesson 2

Gợi ý đáp án

1. fail

2. pleased

3. disappointed

4. upset

5. delighted

6. pass

7. surprised

8. annoyed

Reading

a. Read and circle the correct answer. The email is about

(Đọc và khoanh tròn đáp án đúng. Bức thư điện tử này là vể)

Smart World Workbook 7 Unit 6 Lesson 2

Gợi ý đáp án

1. Julie’s test results

b. Now, read and answer the questions

(Bây giờ hãy đọc và trả lời các câu hỏi)

Smart World Workbook 7 Unit 6 Lesson 2

Gợi ý đáp án

1. Biology

2. Delighted

3. Some new clothes

4. A (new) laptop

Grammar

Unscramble the sentences

(Sắp xếp các câu)

Smart World Workbook 7 Unit 6 Lesson 2

Gợi ý đáp án

1. My parents are so delighted because I passed all my exams.

(Bố mẹ tôi rất vui mừng vì tôi đã vượt qua tất cả các kỳ thi.)

2. I'm disappointed because I didn't come top of the class.

(Tôi thất vọng vì tôi không đứng đầu lớp.)

3. I'm really surprised because I passed my physics test.

(Tôi thực sự ngạc nhiên vì tôi đã vượt qua bài kiểm tra vật lý của mình.)

4. He's very annoyed because he failed his math test.

(Anh ấy rất khó chịu vì anh ấy đã trượt bài kiểm tra toán của mình.)

5. The teacher was very pleased with my class presentation.

(Giáo viên rất hài lòng với bài thuyết trình trên lớp của tôi.)

Writing

How do you feel about the following things at school? Write a sentence for each

(Bạn cảm thấy về những điều nào sau đây ở trường? Viết một câu cho mỗi câu hỏi)

Smart World Workbook 7 Unit 6 Lesson 2

Gợi ý đáp án

1. School sports competitions make me feel delighted because they are fun and exciting.

2. I’m really annoyed with school lunches because the food is always the same.

3. I’m really pleased with school lessons because our teachers are funny and helpful.

Xem tiếp: Smart World Workbook 7 Unit 6 Lesson 3 MỚI

VnDoc xin giới thiệu Soạn Tiếng Anh 7 i-learn Smart World theo từng Unit các hướng dẫn giải chi tiết cho từng phần trong SGK Tiếng Anh lớp 7 mới, kèm với đó là file nghe giúp các em hiểu bài học dễ dàng hơn.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Giải Smart World Workbook 7 Unit 6 Lesson 2.

Đánh giá bài viết
7 4.102
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh 7 i-Learn Smart World

    Xem thêm