Tiếng Anh 7 Smart World Unit 6 Lesson 1

Tiếng Anh 7 I-learn Smart World Unit 6 Lesson 1

Trong bài viết này, VnDoc giới thiệu tới các em Soạn Tiếng Anh 7 Smart World Unit 6 Lesson 1. Sau đây mời các em tham khảo chi tiết.

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 6 Lesson 1

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

New Words

a. Match the words with the descriptions. Listen and repeat

(Nối các từ với mô tả. Nghe và lặp lại)

Bài nghe

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 6 Lesson 1

Gợi ý đáp án

1. a

2. e

3. f

4. b

5. d

6. c

b. In pairs: Say which things you have do at school

(Theo cặp: Nói những điều bạn phải làm ở trường)

Gợi ý đáp án

I have to take a test in English class.

Listening

a. Listen to two students trying to make plans. Who is busier?

(Nghe hai học sinh thử tạo kế hoạc. Ai là người bận rộn hơn?)

Bài nghe

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 6 Lesson 1

Gợi ý đáp án

1. Alan

b. Now, listen and fill in the blanks

(Bây giờ, hãy nghe và điền vào chỗ trống)

Bài nghe

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 6 Lesson 1

Gợi ý đáp án

1. science project

2. math test

3. Saturday

4. give a presentation

5. Sunday

 

c. In pairs: Does your life sound more like Alan's or Lucy's? Why?

(Theo cặp: Cuộc sống của bạn có giống với Alan hay Lucy không?)

Gợi ý đáp án

A: Does your life sound more like Alan's or Lucy's?

B: My life is more like Alan's.

A: Why?

B: Because I have to study a lot at school and to a lot of homework at home. I'm busy all day and have very little free time on the weekend.

Conversation Skill

Bài nghe

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 6 Lesson 1

Grammar

a. Listen and repeat

(Nghe và lặp lại)

Bài nghe

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 6 Lesson 1

b. Write sentences with have to using the prompts

(Viết các câu với have to sử dụng các gợi ý)

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 6 Lesson 1

Gợi ý đáp án

1. We don’t have to do our homework tonight.

2. They have to work together for a project.

3. Does he have to do his English homework?

4. She doesn’t have to study for a test later.

5. He has to give a presentation for his history class.

c. Fill in the blanks with have to, has to, don’t have to, or doesn’t have to.

(Điền vào chỗ trống với have to, has to, don’t have to hoặc doesn’t have to)

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 6 Lesson 1

Gợi ý đáp án

1. don’t have to

2. has to

3. doesn’t have to

4. have to

5. doesn’t have to

 

d. In pairs: What things do/don't you have to do at home or at school?

(Theo cặp: Việc gì bạn phả/ không phải làm ở nhà hoặc ở trường?)

Gợi ý đáp án

I have to study for tests.

I don't have to clean the bedroom.

Pronunciation

a. "...have to..." often sounds like /hæftə/.

(“…have to…” thường phát âm như /hæftə/.)

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 6 Lesson 1

b. Listen. Notice the sound changes of the underlined words.

( Nghe. Chú ý sự thay đổi phát âm của từ được gạch chân.)

Bài nghe

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 6 Lesson 1

c. Listen and cross out the sentence that doesn't follow the note in "a."

(Nghe và loại bỏ câu không tuân theo ghi chú ở phần a.)

Bài nghe

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 6 Lesson 1

Gợi ý đáp án

I have to gave a presentation tomorrow => Wrong. There’s no connected speech

d. Read the sentences with the sound changes noted in "a." to a partner.

(Đọc câu với sự thay đổi âm được ghi chú ở phần a với bạn.)

Practice

a. Ask and answer.

(Hỏi và trả lời.)

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 6 Lesson 1

b. Practice with your own ideas.

(Luyện tập với ý tưởng của bạn.)

Speaking

a. Make plans with your classmate. In pairs: Student B, 119 File 4. Student A: Write the activities you want to do and invite Student B to join you. Swap roles and repeat. Student A, 120 File 5.

(Lập kế hoạch với bạn cùng lớp. Theo cặp: Học sinh B, File 4 trang 119. Học sinh A: Viết hoạt động bạn muốn làm và mời học sinh B tham gia. Hoán đổi vai trò và lặp lại. Học sinh A, file 5 trang 120.)

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 6 Lesson 1

b. Decide a time to meet.

(Quyết định thời gian gặp mặt.)

Xem tiếp: Tiếng Anh 7 Smart World Unit 6 Lesson 2 Education MỚI

VnDoc xin giới thiệu Soạn Tiếng Anh 7 i-learn Smart World theo từng Unit các hướng dẫn giải chi tiết cho từng phần trong SGK Tiếng Anh lớp 7 mới, kèm với đó là file nghe giúp các em hiểu bài học dễ dàng hơn.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Unit 6 Lesson 1 Education. Ngoài ra, mời các bạn tham khảo thêm tài liệu tiếng Anh được cập nhật liên tục trên VnDoc.com như: Giải bài tập Tiếng Anh 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7, Giải SBT Tiếng Anh 7, Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 7 trực tuyến... Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 7 và môn Ngữ văn 7.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 7, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 7 sau : Nhóm Tài liệu học tập Tiếng Anh lớp 7. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
8 4.678
Sắp xếp theo

Tiếng Anh 7 i-Learn Smart World

Xem thêm