Tiếng Anh 7 Smart World Unit 2 Lesson 3

Tiếng Anh 7 I-learn Smart World Unit 2 Lesson 3

Trong bài viết này, VnDoc giới thiệu tới các em Soạn Tiếng Anh lớp 7 Unit 2 Lesson 3. Sau đây mời các em tham khảo chi tiết. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Tiếng Anh lớp 7 Unit 2 Lesson 3

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Let’s talk

(Hãy nói)

In paris: What foood and drinks can you buy at your school? Which are healthy and which are unhealthy?

(Làm theo cặp: Bạn có thể mua thực phẩm và đồ uống gì ở trường? Cái nào tốt cho sức khỏe và cái nào không tốt cho sức khỏe?)

Listening

a. Listen to an interview with James Olive. Where is the interview taking place?

Bài nghe

Tiếng Anh lớp 7 Unit 2 Lesson 3

Gợi ý đáp án

2. on TV

Nội dung bài nghe

W: Welcom back. I’m here tlking to James Olive.

M: Hello.

W: Please tell everyone what you do, James.

M: Sure. I go to schools around the country and ask principals to sell healthier food in their cafeterias.

W: Why?

M: Well, lots of schools only sell food and drinks like pizza, burgers and soda. These are not healthy and really don’t help students learn and feel healthy. Fast food and soda have a lot of sugar and salt in them. I just a few hours after eating lunch, they will feel tired and it will be harder to listen in class.

W: I see

M: Instead, cafeterias should sell “braim food” like fruits and nuts. These food help you study better and feel much healthier. So, if your school only sells unhealthy food, you should write a letter to your principal and ask for healthy options.

W: Thanks, James

b. Now, listen and circle.

(Bây giờ, nghe và khoanh tròn.)

Bài nghe

Tiếng Anh lớp 7 Unit 2 Lesson 3

Gợi ý đáp án

1. B

2. B

3. A

4. C

Reading

a. Read Tony's letter and circle who you think Mrs. Clancy is.

(Đọc lá thư của Tony và khoanh đáp án bạn nghĩ cô Clancy là ai.)

Tiếng Anh lớp 7 Unit 2 Lesson 3

Gợi ý đáp án

2. Tony’s school principal

b. Now, read and circle the correct answer.

(Bây giờ, đọc và khoanh đáp án đúng.)

Tiếng Anh lớp 7 Unit 2 Lesson 3

Gợi ý đáp án

1. b

2. b

3. c

4. a

c. In pairs: What can you buy in your school cafeteria?

(Làm theo cặp: Bạn có thể mua gì ở quán tự phục vụ ở trường học?)

Gợi ý đáp án

A: What can you buy in your school cafeteria?

(Bạn có thể mua gì ở quán tự phục vụ ở trường học?)

B: I can buy fast food, instant noodles, milk,...

(Tôi có thể mua đồ ăn nhanh, mì tôm, sữa,...)

Writing

a. Read about writing request letters. Then, read Tony's letter again and fill in the labels.

(Đọc yêu cầu viết thư. Sau đó đọc lại thư của Tony và điền vào các nhãn.)

Tiếng Anh lớp 7 Unit 2 Lesson 3

Gợi ý đáp án

1. Address

2. Greeting

3. Say who you are and why you are writing

4. Introduce the problem

b. Number the sentences (1-7). Use the skill box to help you.

(Đánh số các câu (1-7). Sử dụng kỹ năng trong hộp để giúp bạn.)

Tiếng Anh lớp 7 Unit 2 Lesson 3

Gợi ý đáp án

a. 4

b. 1

c. 2

d. 3

e. 7

f. 5

g. 6

Speaking

a. In pairs: Look at the pictures. Discuss which foods you think would help you study better. Why or why not? Can you buy any of these at your school?

(Nhìn bức tranh. Thảo luận thứ gì bạn nghĩ sẽ giúp bạn học tốt hơn. Tại sao hoặc tại sao không? Bạn có thể mua được chúng ở trường không?)

Tiếng Anh lớp 7 Unit 2 Lesson 3

b. Now, complete the table about your school. Address of your school

(Bây giờ, hoàn thành bảng về trường của bạn.)

Tiếng Anh lớp 7 Unit 2 Lesson 3

Let's write!

Now, write a letter to your school's principal asking for better food in your cafeteria. Use the Feedback form to help you. Write 60 to 80 words.

(Bây giờ, viết 1 lá thư cho hiệu trưởng trường bạn hỏi về thực phẩm lành mạnh ở quán ăn tự phục vụ. Sử dụng biểu mẫu phản hồi. Viết 60 - 80 từ.)

Tiếng Anh lớp 7 Unit 2 Lesson 3

Gợi ý đáp án

Linh Nguyen

56 Duy Tan Street, Dich Vong Hau District, Ha Noi city

Dear Mr. Anh,

I am writing to ask for mor healthy food in the cafeteria.

It sells lots of soda fast food. They have too much sugar and salt in them. It is not good for students.

I think it should sell more fruit and smoothies. This will help students learn better and be healthier.

Please help us by asking the cafeteria to sell healthier food and drinks soon.

Sincerely,

Linh Nguyen

Xem tiếp: Tiếng Anh 7 Unit 3 Lesson 1 MỚI

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Tiếng Anh lớp 7 Unit 2 Lesson 3. Ngoài ra, mời các bạn tham khảo thêm tài liệu tiếng Anh được cập nhật liên tục trên VnDoc.com như: Giải bài tập Tiếng Anh 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7, Giải SBT Tiếng Anh 7, Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 7 trực tuyến... Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 7 và môn Ngữ văn 7.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 7, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 7 sau : Nhóm Tài liệu học tập Tiếng Anh lớp 7. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
4 10.746
Sắp xếp theo

Tiếng Anh lớp 7

Xem thêm