Trắc nghiệm từ vựng Unit 2 lớp 7 Healthy Living Online

Ôn tập từ vựng Unit 2 lớp 7

Trắc nghiệm từ vựng Unit 2 lớp 7 Healthy Living do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các bài văn mẫu tham khảo, là tài liệu luyện tập hữu ích giúp học sinh lớp 7 học tập Tiếng Anh lớp 7 tốt hơn. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 7 Unit 2 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 7 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 7 và môn Ngữ văn 7.

Xem tiếp: Trắc nghiệm từ vựng Unit 3 lớp 7 Community Service MỚI

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Trắc nghiệm từ vựng Unit 2 lớp 7 Heathy Living. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 7 hay như Bài tập Word Form lớp 7 Unit 1, Trắc nghiệm từ vựng Unit 1 lớp 7 Hobbies.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập Tiếng Anh lớp 7. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Choose the best answer a, b, c, or d to complete the sentence.
 • Question 1:

  1. If you want to ________ weight, you should follow a low-fat diet.

 • Question 2:

  He looks so ________. He can’t keep his eyes open!

 • Question 3:

  Does your father like …………………….photos?

 • Question 4:

  Junk foods are high in fat, sodium and sugar, which can lead to ________.

 • Question 5:

  She stays in ________ by exercising daily and eating well.

 • Question 6:

  We should follow the advice from doctors to health ________ in order to keep fit

 • Question 7:

  After working on computers for long hours, you should _________ your eyes and relax.

 • Question 8:

  Do you want to know how you can __________ healthy?

 • Question 9:

  Be careful with __________ you eat and drink

 • Question 10:

  I forgot to wear a sun hat today, and I got a ___________.

 • Choose the correct answers
 • 1. Is she (good/ well) enought to run one kilometer?
 • 2. "Ow! Be careful with that coffee." - "Look, now I have a (burning/ burn) on my arm."
 • 3. Rob has a (temperate/ temperature) of 39.5 oC
 • 4. Don't eat so quickly. You'll get a (stomachache/ stomach)
 • 5. I have a (pain/ painful) in my back. I'm going to lie down.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay
Kết quả

Không ổn rồi!

Qua kết quả trên, bạn chưa nắm chắc lý thuyết bài học này. Nhưng đừng lo nha. Hãy học lại Từ vựng Unit 2 tại đây: Từ vựng Unit 2 lớp 7 Healthy Living

Kết quả

Rất tốt!

Bài làm của bạn thật ấn tượng! Nhưng đó chưa phải là tất cả đâu. Hãy thử sức mình với một phiên bản khó hơn của bài học này xem!

Xác nhậnBài tiếp: Trắc nghiệm Unit 2 lớp 7 Healthy Living

Kiểm tra kết quả Xem đáp án Làm lại
Đánh giá bài viết
11 6.204
Sắp xếp theo

  Tiếng Anh lớp 7

  Xem thêm