Trắc nghiệm Unit 2 lớp 7 Healthy Living Online

Bài tập nâng cao Unit 2 lớp 7 Healthy Living

Trắc nghiệm Unit 2 lớp 7 Healthy Living Online do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các bài văn mẫu tham khảo, là tài liệu luyện tập hữu ích giúp học sinh lớp 7 học tập hơn. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 7 Unit 2 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 7 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 7 và môn Ngữ văn 7. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Trắc nghiệm Unit 2 lớp 7 Healthy Living Online. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 7 hay như Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 7 Unit 1 My Hobbies, Ngữ pháp - Bài tập tiếng Anh lớp 7 Unit 1, Viết lại câu Tiếng Anh lớp 7.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập Tiếng Anh lớp 7. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

 • Choose the best answer
 • 1. Does your father like …………………….photos?
 • 2. My father ……………………a lot of fish from the river this afternoon.

  A. has

 • 3. Nick prefers making models to ………………….wood.
 • 4. My daughter is ………………..She can make new things easily.
 • 5. We ……………….the rubbish and put it into the bin over there.

  A. get

 • Complete each of the following sentences using the cues given. You can change the cues and use other words in addition to the cues to complete the sentences.
 • 1. I/ usually/ put/ wet towel/ forehead/ when/ have/ fever.
  I usually put a wet towel on my forehead when I have a fever.
 • 2. Vitamins/ be/ essential/ our/ health.
  Vitamins are essential for our health.
 • 3. Give up/ smoke/ right now/ protect/ your/ lungs.
  Give up smoking right now to protect your lungs.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 29
Sắp xếp theo
  Môn Tiếng Anh lớp 7 Xem thêm