Trắc nghiệm Unit 4 lớp 7 Music & Arts Online

Bài tập nâng cao Unit 4 lớp 7 Music & Arts

Bài tập Unit 4 lớp 7 nâng cao Music & Arts do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các bài văn mẫu tham khảo, là tài liệu luyện tập hữu ích giúp học sinh lớp 7 học tập hơn. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 7 Unit 4 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 7 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 7 và môn Ngữ văn 7.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Bài tập Tiếng Anh 7 Global Success Unit 4. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 7 hay như Bài tập Tiếng Anh 7 Global Success Unit 5, Bài tập tiếng Anh 7 Global Success Unit 2, Viết lại câu Tiếng Anh lớp 7.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập Tiếng Anh lớp 7. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

 • Choose the correct answer
 • 1.

  No one else in the class plays the guitar ........ John.

 • 2.

  The group is .................. for their albums and tours around the world.

 • 3.

  He drives as .......... his father does.

 • 4.

  Since the 1970s, the festival in Glastonbury has taken ............ almost every year and has grown in size.

 • 5.

  I'll be there .............. I can

 • Read the following passage and write T (True) or F (False)

  In the 1960s, The Beatles were probably the most famous pop group in the whole world. Since then, there have been a great many groups that have achieved enormous fame, so it is perhaps difficult now to imagine how sensational The Beatles were at that time. They were four boys from the north of England and none of them had any training in music. They started by performing and recording songs by black Americans and they had some success with these songs. Then they started writing their own songs and that was when they became really popular. The Beatles changed pop music. They were the first pop group to achieve great success from songs they had written themselves. After that it became common for groups and singers to write their own songs. 

 • 1.

  Prior to The Beatles, it was usual for groups to write their own songs.

 • 2.

  The Beatles were the most famous pop group in the 1960s

 • 3.

  The Beatles did not succeed with the songs by black Americans

 • 4.

  Some members of The Beatles studied music at school.

 • 5.

  The Beatles achieved great success with the song they had written.

 • Reorder the words to make complete sentences
 • 1.

  Japanes/ well/ Lan/ as/ learns/ as/ he/ does.

  Lan learns Japanese as well as he does.
 • 2.

  Nha Trang/ as/ city/ is/ as/ not/ Hue./ cold/

  Nha Trang city is not as cold as Hue.
 • 3.

  Her/ is/ different/ lifestyle/ from/ yours.

 • 4.

  have/ Films/ usually/ more/ than/ one/ actor.

 • 5.

  not/ Young Talent/ safe/ as/ is/ as/ Nightingale.

  Young Talent is not as safe as Nightingale.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay
Kết quả

Không ổn rồi!

Qua kết quả trên, bạn chưa nắm chắc lý thuyết bài học này. Nhưng đừng lo nha. Hãy học lại Từ vựng Unit 4 tại đây: Ngữ pháp Tiếng Anh 7 Unit 4 Music and Arts

Kết quả

Rất tốt!

Bài làm của bạn thật ấn tượng! Nhưng đó chưa phải là tất cả đâu. Hãy thử sức mình với một phiên bản khó hơn của bài học này xem!

Xác nhậnBài tiếp: Bài tập Tiếng Anh 7 Global Success Unit 4

Kiểm tra kết quả Xem đáp án Làm lại
Đánh giá bài viết
2 512
Sắp xếp theo

Môn Tiếng Anh lớp 7

Xem thêm