Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Trắc nghiệm Unit 9 lớp 7 English in the World Online

Bài tập bổ trợ i-Learn Smart World 7 Unit 9

Trắc nghiệm Unit 9 lớp 7 English in the World Online do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các bài văn mẫu tham khảo, là tài liệu luyện tập hữu ích giúp học sinh lớp 7 học tập hơn. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 7 Unit 9 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 7 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 7 và môn Ngữ văn 7. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Trắc nghiệm Unit 9 lớp 7 English in the World Online.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập Tiếng Anh lớp 7. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Find the word which has a different sound in the underlined part
 • 1.
 • 2.
 • Choose the correct answer
 • 1.

  I find it hard to understand that foreign because of his ................

 • 2.

  Coming to New Zealand, you will be surprised by its many ..................... views.

 • 3.

  Singapore is an ideal destination for worldwide visitors because of its many .................

 • 4.

  New Zealand ………… lovers of nature and fans of dangerous sports.

 • 5.

  The USA has a population of about 304 million, and it’s the third ……… country in the world.

 • Circle the word marked A, B, C or D with a different stress pattern from the others.
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ, đánh giá bài viết
6
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Tiếng Anh 7

  Xem thêm