Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Trắc nghiệm Unit 7 lớp 7 Transportation Online

Bài tập bổ trợ i-Learn Smart World 7 Unit 7

Trắc nghiệm Unit 7 lớp 7 Transportation Online do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các bài văn mẫu tham khảo, là tài liệu luyện tập hữu ích giúp học sinh lớp 7 học tập hơn. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 7 Unit 7 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 7 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 7 và môn Ngữ văn 7. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Trắc nghiệm Unit 7 lớp 7 Transportation Online

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập Tiếng Anh lớp 7. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Choose the word whose main stress is on a different syllable.
 • 1.
 • 2.
 • Choose the option (A, B, or C) that best completes each of the following sentences.
 • 1.

  Governments should spend more money.........their healthcare system

 • 2.

  Nowadays students know more about the effects of overpopulation......there are more lessons on them.

 • 3.

  COVID-19 is the infectious................caused by the most recently discovered coronavirus.

 • 4.

  As people get......., they might need….........diets.

 • 5.

  One.......of overcrowded cities is that young people from the countryside often move there to live and work.

 • Supply the correct forms of the given words.
 • 1.

  Tickets are cheap but buses are slow and _______________ . (COMFORT)

  uncomfortable
 • 2.

  Air _______________ affects almost all regions in the world. (POLLUTE)

  pollution
 • 3.

  All the _______________ were taken so I had to stand. (SIT)

  seats
 • Rewrite the following sentences with the given beginnings in such a way that the meanings stay unchanged.
 • 1.

  People in this city no longer travel by horse and cart. (USED)

  People in this city ____________________.

  used to travel by horse and cart.
 • 2.

  How fast can the airship travel?

  What's ____________________

  the speed of the airship?
 • 3.

  The subway can help solve traffic problems in this city.

  The subway is a ______________________

  solution to traffic problems in this city.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ, đánh giá bài viết
3
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Lớp 7

Xem thêm