Tiếng Anh 7 Unit 1 Everyday English 1d

Tiếng Anh Right on lớp 7 Unit 1 trang 19

VnDoc xin giới thiệu Soạn Tiếng Anh 7 Right on theo từng Unit các hướng dẫn giải chi tiết cho từng phần trong SGK Tiếng Anh lớp 7 mới, kèm với đó là file nghe giúp các em hiểu bài học dễ dàng hơn.

Tiếng Anh 7 Unit 1 Everyday English 1d

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Descrbing a person

(Miêu tả người)

1. a. Read the dialogue. Which teacher (A or B) are Jessica and Rita talking about?

(Đọc hội thoại. Jessica và Rita đang nói về giáo viên nào (A hay B)?)

Gợi ý đáp án

Jessica and Rita are talking about teacher A.

(Jessica và Rita đang nói chuyện về cô giáo A)

b. Complete the dialouge. Use the sentences in the list. One sentence is extra. Is the dialouge formal or imformal?

(Hoàn thành hội thoại. Sử dụng các câu trong danh sách. Một câu thừa. Hội thoại này là trang trọng hay thân mật)

Tiếng Anh 7 Unit 1 Everyday English 1d

Gợi ý đáp án

1. B

2. A

3. D

4. E

2. Listen, read and check

(Nghe, đọc và kiểm tra)

Bài nghe

Nội dung bài nghe

Jessica: The new teacher in our school is great!

Rita: Really? What does he look like?

Jessica: Well, he’s of medium height and he’s quite slim.

Rita: Oh, really? Is his hair fair?

Jessica: He’s quite cheerful and very popular already! Look! He’s chatting with Mr Prosser.

Rita: Is he the one with a short beard and a moustache?

Jessica: That’s right.

3. Take roles and read the dialouge in Exercise 1 aloud. What does the new teacher look like? What is he like?

(Đóng vai và đọc to đoạn hội thoại Bài 1.Giao viên mới trông như thế nào? Tính cách anh ấy ra sao?)

Gợi ý đáp án

The new teacher is of medium height and quite slim. He’s got dark hair, a short beard and a moustache. He’s cheerful and very popular.

(Giáo viên mới có chiều cao trung bình và khá mảnh khảnh. Anh ấy có maí tóc đen nhánh, râu ngắn và ria mép. Anh ấy vui vẻ và rất nổi tiếng)

4. Act out a similar dialouge. Describe teacher C or D using the dialogue in Exercise 1 as a model.

(Thực hành một đoạn hội thoại tương tự. Miêu tả giáo viên C hoặc D sử dụng hội thoại trong Bài 1 như mẫu)

Tiếng Anh 7 Unit 1 Everyday English 1d

Gợi ý đáp án

Miêu tả giáo viên C

A: The new teacher in our school in our school is great!

B: Really? What does she look like?

A: She’s tall and she’s quite slim.

B: Oh really? Has she got straight hair?

A: No, she’s got curly hair

B: What’s she like?

A: She’s very funny and clever. Look! She’s sitting on the bench.

B: Is she wearing a white shirt?

A: That’s right!

Pronunciation

Listen and repeat. Which words are stressed in each sentence? Underline them and practice saying them with a partner

(Nghe và lặp lại. Từ nào được nhấn mạnh ở mỗi câu? Gạch chân và thực hành với bạn)

Bài nghe

Gợi ý đáp án

1. He’s of medium height and he’s quite slim.

2. The new teacher in our school is great!

3. She’s tall and thin with long straight brown hair.

Xem tiếp: Soạn Tiếng Anh 7 Unit 1 Grammar 1e trang 20 21 MỚI

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Soạn Tiếng Anh 7 Unit 1 Everyday English 1d trang 19. Ngoài ra, mời các bạn tham khảo thêm tài liệu tiếng Anh được cập nhật liên tục trên VnDoc.com như: Giải bài tập Tiếng Anh 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7, Giải SBT Tiếng Anh 7, Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 7 trực tuyến... Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 7 và môn Ngữ văn 7.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 7, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 7 sau : Nhóm Tài liệu học tập Tiếng Anh lớp 7. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
7 1.865
Sắp xếp theo

Tiếng Anh lớp 7

Xem thêm