Sách Smart World 7 Unit 6 Lesson 4

Tiếng Anh 7 I-learn Smart World Unit 6 Lesson 4

VnDoc xin giới thiệu Soạn Tiếng Anh 7 i-learn Smart World theo từng Unit các hướng dẫn giải chi tiết cho từng phần trong SGK Tiếng Anh lớp 7 mới, kèm với đó là file nghe giúp các em hiểu bài học dễ dàng hơn.

Sách Smart World 7 Unit 6 Lesson 4

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

New words

a. Match the words with the phrases. Check with a partner. Listen and repeat

(Nối các từ với các cụm từ. Kiểm tra với bạn cùng nhóm. Nghe và lặp lại)

Bài nghe

Sách Smart World 7 Unit 6 Lesson 4

Gợi ý đáp án

1. f

2. d

3. c

4. a

5. e

6. b

b. With your partner, think of four ways you or charities can help others. Share with the class.

(Với bạn cùng nhóm, nghĩ bốn cách bạn hoặc các tổ chức từ thiện có thể giúp đỡ người khác. Chia sẻ với cả lớp)

Sách Smart World 7 Unit 6 Lesson 4

Gợi ý đáp án

- Tutor poor children (Dạy kèm cho trẻ em nghèo)

- Donate money (Quyên góp tiền)

- Donate warm clothes (Quyên góp quần áo ấm)

Listening

a. You will hear a talk about how charities help them. Listen and circle the correct words

(Bạn sẽ nghe một cuộc nói chuyện về việc các tổ chức từ thiện giúp đỡ họ như thế nào. Nghe và khoanh tròn các từ đúng)

Bài nghe

Sách Smart World 7 Unit 6 Lesson 4

Gợi ý đáp án

1. poor

2. shoeboxes

3. toothbrushes

4. children

b. Fill in the blanks. Listen again and check

(Điền vào chỗ trống. Nghe lại và kiểm tra)

Bài nghe

Sách Smart World 7 Unit 6 Lesson 4

Gợi ý đáp án

1. charities

2. deliver

3. stationery

4. cold

Useful Language

Listen then practice

(Nghe sau đó luyện tập)

Bài nghe

Sách Smart World 7 Unit 6 Lesson 4

Reading

a. Read the newspaper article and fill in the blanks

(Đọc các bài báo và điền vào chỗ trống)

Sách Smart World 7 Unit 6 Lesson 4

Gợi ý đáp án

1. poor

2. leftover

3. deliver

4. stationery

5. gifts

b. Read the article again and choose the best headline.

(Đọc lại bài báo và lựa chọn tiêu đề thích hợp)

Sách Smart World 7 Unit 6 Lesson 4

Gợi ý đáp án

3. Vietnamese Students Helping the Poor

(Sinh viên Việt Nam giúp đỡ người nghèo)

Speaking

a. You want to help poor children by donating items for a shoebox charity. Work in threes. Discuss and choose four things to donate.

(Bạn muốn giúp đỡ trẻ em nghèo bằng việc quyên góp các đồ vật cho tổ chức từ thiện. Làm việc nhóm ba. Thảo luận và lựa chọn bốn vật để quyên góp)

Sách Smart World 7 Unit 6 Lesson 4

b. Share with the class

(Chia sẻ với cả lớp)

Writing

a. Read the paragraph and choose the best conclusion

(Đọc đoạn văn và chọn câu kết đúng nhất)

Sách Smart World 7 Unit 6 Lesson 4

Gợi ý đáp án

B. All these things can help poor children a lot (Những điều này có thể giúp đỡ trẻ em nghèo nhiều)

b. Now, in your notebook, use your own ideas to write a similar paragraph. Use the paragraph model on page 120 to help you.

(Bây giờ, sử dụng ý của bạn để viết đoạn văn tương tự vào vở. Sử dụng mẫu đoạn văn trang 120 để hỗ trợ bạn)

Xem thêm: Soạn Tiếng Anh lớp 7 Unit 6 Lesson 5 Community Services MỚI

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Soạn Tiếng Anh lớp 7 Unit 6 Lesson 4 Community Services. Ngoài ra, mời các bạn tham khảo thêm tài liệu tiếng Anh được cập nhật liên tục trên VnDoc.com như: Giải bài tập Tiếng Anh 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7, Giải SBT Tiếng Anh 7, Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 7 trực tuyến... Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 7 và môn Ngữ văn 7.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 7, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 7 sau : Nhóm Tài liệu học tập Tiếng Anh lớp 7. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
1 344
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh lớp 7 Xem thêm