Tiếng Anh lớp 7 Unit 3 Lesson 4

Tiếng Anh 7 i-Learn Smart World Unit 3 Lesson 4

VnDoc xin giới thiệu Soạn Tiếng Anh 7 i-learn Smart World theo từng Unit các hướng dẫn giải chi tiết cho từng phần trong SGK Tiếng Anh lớp 7 mới, kèm với đó là file nghe giúp các em hiểu bài học dễ dàng hơn.

Trong bài viết này, VnDoc giới thiệu tới các em Soạn Tiếng Anh lớp 7 Unit 3 Lesson 4. Sau đây mời các em tham khảo chi tiết. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Tiếng Anh lớp 7 Unit 3 Lesson 4

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

New words

a. Write the words on the pictures. Check with a partner. Listen and repeat

(Viết các từ trên bức tranh. Kiểm tra với bạn cùng bàn. Nghe và lặp lại)

Bài nghe

Gợi ý đáp án

A. leaf

B. flower

C. fruit

D. sunlight

E. seed

F. insect

G. stem

H. roots

I. soil

b. With your partner, describe the picture. Share with the class

(Với bạn cùng bàn, mô tả bức tranh. Chia sẻ với cả lớp)

Gợi ý

The roots are long

Listening

a. You will hear a talk about biology and plants. Listen and write “Yes” or “No”

(Bạn sẽ nghe một buổi nói chuyện về sinh học và thực vật. Nghe và viết “Yes” hoặc “No”)

Bài nghe

Gợi ý đáp án

1. No

2. Yes

3. Yes

4. No

b. Draw lines to complete the sentences. Listen again and repeat

(Vẽ các đường để hoàn thành câu. Nghe lại và nhắc lại)

Gợi ý đáp án

1. Leaves make food for the plant using sunlight

2. Roots take water and food from the soil

3. Flowers make seeds with help from insects

4. The stem helps carry food and water to every part of the plant

Nội dung bài nghe

1. M: Plants are like people because they need many things to be healthy and strong. Most plants have leaves to help them grow. Leaves make food for the plant using sunlight. They’re normally green. Plants that grow in dry places often have very small leaves.

2. M: Roots take water and food from the soil and also hold the plant in place. They’re found in the soil, below the plant. Roots have to be very long in dry places, so they can find more water for the plant. They don’t need to be so long in wet places

3. M: The flowers of a plant are often very beautiful and can also smell very nice. This is to make insects come to them. Flowers make seeds with help from insects. The birds eat the fruit or seeds and this helps new plants to grow

4. M: Plants have stems which can be many different sizes. The stem helps carry food and water to every part of the plant. They also keep the plants from falling over and help fruits, leaves, and flowers to grow.

Useful Language

Listen then practice

(Nghe sau đó thực hành)

Nội dung bài nghe

What do the roots do?

They take water and food from the soil

Reading

a. Read the article and choose the best headline. Fill in the blank

(Đọc bài báo và chọn tiêu đề thích hợp. Điền vào chỗ trống)

Gợi ý đáp án

1. The National Flower of Vietnam

b. Read the article again and circle “True” or “False”

(Đọc bài báo lần nữa và khoanh tròn “True” hoặc “False”)

Gợi ý đáp án

1. True

2. False

3. False

4. False

5. True

Writing

a. Read the paragraph and choose the best topic sentence

(Đọc đoạn văn và lựa chọn câu chủ đề thích hợp nhất)

Gợi ý đáp án

A. Bitter melon plants grow a lot in Vietnam

b. Now, in your notebook, write a similar paragraph about a plant from your country. Use the paragraph model on page 120 to help you

(Bây giờ, viết một đoạn văn tương tự về 1 loài cây từ đất nước bạn. Tham khảo đoạn văn mẫu ở trang 120)

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Soạn Tiếng Anh lớp 7 Unit 3 Lesson 4. Ngoài ra, mời các bạn tham khảo thêm tài liệu tiếng Anh được cập nhật liên tục trên VnDoc.com như: Giải bài tập Tiếng Anh 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7, Giải SBT Tiếng Anh 7, Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 7 trực tuyến... Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 7 và môn Ngữ văn 7.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 7, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 7 sau : Nhóm Tài liệu học tập Tiếng Anh lớp 7. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
1 243
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh lớp 7 Xem thêm