Tiếng Anh lớp 7 Unit 3 Lesson 3

Tiếng Anh 7 I-learn Smart World Unit 3 Lesson 3

VnDoc xin giới thiệu Soạn Tiếng Anh 7 i-learn Smart World theo từng Unit các hướng dẫn giải chi tiết cho từng phần trong SGK Tiếng Anh lớp 7 mới, kèm với đó là file nghe giúp các em hiểu bài học dễ dàng hơn.

Trong bài viết này, VnDoc giới thiệu tới các em Soạn Tiếng Anh lớp 7 Unit 3 Lesson 3. Sau đây mời các em tham khảo chi tiết. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Tiếng Anh lớp 7 Unit 3 Lesson 3

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

New words

a. Match the words with the descriptions. Check with a partner. Listen and repeat

(Nối các từ với phần mô tả. Kiểm tra với bạn cùng bàn. Nghe và lặp lại)

Bài nghe

Gợi ý đáp án

1. A

2. C

3. E

4. B

5. D

b. With your partner, choose two of the words above to talk about yourself and what you usually do. Share with the class

(Với bạn cùng bàn, lựa chọn 2 từ phía trên để nói về bản thân bạn và cái bạn thường xuyên làm. Chia sẻ với cả lớp)

Gợi ý đáp án

1. I usually go to bed late

2. I rarely eat fast food

Listening

a. Two friends are doing quiz to compare their lifestyle. Listen and circle the correct words

(Hai người bạn đang chơi trò đố vui để so sánh phòn cách sống của họ. Nghe và khoanh tròn từ đúng)

Bài nghe

Gợi ý đáp án

1. Toby goes to bed earlier than Lisa. Lisa likes fast food

2. Toby likes fruit juice. Lisa should do more exercise

b. Fill in the blanks. Listen again and check

(Điền các chỗ trống. Nghe lại và kiểm tra)

Gợi ý đáp án

1. It’s a quiz to see who has the healthier lifestyle

I eat healthier food than you because my favorite food is fruit

2. I’m fitter than you because I play lots of sports

I need to go to bed earlier

Useful language

Listen then practice

(Nghe và sau đó thực hành)

Bài nghe

Nội dung bài nghe

W: What time does Bill go to bed?

B: He goes to bed at 10 p.m

W: What time does Julie go to bed?

B: She goes to bed at 11 p.m

W: Who do you think is healthier?

B: I think Bill is healthier because he goes to bed earlier

Grammar

Match the phrases to complete the sentences. Check with a partner. Practice saying the sentences

(Nối các cụm từ để hoàn thành câu. Kiểm tra với bạn cùng bàn. Thực hành nói các câu)

Gợi ý đáp án

1. You’re healthier than me because you drinks lots of water

2. I’m fitter than you because I play lots of sports

3. May has a healthier lifestyle than Jim because she goes to bed earlier

4. Sue eats healthier food than Lucy because she eats a lot of fruit

5. I should change my lifestyle because I’m not very healthy.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Soạn Tiếng Anh lớp 7 Unit 3 Lesson 3. Ngoài ra, mời các bạn tham khảo thêm tài liệu tiếng Anh được cập nhật liên tục trên VnDoc.com như: Giải bài tập Tiếng Anh 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7, Giải SBT Tiếng Anh 7, Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 7 trực tuyến... Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 7 và môn Ngữ văn 7.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 7, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 7 sau : Nhóm Tài liệu học tập Tiếng Anh lớp 7. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
1 59
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh lớp 7 Xem thêm