Bài tập thì hiện tại đơn và tương lai đơn

Hiện tại đơn và tương lai đơn

Bài tập thì hiện tại đơn và tương lai đơn nằm trong chuyên mục ngữ pháp Tiếng Anh do VnDoc.com biên soạn và đăng tải. Tài liệu thì hiện tại đơn và tương lai đơn gồm lý thuyết và nhiều dạng bài tập nâng cao có đáp án, bám sát chương trình và đề thi giúp học sinh nắm chắc kiến thức phần lý thuyết trước đó hiệu quả.

Bài tập thì hiện tại đơn và tương lai đơn

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I/ Phân biệt thì hiện tại đơn và tương lai đơn

Hiện tại đơn

Tương lai đơn

- Diễn tả một hành động, sự việc diễn ra thường xuyên, lặp đi lặp lại hay một thói quen

- Diễn tả một sự thật hiển nhiên, một chân lý

- Diễn tả sự việc sẽ xảy xa theo lịch trình, thời gian biểu rõ ràng như giờ tàu, máy bay chạy…

- Diễn tả suy nghĩ, cảm xúc, cảm giác.

- Nói về một hành động hay một sự việc sẽ xảy ra trong tương lai.

- Diễn tả một quyết định, một ý định nhất thời xảy ra ngay tại thời điểm nói

- Diễn tả một dự đoán không có căn cứ.

- Diễn tả một lời hứa hay lời yêu cầu, đề nghị

- Sử dụng trong điều kiện loại một, diễn tả một giả định có thể xảy ra ở hiện tại và tương lai

Dấu hiệu: always, usually, often, sometimes, everyday/ week/ month/ year, once, twice, never, …

Dấu hiệu: tomorrow, next day/ week/ month/ year, soon, perhaps, …

II/ Bài tập luyện tập

Exercise 1: Puts the verbs in brackets in the correct verb form.

1. I (think) ____________ that mountain-climbing is very dangerous.

2. My father (like) ____________ collecting stamps so much.

3. She (take) ____________ a lot of photos when she (go) ____________ on holidays.

4. I like drawing very much. My hobby is (paint) ____________.

5. My mother says when she (retire) ____________, she (go) ____________ back to her village to do the gardening.

6. ____________ your sister (like) (make) ____________ model in her free time?

7. My brother (promise) ____________ that he (give) ____________ me a nice doll on my birthday.

8. Duong says he loves horse-riding but he (not/ continue) ____________ this hobby from next year.

9. My aunt (play) ____________ the guitar once a week.

10. Don't worry. I (dance) ____________ with you next Sunday.

Exercise 2: Choose the correct verb form or tense

1. I’m told you are ill. I hope you ________ better again.

a. will feel

b. feel

c. are feeling

d. don’t feel

2. ______ you ______ to school every morning?

a. Does ... walk

b. Do ... walk

c. Will... walk

d. Are ... walking

3. You needn’t wear your coat. It ________ cold today.

a. will be

b. won’t be

c. doesn’t be

d. is

4. Fire needs oxygen to burn. It ________ without oxygen.

a. burns

b. burn

c. don’t burn

d. doesn’t burn

5. We ________ swimming because it’s fun and good exercise.

a. like

b. are liking

c. will like

d. liked

III/ Đáp án bài tập luyện tập

Exercise 1: Puts the verbs in brackets in the correct verb form.

1. I (think) ____think________ that mountain-climbing is very dangerous.

2. My father (like) ______likes______ collecting stamps so much.

3. She (take)_____takes_______ a lot of photos when she (go) ______goes______ on holidays.

4. I like drawing very much. My hobby is (paint) _____painting_______.

5. My mother says when she (retire) ______retires______, she (go)____will go________ back to her village to do the gardening.

6. ______Does______ your sister (like) (make) ____like making________ model in her free time?

7. My brother (promise) _______promises_____ that he (give)_____will give_______ me a nice doll on my birthday.

8. Duong says he loves horse-riding but he (not/ continue) _____won’t continue_______ this hobby from next year.

9. My aunt (play) _____plays_______ the guitar once a week.

10. Don't worry. I (dance) ______will dance______ with you next Sunday.

Exercise 2: Choose the correct verb form or tense

1. a

2. b

3. b

4. a

5. a

Trên đây là toàn bộ nội dung của Bài tập thì hiện tại đơn và tương lai đơn. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu tiếng Anh hay như Bài tập thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn, Bài tập thì hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành tiếp diễn, Bài tập thì quá khứ đơn và quá khứ hoàn thành... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời các bạn tham gia vào nhóm Tài Liệu Học Tập VnDoc.com để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay : Tài Liệu Học Tập VnDoc.com

Đánh giá bài viết
9 5.912
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Bài tập ngữ pháp tiếng Anh Xem thêm