Write about your hobby

Đoạn văn Tiếng Anh về sở thích

Với mong muốn giúp các em học sinh luyện viết Tiếng Anh hiệu quả, VnDoc.com đã biên soạn và đăng tải bộ rất nhiều tài liệu luyện viết Tiếng Anh khác nhau. Tài liệu Tiếng Anh gồm các đoạn văn mẫu cũng như bài nói tiếng Anh khác nhau về nhiều sở thích. Mời các bạn tham khảo.

Xem thêm: Viết về sở thích bằng Tiếng Anh lớp 7 MỚI

Write about your hobby

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Bài viết số 1: Sở thích đọc sách

My favourite hobby is reading; therefore I have collected various types of books. I started reading fairy tales when I was four years old. At the first time, I was interesting in colorful pictures with meaningful contents. When reading a story with a happy ending, I felt very happy. Reading books brings me a lot of benefit. Firstly, it makes me relaxed and calmed. After a hard-working day, I can relieve stress by reading a funny story. I also learn new vocabulary items. Then I can further improve my English. Moreover, it can give me an unlimited imagination, so I can write books in the future. I can learn the different cultures and customs of other countries in the world too. I read books at least one hour every day. I wish I could read different kinds of books because it might be very challenging.

Dịch:

Sở thích của tôi là đọc sách, vì vậy tôi đã và đang sưu tầm nhiều loại loại sách. Vào lúc 4 tuổi, tôi bắt đầu đọc truyện cổ tích. Ngay từ lần đầu đọc sách, tôi bị hấp dẫn bởi những bức tranh sặc sỡ với nội dụng ý nghĩa. Khi đọc một câu truyện có kết thúc có hậu, tôi cảm thấy rất vui. Đọc sách mang lại cho tôi rất nhiều lợi ích. Đầu tiên nó giúp tôi cảm thấy thư giãn và bình tĩnh. Sau một ngày làm việc vất vả, tôi có thể giảm căng thẳng bằng việc đọc một câu truyện cười. Tôi cũng có thể học thêm nhiều loại từ vựng mới, từ đó cải thiện Tiếng Anh. Hơn nữa, đọc sách có thể mang lại cho tôi một trí tưởng tượng không giới hạn, vì vậy tôi có thể viết sách trong tương lại. Tôi có thể biết thêm nhiều về các phong tục tập quán khác nhau của các nước trên thế giới. Hàng ngày, tôi đọc sách tại nhà ít nhất một giờ. Tôi ước tôi có thể đọc được thêm nhiều loại sách khác nhau bởi vì đó là khá thách thức với tôi

Bài viết số 2: Sở thích nghe nhạc

When I have free time, I usually listen to music. Except school time, music lives with me for almost the rest of the day. I listen to it when I am on the bus, when I do the house chores, or even when I am taking a shower, and whenever I feel like I need it. Music is always a new thing, because it changes each day. Some of my favorite types are Pop, Country, Ballad, and Dance. Each of them gives me a different feeling, so I choose the songs to listen to according to my current mood. I listen to Pop songs when I am comfortable and happy, Country and Ballad is for relaxing, and Dance is for when I want to move my body. Sometimes when I go outside, I just put my playlist on shuffle mode, and it is very interesting not to know about the upcoming song. I do have some of my favorite singers, and I usually download their whole album to my phone. Music helps me to relax, cheer up my mood, and ease my nerves after a long exhausting day. Since it does not take too much of my time, effort and money, I will feel free to consider it as my favorite activity of all time.

Dịch:

Khi tôi có thời gian rảnh, tôi thường xuyên nghe nhạc. Ngoại trừ thời gian ở trên trường, âm nhạc ở bên tôi hầu hết thời gian trong ngày. Tôi nghe nhạc khi ở trên xe buýt, khi tôi làm việc nhà, hay thậm chí là khi tôi đang tắm, và bất kì khi nào tôi thích nghe nhạc. Âm nhạc là một thứ mới mẻ vì nó thay đổi từng ngày. Thể loại nhạc mà tôi yêu thích là Pop, Đồng quê, nhạc Balald, nhạc Dance. Mỗi loại nhạc mang lại cho tôi những cảm xúc khác nhau, do đó tôi lựa chọn loại nhạc theo cảm xúc hiện tại. Tôi nghe nhạc Pop khi tôi khi tôi cảm thấy thoải mái và vui vẻ, Đồng quê và nhạc Nhẹ dùng để thư giãn, và nhạc Dance là khi tôi muốn chuyển động cơ thể mình. Đôi lúc khi đi ra ngoài, tôi đặt những bài hát thành chế độ xáo trộn, và đó là một điều thú vị khi tôi không biết bài nào sẽ phát tiếp theo. Tôi có một vài ca sĩ yêu thích, và tôi thường tải cả bộ sưu tập của họ về điện thoại của mình. Âm nhạc giúp tôi thư giãn, làm tâm trạng tôi phấn chấn, và làm dịu tinh thần của tôi sao một ngày dài mệt mỏi. Bởi vì nó không tốn quá nhiều thời gian, công sức và tiền bạc của tôi, tôi vẫn thoải mái xem nó là hoạt động yêu thích nhất của mình từ trước đến nay.

Bài viết số 3: Sở thích bơi lội

My hobby is swimming. It is also my favorite sport since I was little. Swimming has four main strokes, which are crawl stroke, breast stroke, back crawl stroke, and butterfly stroke. My favorite swimming style is breast stroke. I go to the swimming pool three of four times a week. Because I wan to achieve good results, I practice a lot. Swimming also bring lots of advantages for human’s health. It helps me keep fit. With swimming, I can burn 25% of my body’s fat. Besides that, with swimming I can free from asthma. Swimming also keeps you safe in the water. Swimming is interesting and pleasant, it is a good choice for a hobby.

Dịch:

Sở thích của tôi là bơi lội. Đó cũng là môn thể thao yêu thích của tôi từ khi còn nhỏ. Bơi có bốn kiểu chính, đó là bơi sải, bơi ngửa, bơi ếch và bơi bướm.Kiểu bơi yêu thích của tôi là bơi ngửa. Tôi đi đến bể bơi ba bốn lần một tuần. Bởi vì tôi muốn đạt được kết quả tốt nên tôi luyện tập rất nhiều. Bơi lội cũng mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe con người. Nó giúp tôi giữ dáng. Với bơi lội, tôi có thể đốt cháy 25% lượng mỡ cơ thể của mình. Bên cạnh đó, với bơi lội tôi có thể thoát khỏi bệnh hen suyễn. Bơi cũng giữ cho bạn an toàn khi dưới nước. Bơi lội rất thú vị, nó là một lựa chọn tốt cho một sở thích.

Bài viết số 4: Sở thích nấu ăn

Cooking has been my hobby for several years. My grandmother taught me how to cook my first dish when I was 8. She was a professional chef and owned her own restaurant. Some people say cooking is a waste of time but I find this hobby very interesting and meaningful. Whenever I feel sad or upset, cooking ease that for me in a big way, because I will have very little time to think when I am cooking. The cooking is challenging my mind and taking my mind off the stress of everyday life. Another advantage is that it enables me to expand my creativity. I have invested hours of my time per day to be more knowledge about different cooking methods. I hope I will become a good chef and have my own cookery book in the future.

Dịch:

Nấu ăn là sở thích của tôi đã từ lâu. Bà tôi đã dạy tôi nấu món ăn đầu tiên khi tôi 8 tuổi. Bà là một đầu bếp chuyên nghiệp và mở một nhà hàng riêng. Một vài người nói rằng nấu ăn là việc lãng phí thời gian nhưng tôi nhận ra rằng nấu ăn là một việc khá thú vị và ý nghĩa. Bất kì khi nào tôi cảm thấy buồn, nấu ăn giúp tôi xóa tan mọi ưu phiền. Bởi vì tôi sẽ có rất ít thời gian để suy nghĩ khi tôi nấu ăn. Việc nấu ăn thử thách trí óc tôi và khiến nói tránh xa những mệt mỏi của cuộc sống hàng ngày. Một lợi ích khác là nấu ăn giúp tôi mở rộng óc sáng tạo. Tôi dành hàng giờ mỗi ngày để học hỏi những phương pháp nấu ăn mới. Tôi hy vọng tôi sẽ trở thành một đầu bếp giỏi và có một quyển sách nấu ăn riêng trong tương lai.

Bài viết số 5: Sở thích sưu tầm giày

Most of us have individual preferences. Collecting certain objects such as: coin, stickers, shoes, etc. is one of the most popular hobbies. Collecting shoes is my hobby. Nowadays, the hobby has become more popular when people recognized that shoes are not only used to wear but also to express their personalities. I collect different types of shoes such as heels, athletic shoes, flats,… Each types of shoes has own functions in different circumstances.I am interested in collecting shoes although it is an expensive hobby. I will try my best to earn lots of money to continue collecting more shoes in the future.

Xem thêm: Viết về bộ sưu tập giày bằng Tiếng Anh ngắn gọn MỚI

Dịch:

Hầu hết chúng ta đều có một niềm đam mê riêng. Sưu tập những vật dụng cụ thể như: đồng xu, nhãn dán, giày,… là một trong nhưng sở thích phổ biến. Sưu tập giày là sở thích của tôi. Ngày nay, sở thích này đã và đang trở nên phổ biến hơn khi mọi người nhận thức rằng giày không chỉ được dùng để đi mà còn để thể hiện cá tính riêng. Tôi sưu tầm các loại giày khác nhau như giày cao gót, giày thể thao, giày bệt,.. Mỗi loại giày có chức năng riêng phù hợp với các hoàn cảnh khác nhau. Tôi thích sưu tập giày mặc dù đó là một sở thích xa xỉ. Tôi sẽ cố gắng hết sức để kiếm nhiều tiền tiếp tục sưu tập những đôi giày khác nhau trong tương lai.

Bài viết số 6: Sở thích chơi bóng rổ

My favorite sport is basketball, which is require teamwork, speed and personal skill. There are two teams, each team has no more ten people. The player gets point by throwing the basketball through the opponent’s hoop or basket. The winner of the basketball game is the team with the most points. Basketball is a wonderful sport, it brings lots of benefits for me. Firstly, I can develop a remarkable height. Now, I am the tallest person in my class. Next, playing basketball encourages a sense of teamwork. You may have a chance to positively interact with people from different background. Moreover, you may learn new ways to communicate verbally or non-verbally with your teammates. To sum up, basketball is a fascinating sport, you should try to play the game.

Xem thêm: Viết đoạn văn bằng Tiếng Anh về môn bóng rổ ngắn gọn

Dịch:

Môn thể thao yêu thích của tôi là bóng rổ, đây là môn thể thao đòi hỏi làm việc nhóm, tốc độ và kỹ năng bản thân. Trong bóng rổ, sẽ chia ra hai đội, mỗi đội không qua mười người. Người chơi ghi điểm bằng cách ném bóng vào rổ đối phương. Đôi chiến thắng là đội có nhiều điểm nhất. Bóng rổ là môn thể thao thú vị, nó mang lại nhiều lợi ích cho tôi. Đầu tiên, tôi có thể phát triển chiều cao đáng kể. Hiện giờ tôi đã là người cao nhất trong lớp. Tiếp theo, chơi bóng thể thúc đẩy tinh thần đồng đội. Bạn có thể có cơ hội tiếp xúc với những người ở những tầng lớp khác nhau trong xã hội. Hơn thế nữa, bạn có thể học những cách giao tiếp mới bằng miệng hay cử chỉ với đồng đội. Tóm lại, bóng rổ là môn thể thao thú vị, bạn nên chơi thử.

Bài viết số 7: Sở thích sưu tầm giày bằng Tiếng Anh

My hobby is collecting shoes. I began my hobby when I was in grade six. It is an expensive hobby because when you like a pair of shoes, you spend much money on buying your favorite shoes. Nowadays, shoes are became a fashionable trend, and we also have many shoes brands. I think it is useful because you can wear your favorite shoes when you go outside with your friends, and it really means to me. I love collecting shoes, and I will continue my hobby in the future.

Dịch

Sở thích của tôi là sưu tầm giày. Tôi bắt đầu sở thích này khi tôi học lớp 6. Nó là một sở thích xa xỉ bởi vì khi bạn thích một đôi giày, bạn sẽ giành tiền để mua chúng. Ngày nay, giày trở thành một xu hướng thời trang, và có rắt nhiều hãng giày khác nhau. Tôi nghĩ rằng nó là một sở thích hữu ích bởi bạn có thể đi những đôi giày yêu thích khi bạn ra ngoài với bạn, và nó thực sự ý nghĩa đối với tôi. Tôi yêu thích sưu tập giày, và tôi sẽ tiếp tục sở thích của tôi trong tương lai.

Bài viết số 8: Sở thích chơi cầu lông

My favourite sport is badminton. It's a wonderful and healthy team sport. Because each team can have 1 or 2 players. It depends on how you play so it can have 2 or 4 players. If you want to play, you'll need rackets and a shuttlecock with a badminton net. A team hit the shuttlecock and the other team blocked the demand curve, hit it again. When one team miss the shuttlecock, the other team have 1 point. Which team have 21 points first will win a round. If 20-20, they will play until one team more 2 points than the other team. If 29-29, which team reached 30 first will win that round. They choose badminton court by tossing the coin. Team win will choose badminton court and hit the shuttlecock first. They will change it when the round end. I very like this sport because is very fun and exciting. It makes me healthy, strong, and relax after stressful classes at the school. That's why I like this sport so much.

Bài dịch

Môn thể thao yêu thích của tôi là cầu lông. Đó là một môn thể thao có tính đồng đội tuyệt vời và có lợi cho sức khỏe. Vì mỗi đội có thể có 1 hoặc 2 người chơi. Nó phụ thuộc vào cách bạn chơi như thế nào vì vậy có thể có 2 hoặc 4 người chơi. Nếu muốn chơi, bạn cần vợt, một quả cầu và lưới cầu lông. Một đội tung cầu và đội kia chặn đường cầu, đánh lại. Khi một đội đỡ hỏng, đội kia ghi 1 điểm. Đội nào có 21 điểm trước sẽ thắng một vòng đấu. Nếu 20-20, họ sẽ chơi cho đến khi một đội hơn đội kia 2 điểm. Nếu 29-29, đội nào đạt 30 trước sẽ thắng vòng đó. Họ chọn sân cầu lông bằng cách tung đồng xu. Đội thắng sẽ chọn sân cầu lông và đánh đá cầu trước. Họ sẽ thay đổi sân khi vòng đấu kết thúc. Tôi rất thích môn thể thao này vì rất vui và thú vị. Nó làm cho tôi khỏe mạnh, mạnh mẽ và thư giãn sau những giờ học căng thẳng ở trường.

Xem thêm: Write about your favorite sport badminton

Mời bạn đọc tải trọn bộ tài liệu Tiếng Anh tại đây: Write about your hobby. Ngoài ra, VnDoc.com đã đăng tải nhiều bài văn mẫu Tiếng Anh khác như Đoạn văn Tiếng Anh về chuyến du lịch, Write about a film you have seen....Mời bạn đọc tham khảo, download phục vụ công việc và học tập.

Mời các bạn tham gia vào nhóm Tiếng Anh THCS để nhận thêm nhiều tài liệu hay: Tiếng Anh THCS

Đánh giá bài viết
35 31.558
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm