Viết về bộ sưu tập giày bằng Tiếng Anh ngắn gọn

Viết về sở thích sưu tầm giày bằng Tiếng Anh

Với mong muốn giúp các em học sinh luyện viết Tiếng Anh hiệu quả, VnDoc.com đã biên soạn và đăng tải bộ rất nhiều tài liệu luyện viết Tiếng Anh khác nhau. Tài liệu Tiếng Anh gồm các đoạn văn mẫu cũng như bài nói tiếng Anh khác nhau về sở thích sưu tập giày. Mời các bạn tham khảo.

Mời các bạn tham gia vào nhóm Tiếng Anh THCS để nhận thêm nhiều tài liệu hay: Tiếng Anh THCS

Viết về bộ sưu tập giày bằng Tiếng Anh

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Bài viết số 1

Most of us have individual preferences. Collecting certain objects such as: coin, stickers, shoes, etc. is one of the most popular hobbies. Collecting shoes is my hobby. Nowadays, the hobby has become more popular when people recognized that shoes are not only used to wear but also to express their personalities. I collect different types of shoes such as heels, athletic shoes, flats,… Each types of shoes has own functions in different circumstances.I am interested in collecting shoes although it is an expensive hobby. I will try my best to earn lots of money to continue collecting more shoes in the future.

Dịch

Hầu hết chúng ta đều có một niềm đam mê riêng. Sưu tập những vật dụng cụ thể như: đồng xu, nhãn dán, giày,… là một trong nhưng sở thích phổ biến. Sưu tập giày là sở thích của tôi. Ngày nay, sở thích này đã và đang trở nên phổ biến hơn khi mọi người nhận thức rằng giày không chỉ được dùng để đi mà còn để thể hiện cá tính riêng. Tôi sưu tầm các loại giày khác nhau như giày cao gót, giày thể thao, giày bệt,.. Mỗi loại giày có chức năng riêng phù hợp với các hoàn cảnh khác nhau. Tôi thích sưu tập giày mặc dù đó là một sở thích xa xỉ. Tôi sẽ cố gắng hết sức để kiếm nhiều tiền tiếp tục sưu tập những đôi giày khác nhau trong tương lai.

Bài viết số 2

My hobby is collecting shoes. I began my hobby when I was in grade six. It is an expensive hobby because when you like a pair of shoes, you spend much money on buying your favorite shoes. Nowadays, shoes are became a fashionable trend, and we also have many shoes brands. I think it is useful because you can wear your favorite shoes when you go outside with your friends, and it really means to me. I love collecting shoes, and I will continue my hobby in the future.

Dịch

Sở thích của tôi là sưu tầm giày. Tôi bắt đầu sở thích này khi tôi học lớp 6. Nó là một sở thích xa xỉ bởi vì khi bạn thích một đôi giày, bạn sẽ giành tiền để mua chúng. Ngày nay, giày trở thành một xu hướng thời trang, và có rắt nhiều hãng giày khác nhau. Tôi nghĩ rằng nó là một sở thích hữu ích bởi bạn có thể đi những đôi giày yêu thích khi bạn ra ngoài với bạn, và nó thực sự ý nghĩa đối với tôi. Tôi yêu thích sưu tập giày, và tôi sẽ tiếp tục sở thích của tôi trong tương lai.

Bài viết số 3

My hobby is collecting shoes. I started my hobby 4 years ago. It is a hobby that spends a lot of time and money. Nowadays, the trend of buying shoes is very popular all over the world, we have many famous brands such as Nike, Adidas, Bata ... I think wearing shoes is very useful because you will not wear shoes. Getting a pick or kick in your leg is painful in your leg or you can take it out with your friends. I really like to collect shoes, maybe I will continue to collect shoes in the future.

Dịch

Sở thích của tôi là sưu tập giày. Tôi đã bắt đầu sở thích này vào 4 năm trước. Nó là một sở thích mà tôi đã dành rất nhiều thời gian và tiền bạc. Ngày nay, xu hướng mua giày rất phổ biên trên toàn thế giới. Chúng ta có rất nhiều nhãn hàng nổi tiếng như Nike, Adidas, Bata, …. Bạn bị đau hoặc bị một cú đá vào chân hoặc bạn có thể cùng bạn bè ra ngoài. Tôi rất thích sưu tập giày, có lẽ tôi sẽ tiếp tục sưu tập giày trong tương lai.

Mời bạn đọc tải trọn bộ tài liệu Tiếng Anh tại đây: Viết về bộ sưu tập giày bằng Tiếng Anh ngắn gọn. Ngoài ra, VnDoc.com đã đăng tải nhiều bài văn mẫu Tiếng Anh khác như Viết đoạn văn về ô nhiễm môi trường bằng Tiếng Anh, Viết về ngôi nhà mơ ước bằng Tiếng Anh, Viết đoạn văn về life in the past....Mời bạn đọc tham khảo, download phục vụ công việc và học tập.

Đánh giá bài viết
1 2.937
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện viết tiếng Anh Xem thêm