Write a short email to your teacher to submit your group homework for this week

Nằm trong bộ giải tiếng Anh lớp 8 theo từng Unit, Giải bài tập 6 tiếng Anh unit 10 lớp 8 Communication bao gồm hướng dẫn cách viết email tiếng Anh hiệu quả và 4 bài viết mẫu về email gửi bài tập nhóm cho giáo viên bằng tiếng Anh kèm dịch giúp các em ôn tập tại nhà hiệu quả.

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại 

Với mong muốn giúp các em học sinh luyện viết Viết thư điện tử gửi giáo viên bài tập về nhà một cách hiệu quả, VnDoc.com đã biên soạn và đăng tải bộ rất nhiều tài liệu luyện viết Tiếng Anh khác nhau. Tài liệu Tiếng Anh gồm các đoạn văn mẫu cũng như bài nói tiếng Anh khác nhau về cách viết thư điện tử. Mời các bạn tham khảo.

Topic: Write a short email to your teacher to submit your group homework for this week. Check if you have used the netiquette learnt. Viết thư điện tử ngắn cho giáo viên để nộp bài tập vể nhà nhóm cho tuần này. Kiểm tra liệu rằng em đã sử đúng phép lịch sự trong giao tiếp trên mạng mà em đã học.

I. Hướng dẫn viết thư điện tử bằng tiếng Anh 8

Để viết một bức thư gửi giáo viên (người lớn tuổi) bạn cần lưu ý:

- Luôn kiểm tra lại xem bạn đã điền vào mục chủ đề và đã đính kèm thư mục chưa

- Một thư điện tử gửi tới người lớn tuổi luôn lịch sự hơn bức thư gửi tới một người bạn

- Giữ nội dung thư ngắn gọn và chính xác

- Kiểm tra kĩ chính tả

II. Write a short email to submit your group homework - Bài viết số 1

To: [email protected]

Subject: Group homework submission - Group 1 - Class 8A

Attachment: Homework_Group1. docx

Dear Mrs.Anna,

My name is Nguyen Hai Linh, the leader of group 1, class 8A. I would like to submit our group homework on the topic global warming.

Attached is the file of our homework. All information of our group's members like names and student codes is included in the file.

Please let us know if you have any more requirements.

Yours sincerely,

Nguyen Hai Linh

Google dịch

Tới: [email protected]

Chủ đề: Nộp bài tập nhóm - Nhóm 1 - Lớp 8A

Tập tin đính kèm: Bài tập về nhà_Nhóm1. docx

Dear Mrs.Anna,

Mình tên là Nguyễn Hải Linh tổ trưởng tổ 1 lớp 8A. Tôi muốn gửi bài tập về nhà của nhóm chúng tôi về chủ đề sự nóng lên toàn cầu.

Đính kèm là tệp bài tập về nhà của chúng tôi. Tất cả thông tin của các thành viên trong nhóm của chúng tôi như tên và mã số sinh viên đều có trong tệp.

Vui lòng cho chúng tôi biết nếu bạn có thêm bất kỳ yêu cầu nào.

Trân trọng,

Nguyễn Hải Linh

III. write an email to submit your group homework for this week - Bài viết số 2

To: [email protected]

Subject: Group homework submission - Group 5 - Class 8B

Attachment: Homework_Group5. docx

Dear Mrs. Brown,

My name is Ha Van Dung. I am the leader of Group 5, class 8B. I am writing to send you our group homework about reflection of literature.

Please find attached our group homework for this week. All information of our group members is included in this file.

Thanks you for your time.

Best regards,

Ha Van Dung

Gg dịch

Tới: [email protected]

Chủ đề: Nộp bài tập nhóm - Nhóm 5 - Lớp 8B

Tập tin đính kèm: Bài tập về nhà_Nhóm5. docx

Kính gửi bà Brown,

Tôi tên là Hà Văn Dũng. Tôi là tổ trưởng tổ 5, lớp 8B. Tôi viết thư này để gửi cho các bạn bài tập nhóm của chúng tôi về phản ánh văn học.

Vui lòng tìm đính kèm bài tập nhóm của chúng tôi cho tuần này. Tất cả thông tin của các thành viên trong nhóm của chúng tôi được bao gồm trong tệp này.

Cảm ơn bạn đã dành thời gian của bạn.

Trân trọng,

Hà Văn Dũng

IV. Write a short email to your teacher to submit your homework for this week - bài viết số 3

To: [email protected]

Subject: Group Homework submission for this week

Attachment: Homework_GroupA.8A. doc

Dear Mr/Ms,

My name is Nguyen Thuy Lan, and I am in group A from your class 8B.

Please find attached our group homework for this week.

Thank you very much.

Best regards,

VnDoc.com

Hướng dẫn dịch

Tới: [email protected]

Chủ đề: Bài tập về nhà của nhóm nộp cho tuần này

Tập tin đính kèm: Bài tập về nhà_GroupA.8A. doc

Kính gửi:

Em tên là Nguyễn Thùy Lan, học nhóm A lớp 8B của anh.

Vui lòng tìm đính kèm bài tập nhóm của chúng tôi cho tuần này.

Cảm ơn rất nhiêu.

Trân trọng,

VnDoc.com

V. Write a short email to submit your group homework - bài viết số 4

To: [email protected]

Subject: Group Homework submission for this week

Attachment: English_Homework_Group5.8A2.doc

Dear teacher Mrs. VnDoc.com,

My name is My Le. Belongs to group5 in her class 8A2. I wrote this email to you to submit this week's English homework for my group - group 5. I hope you read and mark correctly. Our team has been working hard to load on time.

Thank you very much.

Best regards,

My Le

Hướng dẫn dịch

Gửi đến: [email protected]

Chủ đề: Nộp bài tập về nhà tuần này

File đính kèm: Anh_Bài tập_Nhóm5.8A2.doc

Thưa cô giáo VnDoc.com,

Em tên Mỹ Lệ. Thuộc nhóm 5 lớp 8A2 của cô. Em viết mail này gửi đến cô để nộp bài tập Tiếng Anh tuần này của nhóm em - nhóm 5. Mong rằng cô sẽ đọc và chấm điểm nhóm em. Nhóm của chúng em đã làm việc chăm chỉ để có thể gửi đúng giờ.

Cảm ơn cô rất nhiều.

Trân trọng,

Mỹ Lệ

Mời bạn đọc tải trọn bộ tài liệu Tiếng Anh tại đây: Write a short email to your teacher to submit your group homework for this week. Ngoài ra, VnDoc.com đã đăng tải nhiều bài văn mẫu Tiếng Anh khác như Write an email to a friend about your room, Viết về ngôi nhà mơ ước bằng Tiếng Anh....Mời bạn đọc tham khảo, download phục vụ công việc và học tập.

Đánh giá bài viết
1 16.125
Sắp xếp theo

    Luyện viết tiếng Anh

    Xem thêm