Viết đoạn văn bằng Tiếng Anh về môn bóng rổ ngắn gọn

Write about your favorite sport basketball

Với mong muốn giúp các em học sinh luyện viết Tiếng Anh hiệu quả, VnDoc.com đã biên soạn và đăng tải bộ rất nhiều tài liệu luyện viết Tiếng Anh khác nhau. Tài liệu Tiếng Anh gồm các đoạn văn mẫu cũng như bài nói tiếng Anh khác nhau về môn thể thao - môn bóng rổ (Basketball). Mời các bạn tham khảo.

Mời các bạn tham gia vào nhóm Tiếng Anh THCS để nhận thêm nhiều tài liệu hay: Tiếng Anh THCS

Viết đoạn văn bằng Tiếng Anh về môn bóng rổ

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Bài viết số 1

My favorite sport is basketball, which is require teamwork, speed and personal skill. There are two teams, each team has no more ten people. The player gets point by throwing the basketball through the opponent’s hoop or basket. The winner of the basketball game is the team with the most points. Basketball is a wonderful sport, it brings lots of benefits for me. Firstly, I can develop a remarkable height. Now, I am the tallest person in my class. Next, playing basketball encourages a sense of teamwork. You may have a chance to positively interact with people from different background. Moreover, you may learn new ways to communicate verbally or non-verbally with your teammates. To sum up, basketball is a fascinating sport, you should try to play the game.

Dịch:

Môn thể thao yêu thích của tôi là bóng rổ, đây là môn thể thao đòi hỏi làm việc nhóm, tốc độ và kỹ năng bản thân. Trong bóng rổ, sẽ chia ra hai đội, mỗi đội không qua mười người. Người chơi ghi điểm bằng cách ném bóng vào rổ đối phương. Đôi chiến thắng là đội có nhiều điểm nhất. Bóng rổ là môn thể thao thú vị, nó mang lại nhiều lợi ích cho tôi. Đầu tiên, tôi có thể phát triển chiều cao đáng kể. Hiện giờ tôi đã là người cao nhất trong lớp. Tiếp theo, chơi bóng thể thúc đẩy tinh thần đồng đội. Bạn có thể có cơ hội tiếp xúc với những người ở những tầng lớp khác nhau trong xã hội. Hơn thế nữa, bạn có thể học những cách giao tiếp mới bằng miệng hay cử chỉ với đồng đội. Tóm lại, bóng rổ là môn thể thao thú vị, bạn nên chơi thử.

Bài viết số 2

There are many friends who like to play soccer, volleyball, badminton. I personally like to play basketball. I started playing this sport when I was 10 years old. My dad made a basket to match my height. Playing basketball helps you to develop a remarkable height. Now I’m the tallest person in the class. To play basketball you need practice to have a supple body and good judgment. You also need to combine smoothly with the other players on the team in a very good way. In football, people try to get the ball into the opponent’s goal, and in basketball we try to put the ball into the opponent’s basket. This process is extremely demanding and requires a lot of effort. I usually play basketball during recess or after school with my team. I love to play basketball but I only play it for fitness and entertainment purposes. In addition to the above benefits, basketball also gives me very close friends. I love basketball.

Dịch:

Có nhiều bạn thích chơi bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, riêng tôi thích chơi bóng rổ. Tôi bắt đầu chơi môn thể thao này từ hồi 10 tuổi. Bố tôi đã làm riêng một chiếc rổ để phù hợp với chiều cao của tôi. Chơi bóng rổ giúp các bạn phát triển chiều cao một cách đáng kể. Bây giờ tôi đang làm người cao nhất lớp. Để chơi bóng rổ bạn cần luyện tập để có một cơ thể dẻo dai và khả năng phán đoán tốt. Bạn cũng cần kết hợp nhuần nhuyễn với các người chơi khác trong đội một cách thật ăn ý. Trong môn bóng đá, mọi người cố gắng đưa bóng vào khung thành của đối phương, còn bóng rổ chúng tôi cố gắng đưa bóng vào rổ của đối phương. Quá trình này vô cùng gay cấn và đòi hỏi chúng tôi cần cố gắng rất nhiều. Tôi thường chơi bóng rổ vào những giờ giải lao hoặc sau giờ học cùng với đội của tôi. Tôi rất thích chơi bóng rổ nhưng tôi chỉ chơi với mục đích rèn luyện sức khỏe và giải trí. Ngoài những lợi ích bên trên thì bóng rổ còn đem đến cho tôi những người bạn vô cùng thân thiết. Tôi yêu bóng rổ.

Bài viết số 3

I am keen on playing basketball when I have free time, because it is a great way to get your mind off things and express yourself. Basketball is a team sport and each team has no more ten players. There are four 10-minute rounds in each match. I get many benefits when playing basketball. I can show every aspects of who I really am from an emotional, physical, and competitive standpoint. Moreover, basketball also teaches me that teamwork play an essential role. Good basketball teams always do some great teamwork. I am interested in playing basketball outside with my friends. If we lose game, we will discuss our weakness together and believe that we can play better next time. It makes our friendship becomes stronger. For me, basketball, my passion for life, is a great hobby for everyone.

Dịch:

Tôi thích chơi bóng rổ mỗi khi rảnh rỗi, bời vì nó là cách tuyệt vời để quên đi mọi thứ và thể hiện chính bản thân mình. Bóng rổ là môn thể thao đồng đội và mỗi đội có không quá mười người chơi. Có bốn hiệp đấu kéo dài mười phút trong mỗi trận. Tôi nhận được nhiều lợi ích khi chơi bóng rổ. Tôi có thể chứng minh bản thân thực sự từ khía cạnh cảm xúc, thể chất và tính cạnh tranh. Hơn thế nữa, bóng rổ cũng dạy tôi rằng làm việc nhóm đóng vai trò vô cùng quan trọng. Đội bóng rổ tốt luôn có tinh thần làm việc nhóm tuyệt vời. Tôi thích chơi bóng rổ ngoài trời với bạn. Nếu chúng tôi thua, chúng tôi sẽ thảo luận những điểm yếu với nhau và tin rằng chúng tôi có thể chơi tốt hơn trong thời gian tới. Điều này giúp cho tình bạn trở nên khăng khít hơn. Với tôi bóng rổ là niềm đam mê trong cuộc sống, là thói quen tuyệt vời cho mọi người

Mời bạn đọc tải trọn bộ tài liệu Tiếng Anh tại đây: Viết đoạn văn bằng Tiếng Anh về môn bóng rổ ngắn gọn. Ngoài ra, VnDoc.com đã đăng tải nhiều bài văn mẫu Tiếng Anh khác như Write about your favorite sport badminton, Viết về ngôi nhà mơ ước bằng Tiếng Anh, Viết đoạn văn về life in the past....Mời bạn đọc tham khảo, download phục vụ công việc và học tập.

Đánh giá bài viết
1 750
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện viết tiếng Anh Xem thêm