Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 Unit 2

Bài kiểm tra 15 phút Unit 2 lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 Unit 2 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập bám sát đề thi, là tài liệu luyện tập hữu ích giúp học sinh lớp 6 học tập hơn. Mời các em tham khảm bài sau đây.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 6 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 6

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 6 Unit 2 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 6 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 6 và môn Ngữ văn 6

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 Unit 2

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Write the name of each item under the correct picture

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 Unit 2 Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 Unit 2 Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 Unit 2
1. __________________ 2. __________________ 3. __________________
Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 Unit 2 Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 Unit 2 Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 Unit 2
4. __________________ 5. __________________ 6. __________________

Exercise 2: Choose the correct answer

1. Please turn the ________ on. It’s so hot in here.

A. fan

B. light

C. television

D. faucet

2. In our dining room, ________ four chairs and a table. We have breakfast there every morning.

A. there is

B. there are

C. there isn’t

D. there aren’t

3. Those ______________pens and pencils.

A. is

B. are

C. has

D. have

4. You should never stand ________ a tree when it is raining,

A. at

B. under

C. between

D. on

5. ____________ is Phong ? - He‟s in the living room.

A. When

B. Where

C. Who

D. What

6. How many windows are there in your house? - _____________ six.

A. There is

B. There are

C. There has

D. There have

7. Close the door ___________; it‟s cold in here.

A. Φ

B. up

C. to

D. have

8. ___________ do they work? - They work in a big hospital.

A. Who

B. When

C. What

D. Where

9. ____________a clock in your room?

A. Are there

B. Is there

C. Have there

D. Has there

-The end-

Đáp án đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 Unit 2

Exercise 1: Write the name of each item under the correct picture

1. sofa

2. microwave

3. dishwasher

4. air conditioner

5. fridge

6. wardrobe

Exercise 2: Choose the correct answer

1. A

2. B

3. B

4. B

5. B

6. B

7. A

8. D

9. B

 

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 Unit 2. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 6 hay như Bài tập Unit 2 lớp 6 nâng cao: My home, Bài tập Unit 2 lớp 6 nâng cao: My home (số 2) .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
2 1.061
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm