Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 6 Chương trình mới Unit 6: SKILL 2, LOOKING BACK - PROJECT

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 6 Chương trình mới Unit 6: OUR TET HOLIDAY

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 6 Chương trình mới Unit 6: SKILL 2, LOOKING BACK - PROJECT hỗ trợ thầy cô và các em trong việc soạn bài, chuẩn bị bài học các phần: Skill 2 Unit 6 Lớp 6 Trang 65 SGK, Looking Back - Project Unit 6 Lớp 6 Trang 66 SGK.

Bài tập Tiếng Anh lớp 6 Chương trình mới Unit 6: Our Tet holiday có đáp án

Bài tập Tiếng Anh lớp 6 Chương trình mới Unit 1, 2, 3

Tiếng Anh lớp 6 Chương trình mới Unit 6: OUR TET HOLIDAY

Bài tập Tiếng Anh lớp 6 Chương trình mới Unit 6: OUR TET HOLIDAY

SKILL 2

KỸ NĂNG 2 (Tr. 65 SGK)

LISTENING

1. Mai and her mother are going shopping for Tet. Listen and tick (✓) the things they will buy. (Mai và mẹ cô ấy đi mua sắm cho dịp Tết. Nghe và đánh dấu chọn ✓ những vật họ sẽ mua).

✓ 1. peach blossoms

2. banh chung

✓ 3. new clothes

✓ 4. a tie

✓ 5. sweets

6. fruit

7. chocolate biscuits

2. Listen again and write the names of the things they will buy for the people in column A. (Nghe lại và viết tên những thứ họ sẽ mua cho mọi người trong cột A.)

A. People

B. Things

1. Mai and her brother

2. Mai's dad

3. Mai's grandparents

some new clothes

a new tie

some sweets

Tapescript: (Lời ghi âm)

Mai: Mum, shall we buy a branch of peach blossoms?

Mum: Yes, dear. We'll buy a beautiful one.

Mai: And how many banh chung shall we buy?

Mum: We won't buy banh chung, dear. This year, we'll make them at home.

Mai: Wow... I like cooking banh chung. I will help you with that.

Mum: Yes, sure. And I'll buy some new clothes for you and your brother.

Mai: Thank you, Mum. Shall we buy something for Dad, too?

Mum: Yes, we'll buy a new tie for him.

Mai: Should we buy something for Grandma and Grandpa?

Mum: Yes, of course, dear. We will get them some sweets and ...

Mai: And some fruit...

Mum: No dear, we shouldn't buy fruit. It's too early. We should wait until the 30th.

Mai: Yeah, Mum. And don't forget to buy some chocolate biscuits for us.

Mum: No, I won't, dear. I will buy you the most delicious biscuits.

Bài dịch

Mai: Mẹ ơi, chúng ta sẽ mua một cành hoa đào chứ ạ?

Mẹ: Đúng rồi, con. Chúng ta sẽ mua một cành thật đẹp.

Mai: Thế chúng ta sẽ mua bao nhiêu chiếc bánh chưng?

Mẹ: Chúng ta sẽ không mua bánh chưng con à. Năm nay chúng ta sẽ gói bánh chưng ở nhà.

Mai: Tuyệt... Con thích nấu bánh chưng. Con sẽ giúp mẹ nấu bánh.

Mẹ: Đương nhiên rồi. Và mẹ sẽ mua thêm vài bộ quần áo mới cho con và anh trai con.

Mai: Cảm ơn mẹ. Chúng ta sẽ mua cho bố món gì đó chứ ạ?

Mẹ: Ừ, chúng ta sẽ mua một chiếc cà vạt mới cho bố.

Mai: Chúng ta có nên mua thứ gì đó cho bà và ông không ạ?

Mẹ: Đương nhiên là có rồi con yêu. Chúng ta sẽ mua cho ông bà kẹo và ...

Mai: Và hoa quả...

Mẹ: Không con yêu à, chúng ta sẽ không mua hoa quả. Còn quá sớm. Chúng ta nên đợi đến hôm 30.

Mai: Vâng thưa mẹ. Đừng quên mua bánh quy sô cô la cho chúng con nữa nhé.

Mẹ: Mẹ sẽ không quên đâu cưng. Mẹ sẽ mua cho con những loại bánh quy ngon nhất.

WRITING

3. Now write an e-mail to a friend about your Tet holiday. Include what you will and won't do. Also include things people should and shouldn't do. Use your notes from Speaking and the rest of the UNIT to help you. (Bây giờ viết một email cho bạn của em về kỳ nghỉ Tết. Nói về những điều em sẽ làm và sẽ không làm. Nói cả những điều nên làm và không nên làm. Sử dụng các ghi chú từ phần speaking và các phần còn lại của bài để giúp em).

Suggested answer (Câu trả lời gợi ý)

Dear Louis,

Tet holiday is coming and I am very excited about it. My father and I will repaint the house this year. My mother will go shopping to buy somethings necessary for Tet. My mother usually buys sweets, fruits, apricot and peach blossoms, new clothes and other things. But we don't buy fireworks because we will go to the My Dinh Square to watch fireworks. It's so interesting.

During Tet, people usually get up early, dress beautiful clothes and make wishes for a happy year.

Ah, we don't give a cat as a present for anyone because it is ạ symbol of poverty.

How about your Tet? Tell me!

Write to me soon.

Love,

Giang

Bài dịch:

Louis thân mến,

Tết sắp đến rồi và tớ đang rất háo hức về điều đó. Tớ với bố tớ sẽ sơn lại nhà năm nay. Mẹ tớ thường đi mua sắm những đồ cần thiết cho dịp Tết. Mẹ tớ thường mua bánh kẹo, hoa quả, hoa đào và hoa mai, quần áo mới và các thứ khác. Nhưng chúng tớ không mua pháo hoa vì chúng tớ sẽ đến quảng trường Mỹ Đình để xem pháo hoa. Thật là thích.

Vào dịp Tết, mọi người thường dậy sớm, ăn mặc thật đẹp và ước nguyện những điều tốt đẹp cho một năm hạnh phúc.

À, chúng tớ không tặng mèo cho bất cứ ai bởi vì đó là biểu tượng của sự nghèo đói.

Thế Tết của bạn thế nào? Cho tớ biết nhé!

Viết thư cho mình sớm nhé.

Thân,

Giang

LOOKING BACK - PROJECT

VOCABULARY

1. Draw lines to match the actions on the left with the things on the right. (Nối những hành động bên trái với những đồ vật bên phải sao cho phù hợp).

1 - j. go to a pagoda

2 - e. buy a present

3-d. give lucky money

4 - c. cook special food

5 - i. visit relatives

6 - f. clean the furniture

7 - h. grow flowers

8 - g. plant trees

9 - a. make a wish

10 - k. hang a calendar

11 - b. watch fireworks

12-1. break things.

2. Game "About or Not about Tet?" (Trò chơi những điều liên quan đến hoặc không liên quan đến ngày Tết).

3. Phong is visiting Thailand at their New Year Festival. Look at the list of what he will or will not do. Then write out complete sentences. (Phong đang đi thăm Thái Lan vào vào dịp năm mới. Hãy nhìn vào danh sách điều cậu ấy sẽ làm hoặc không làm. Sau đó viết thành câu hoàn chỉnh.)

Will

Won't

Phong will travel by plane.

Phong will wear shorts and a T-shirt.

Phong will get wet.

Phong will throw water at others

Phong will watch the elephants

Phong won't stay at home.

Phong won't eat banh chung.

Phong won't go to school.

Phong won't get lucky money.

Phong won't wait for the first footer.

4. Tom is asking Phong what children in Viet Nam "should" or "shouldn't" do at Tet. Listen and fill in the summary with "should" or "shouldn't". (Tom đang hỏi Phong về những điều trẻ em Việt Nam nên làm và không nên làm vào dịp Tết. Nghe và điền vào bảng tóm tắt bằng should hoặc shouldn't).

1. should 2. should 3. should

4. shouldn't 5. shouldn't 6. should

Bài dịch:

Phong nghĩ rằng trẻ em Việt Nam nên đến thăm ông bà vào ngày Tết. Chúng cũng nên chúc ông bà sức khỏe. Để làm cho nhà cửa trở nên đẹp hơn. Chúng cũng nên giúp trang trí nhà cửa bằng hoa và tranh ảnh. Những trẻ em thì không nên ăn quá nhiều kẹo. Chúng cũng không nên hỏi xin tiền lì xì. Một điều nữa, chúng cũng nên ước một điều cho dịp Tết.

COMMUNICATION

5. Rerrange the words in each sentence to make New Year wishes and greetings. (Sắp xếp các từ sau trong mỗi câu để tạo thành lời chúc mừng năm mới).

1. I wish you a happy new year.

2. Have a great year with your studies.

3. I wish you success in your career.

4. I wish you a joyful year.

PROJECT

I have a dream! (Tôi có một ước mơ!)

Write down in big letters the three dreams you have for this New Year. Share them with your friends. (Viết những dòng chữ thật lớn về ba điều em ước cho năm mới. Hãy chia sẻ với bạn của em).

I WISH I WOULD STUDY WELL.

I WISH MY FATHER WOULD BE VERY SUCCESSFUL IN HIS JOB.

I WISH MY FRIENDS WOULD ALWAYS BE LUCKY.

Đánh giá bài viết
16 1.748
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm