Trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh lớp 6 Unit 5 Natural Wonders Of The World

Tiếng Anh lớp 6 Unit 5: Natural Wonders Of The World

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến ôn tập từ vựng Tiếng Anh Unit 5 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Bài tập Từ vựng Tiếng Anh lớp 6 theo từng Unit năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh khác nhau giúp học sinh lớp 6 học từ vựng Tiếng Anh hiệu quả.

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 6 khác:

 • 1. Ha Long Bay is one of the great natural _____________ of the world.
 • 2. Match the English word with Vietnamese definition.
  i. Cave a. Hòn đảo
  ii. Valley b. Hang động
  iii. Waterfall c. Thung lũng
  iv. Forest d. Sông
  v. River e. Núi
  vi. Lake f. Hồ
  vii. Mountain g. Thác nước
  viii. Desert h. Sa mạc
  ix. Island i. Rừng
 • i. Cave - ...
 • ii. Valley - ...
 • iii. Waterfall - ...
 • iv. Forest - .....
 • v. River - ...
 • vi. Lake - ...
 • vii. Mountain - ...
 • viii. Desert - ...
 • ix. Island - ...
 • 3. When you get hurt, you should use sticking _____________.
  sticking plaster: băng cá nhân
 • 4. You should use ____________ to reduce sunburn when travelling.
 • 5. ___________: Thuốc giảm đau
 • 6. Synonym of word "Flash- light" is ________________.
 • 7. Choose the word which has this definition.
  An instrument for finding direction, with a needle that always points to the north.
 • 8. ____________: Túi ngủ
 • 9. Match the English word with Vietnamese definition.
  i. Diverse a. Cần thiết
  ii. Thrilling b. Đa dạng
  iii. Essential c. Hồi hộp
 • i. Diverse - ...
 • ii. Thrilling - ...
 • iii. Essential - ....
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
29 1.129
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Từ vựng tiếng Anh lớp 6 Xem thêm