Trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh chủ đề các thành viên trong gia đình

Từ vựng Tiếng Anh theo chủ đề thông dụng

Bài tập trắc nghiệm trực tuyến kiểm tra vốn từ vựng Tiếng Anh theo chủ đề các thành viên trong Gia đình có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Học từ vựng Tiếng Anh chủ đề gia đình do VnDoc.com biên tập và đăng tải. Bài tập Từ vựng Tiếng Anh cơ bản gồm nhiều câu hỏi trắc nghiệm khác nhau giúp bạn đọc ôn tập lại từ vựng Tiếng Anh theo từng chủ đề riêng biệt hiệu quả.

Một số bài tập Từ vựng Tiếng Anh khác:

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Choose the correct definition.
  Từ vưng Gia đình
  Hello! My name is Anna. This is my family.....
 • i. Fancie is Tom's _________.
 • ii. Tom is John's _________.
 • iii. John is Anna's father.
 • iv. Anna is Fancie's ________.
 • v. Fancie and John are Anna and Tom's _______.
 • vi. Anna and Tom are Fancie and John's _________.
 • vii. John is Fancie's ___________.
 • viii. Fancie is John's ________.
 • ix. Tom and Anna are ________.
 • x. Tom is Anna's __________.
 • xi. Anna is Tom's ____________.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
196 19.270
Sắp xếp theo

  Tiếng Anh cho người lớn

  Xem thêm