Trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh lớp 6 Unit 1

Ôn tập Từ vựng Tiếng Anh Unit 1 Lớp 6: My new school

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến ôn tập Từ vựng Tiếng Anh lớp 6 Unit 1: My new school có đáp án dưới đây nằm trong tài liệu Bài tập Tiếng Anh lớp 6 theo từng Unit năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com biên tập và đăng tải. Bài tập Từ vựng Tiếng Anh lớp 6 gồm nhiều dạng câu hỏi trắc nghiệm khác nhau giúp học sinh lớp 6 luyện tập Từ vựng Tiếng Anh hiệu quả. 

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 6 khác:

 • 1. "Trường nội trú" in English is _______________.
  Từ vựng Tiếng Anh lớp 6 Unit 1
 • 2. What is this?
  Từ vựng Tiếng Anh lớp 6 Unit 1
 • 3. The other word has the same meaning as "Bike" is ________.
  Từ vựng Tiếng Anh lớp 6 Unit 1
 • 4. Synonym of the word "Intelligent" is ____________.
  Từ vựng Tiếng Anh lớp 6 Unit 1
 • 5. What is this?
  Từ vựng Tiếng Anh lớp 6 Unit 1
 • 6. "Thiết bị" in English is _____________.
  equiqment
 • 7. Match the English word with the Vietnamese definition.
  i. Compass a. Cục tẩy
  ii. Calculator b. Com-pa
  iii. Notebook c. Hộp bút chì
  iv. Pencil Sharpener d. Vở
  v. Pencil Case e. Sách giáo khoa
  vi. Rubber f. Máy tính
  vii. Ruler g. Gọt bút chì
  viii. Textbook h. Thước kẻ
 • i. Compass - ...
 • ii. Calculator - ...
 • iii. Notebook - ....
 • iv. Pencil Sharpener - ...
 • v. Pencil Case - ...
 • vi. Rubber - ...
 • vii. Ruler - ...
 • viii. Textbook - ...
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
60 5.563
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Từ vựng tiếng Anh lớp 6 Xem thêm