Unit 1 lớp 6 Writing: Create a webpage for your school

Unit 1 lớp 6 Writing: Create a webpage for your school do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các bài văn mẫu tham khảo, là tài liệu luyện tập hữu ích giúp học sinh lớp 6 học tập hơn. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Xem thêm: Bài tập Unit 1 lớp 6 nâng cao: My new school (số 1) MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 6 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 6

Đoạn văn tiếng Anh viết phần giới thiệu cho trang web trường học do VnDoc.com biên soạn nằm trong chuyên mục Tiếng Anh lớp 6 mới trên VnDoc.com. Bên cạnh môn Tiếng Anh, các em có thể tham khảo các tài liệu môn Toán 6Ngữ Văn 6.

Unit 1 lớp 6 Writing: Create a webpage for your school

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I. Gợi ý: Viết phần giới thiệu cho trang web trường

- What is the name of the school? (Tên trường em là gì?)

- Where is the school? (Trường em ở đâu?)

- How many students does the school have? (Trường em có bao nhiều học sinh?)

- What do students do at school? (Học sinh trường em làm gì tại trường)

- What is great/interesting/fun about your school? (Điều gì thú vị ở trường em?)

- What is your school day like? (Một ngày ở trường em như thế nào?)

- What do you do in the morning? (Em làm gì vào buổi sáng?)

- What do you wear? (Em mặc gì?)

- What subject do you like? (Môn học em yêu thích là gì?)

- What do you do at break/lunch time? (Em làm gì vào giờ ra chơi/ nghỉ trưa?)

- What activities do you do? (Em có hoạt động gì?)

- What do you do after school? (Em làm gì sau khi tan học?)

II. Một số bài viết tham khảo

Bài viết số 1:

Tran Phu Secondary school is located in Hai Phong city. There are nearly 2000 students with more than 50 classes from grade 6 to grade 9. Students not only study lots of subjects here but they also have a chance to take part in interesting activities. The school yard is very large with many trees. In the morning, I usually go to school early to play basketball with my friends in the school yard. Every students have to wear uniforms when going to school. My favorite subject is English because it’s interesting. At the break time, I like going to library or do other outdoor activities with my friends. After school, I always come back home.

Dịch:

Trường trung học cơ sở Trần Phú tọa lạc tại thành phố Hải Phòng. Trường có gần 2000 học sinh với hơn 50 lớp từ lớp 6 đến lớp 9. Học sinh ở đây không chỉ học nhiều môn học mà còn có cơ hội tham gia các hoạt động thú vị. Sân trường rất rộng có nhiều cây xanh. Vào buổi sáng, tôi thường đến trường sớm để chơi bóng rổ với bạn bè trong sân trường. Mọi học sinh phải mặc đồng phục khi đi học. Môn học yêu thích của tôi là tiếng Anh vì nó thú vị. Vào giờ nghỉ, tôi thích đến thư viện hoặc làm các hoạt động ngoài trời khác với bạn bè. Sau giờ học, tôi luôn trở về nhà.

Bài viết số 2:

Nghia Tan Secondary school is in Hanoi city. It’s a big and modern school. It has more 50 classes and about 2000 students. The schoolyard is very clean and has many green trees. There are many activities organized in here. My favorite subject is English, because it’s very interesting. Especially, I study English with foreign teachers. In the lunch time, I eat a little hot dogs and bread and drink soft drink. I like going to the library at school because it contains various types of books. After school, I sometimes play football with my friends.

Dịch:

Trường THCS Nghĩa Tân ở thành phố Hà Nội. Nó là một trường học lớn và hiện đại. Nó có hơn 50 lớp và khoảng 2000 học sinh. Sân trường rất sạch sẽ và có nhiều cây xanh. Có nhiều hoạt động được tổ chức tại đây. Môn học yêu thích của tôi là tiếng Anh, vì nó rất thú vị. Đặc biệt, tôi học tiếng Anh với giáo viên nước ngoài. Vào giờ ăn trưa, tôi ăn một ít xúc xích và bánh mì và uống nước ngọt. Tôi thích đến thư viện ở trường vì nó chứa nhiều loại sách khác nhau. Sau giờ học, thỉnh thoảng tôi chơi bóng đá với bạn bè.

Bài viết số 3:

I am a student at Hoang Mai Secondary school at Ho Chi Minh city. My school is very big and beautiful. There are about 50 classes with more than 2500 students. The teachers are very nice and whole- hearted. They always explain the lessons until we understand. When going to school, all students have to wear uniforms. Besides studying, my school has interesting activities: planting trees, studying courses related to life skills, and so on. I like English because it’s very interesting. At the break time, I usually play basketball with my friends in my school yard. I usually come back home after school.

Dịch:

Tôi là học sinh trường THCS Hoàng Mai tại thành phố Hồ Chí Minh. Trường tôi rất to và đẹp. Có khoảng 50 lớp với hơn 2500 học sinh. Các giáo viên rất tốt và tận tâm. Họ luôn giải thích các bài học cho đến khi chúng tôi hiểu mới thôi. Khi đi học, tất cả học sinh phải mặc đồng phục. Bên cạnh việc học, trường tôi còn có các hoạt động thú vị: trồng cây, học các khóa học liên quan đến kỹ năng sống, v.v. Tôi thích tiếng Anh vì nó rất thú vị. Vào giờ nghỉ, tôi thường chơi bóng rổ với bạn bè trong sân trường. Tôi thường trở về nhà sau giờ học.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Unit 1 lớp 6 Writing: Create a webpage for your school. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 6 hay như Ngữ pháp tiếng Anh 6 mới Unit 1 My New School, Bài tập nâng cao tiếng Anh lớp 6 mới Unit 1: My new School có đáp án... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
22 3.354
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm