Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 Unit 1

Bài kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 Unit 1

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 Unit 1 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập bám sát đề thi, là tài liệu luyện tập hữu ích giúp học sinh học tập môn Tiếng Anh lớp 6 tốt hơn. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Xem thêm: Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 Unit 1 (số 2) NEW

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 6 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 6

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 6 Unit 1 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 6 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 6 và môn Ngữ văn 6. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 Unit 1

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Choose the word having the underlined part pronounced differently in each line

1. A. show

B. snow

C. bowl

D. now

2. A. notebook

B. love

C. above

D. Monday

3. A. teach

B. speak

C. break

D. read

Exercise 2: Complete the sentence with the correct form of the verb

1. Look! The cat___________________ (eat) your breakfast.

2. Put on a raincoat. It_____________ (rain). It_______________ (rain) a lot in summer.

3. I wasn’t sure of the answer, so I ______________ (guess) and I _____________ (be) right!

4. How often_____________ she (go) ____________ fishing?

She (go) ____________ once a year.

Exercise 3: Rewrite the following sentences

1. The school has a computer room and a library.

There _________________________________

2. Is there a computer room at your school?

Does __________________________________?

3. Mary plays the piano very well.

Mary is good ____________________________

-The end-

Đáp án đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 Unit 1

Exercise 1: Choose the word having the underlined part pronounced differently in each line

1. D

2. A

3. C

Exercise 2: Complete the sentence with the correct form of the verb

1. Look! The cat________is eating___________ (eat) your breakfast.

2. Put on a raincoat. It_______is raining______ (rain). It_______rains________ (rain) a lot in summer.

3. I wasn’t sure of the answer, so I _______guessed_______ (guess) and I ______was_______ (be) right!

4. How often_______does______ she (go) _____go_______ fishing?

She (go) ______goes______ once a year.

Exercise 3: Rewrite the following sentences

1. There is a computer room in a library in the school

2. Does your school have a computer room?

3. Mary is good at playing the piano.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 Unit 1. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 6 hay như Bài tập Unit 1 lớp 6 nâng cao: My new school (số 2), Bài tập Unit 1 lớp 6 nâng cao: My new school (số 3).... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 741
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm