Tiếng Anh lớp 6 Chương trình mới Unit 3: My Friends

Tiếng Anh lớp 6 Chương trình mới Unit 3: My Friends

VnDoc.com xin chia sẻ các bài tập kèm theo Tiếng Anh 6 thí điểm. Các bài tập được chia theo các đơn vị bài học tương ứng như trong Sách giáo khoa Tiếng Anh 6 thí điểm hiện hành. Các bài tập được tham khảo từ nhiều nguồn khác nhau và sẽ được cập nhật liên tục. Mời thầy cô và các em tham khảo!

Bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 3: At Home Số 1

Bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 3: At Home Số 2

Bài tập tiếng Anh lớp 6 Thí điểm Unit 3: My Friends

Bài tập tiếng Anh lớp 6 Chương trình mới Unit 3: My Friends

Bộ GD&ĐT đã nghiên cứu, biên soạn bộ sách môn tiếng Anh 6 theo chương trình cải cách phù hợp với chuẩn quốc tế. Để hổ trợ cho các em học sinh dể dàng học môn tiếng Anh 6, mời thầy cô và các em tham khảo Tiếng Anh lớp 6 Chương trình mới theo từng Unit mà VnDoc.com đã sưu tầm và đăng tải. Tài liệu bao gồm nhất nhiều bài tập phát triển các kỹ năng Nghe, Nói, Đọc ,Viết với hình ảnh minh họa sinh động sẽ giúp các em dễ dàng tiếp thu Tiếng Anh lớp 6 chương trình mới.

Tài liệu gồm nhiều dạng bài tập như: Bài tập về matching, Bài tập jumbled words, Bài tập nhiều lựa chọn, Các bài tập viết câu, điền từ vào đoạn văn,... giúp các em dễ dàng nắm được kiến thức Tiếng Anh lớp 6.

Tiếng Anh 6 Thí điểm

Bài tập Tiếng Anh 6 Thí điểm

Tiếng Anh lớp 6 Chương trình mới

Bài tập Tiếng Anh lớp 6 Chương trình mới có đáp án

Bài tập tiếng Anh lớp 6 Thí điểm Unit 3

Tổng hợp bài tập Tiếng Anh lớp 6

Tổng hợp bài tập Tiếng Anh lớp 6 có đáp án

Ngữ pháp tiếng anh lớp 6

Ngữ pháp tiếng anh lớp 6 chương trình thí điểm

Tiếng Anh lớp 6 chương trình mới

Đề kiểm tra tiếng anh lớp 6 chương trình mới

Đánh giá bài viết
41 15.271
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm