35 Đề thi IOE lớp 5 năm 2021

Đề thi IOE lớp 5 Vòng 1 - 35

35 Đề luyện thi IOE tiếng Anh lớp 5 vòng 1 đến vòng 35 dưới đây nằm trong bộ đề thi IOE lớp 5 năm 2021 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Tổng hợp 35 vòng thi IOE lớp 5 được biên tập bám sát nội dung SGK tiếng Anh lớp 5 giúp các em ôn tập Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm hiệu quả.

I. Thi IOE tiếng Anh lớp 5 vòng 1

Em hãy khoanh tròn chữ cái chỉ một từ khác với các từ còn lại:

1. A. football B.song C. tennis D.badminton

2.A.Vietnamese B.April C. Australian D.American

3.A. picture B. red C. black D.green

4.A.teacher B.nurse C.cooker D.cook

5.A.Vietnam B.Singapore C.American D.England

6.A.nice B.take C.thin D.big

7.A. write B. sing C. read D. friend

8.A. shirt B. letter C. blouse D. dress

9.A. am B. is C. are D. an

10.A.white B.green C.sing D.red

11.A.week B.year C.month D.we

12.A.sometimes B.always C.often D.now

Choose the correct answer

1. Are you a student or a teacher?

a. Yes, I am b. No, I am not c. I’m a student d. Yes, I

2. ……..down, please ! a. Sit b. Open c. Close d. Stand

3. ……..up please ! a. Sit b. Open c. Close d. Stand

4. What is ………favourite colour ? I like red. a. his b. her c. your d.you

5. Whose book is this ? a. It’s me b. It’s her c. It’s him d.It’s mine

6. Choose a word which has different part of pronunciation:

a. do b. mother c. brother d. sometimes

7. What are ……..? They are my books. a. it b. this c. that d. these

8. Can you drink……..? -Yes, I can. a. orange juice b. rice c. chicken d. bread

9. I am …..a picture now. a. writing b. playing c. singing d.drawing

10. Tick the odd one out a. picture b. red c. black d. green

Fill in the blank

1. subje…t 2. doc…or 3. h…ad 4. j…ans 5. cour…e

6. sund…y 7. e…d 8. th…ee 9. ha…f 10- ….limb

Matching

1. coconut

2. grape

3. badminton

4. England

5.desktop

6.apple

7.volleyball

8.bus-stop

9.schoolyard

10. bottles

a. cầu lông

b. nho

c. sân trường

d. dừa

e. màn hình

f. bóng chuyền

g. bến xe buýt

h. chai

i. táo

j. nước Anh

1. Hippo

2. Christmas day

3. stadium

4. blackboard

5. clouds

6. National day

7. carpark

8. bathroom

9. crocodile

10. inkpot

a. sân vận động

b. phòng tắm

c. cá sấu

d. chỗ đậu xe

e. lễ nô en

f. đám mây

g. bình mực

h. hà mã

i. bảng đen

j. ngày độc lập

Leave me out

1. tirede 2. moother 3. reda 4. sciensce 5. Vietneamese

6. ugely 7. Engliesh 8. memmber 9. Americean 10. helsp

Còn tiếp ....

Trên đây là Giải IOE tiếng Anh lớp 5 vòng 1 - 35. Mời các em tham khảo thêm các tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 hữu ích khác trên VnDoc.com như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi giữa kì 2 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5,... để giúp các em học tốt môn Tiếng Anh tại trường.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 5, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
8 779
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi IOE tiếng Anh lớp 5 Xem thêm