35 Đề thi IOE lớp 5 năm 2022

Đề thi IOE lớp 5 Vòng 1 - 35 có đáp án

35 Đề luyện thi IOE tiếng Anh lớp 5 vòng 1 đến vòng 35 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi IOE lớp 5 năm 2022 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Tổng hợp 35 vòng thi IOE lớp 5 có đáp án được biên tập bám sát nội dung SGK tiếng Anh lớp 5 giúp các em ôn tập Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm hiệu quả.

I. Thi IOE tiếng Anh lớp 5 vòng 1 có đáp án

Em hãy khoanh tròn chữ cái chỉ một từ khác với các từ còn lại:

1. A. football B. song C. tennis D. badminton

2. A. Vietnamese B. April C. Australian D. American

3. A. picture B. red C. black D. green

4. A. teacher B. nurse C. cooker D. cook

5. A.Vietnam B. Singapore C. American D. England

6. A.nice B. take C. thin D. big

7. A. write B. sing C. read D. friend

8. A. shirt B. letter C. blouse D. dress

9. A. am B. is C. are D. an

10. A. white B. green C. sing D. red

11. A. week B. year C. month D. we

12. A. sometimes B. always C. often D. now

Choose the correct answer

1. Are you a student or a teacher?

a. Yes, I am b. No, I am not c. I’m a student d. Yes, I

2. ……..down, please ! a. Sit b. Open c. Close d. Stand

3. ……..up please ! a. Sit b. Open c. Close d. Stand

4. What is ………favourite colour ? I like red. a. his b. her c. your d. you

5. Whose book is this ? a. It’s me b. It’s her c. It’s him d. It’s mine

6. Choose a word which has different part of pronunciation:

a. do b. mother c. brother d. sometimes

7. What are ……..? They are my books. a. it b. this c. that d. these

8. Can you drink……..? -Yes, I can. a. orange juice b. rice c. chicken d. bread

9. I am …..a picture now. a. writing b. playing c. singing d. drawing

10. Tick the odd one out a. picture b. red c. black d. green

Fill in the blank

1. subje…t 2. doc…or 3. h…ad 4. j…ans 5. cour…e

6. sund…y 7. e…d 8. th…ee 9. ha…f 10- ….limb

Matching

1. coconut

2. grape

3. badminton

4. England

5. desktop

6. apple

7. volleyball

8. bus-stop

9. schoolyard

10. bottles

a. cầu lông

b. nho

c. sân trường

d. dừa

e. màn hình

f. bóng chuyền

g. bến xe buýt

h. chai

i. táo

j. nước Anh

1. Hippo

2. Christmas day

3. stadium

4. blackboard

5. clouds

6. National day

7. carpark

8. bathroom

9. crocodile

10. inkpot

a. sân vận động

b. phòng tắm

c. cá sấu

d. chỗ đậu xe

e. lễ nô en

f. đám mây

g. bình mực

h. hà mã

i. bảng đen

j. ngày độc lập

Leave me out

1. tirede 2. moother 3. reda 4. sciensce 5. Vietneamese

6. ugely 7. Engliesh 8. memmber 9. Americean 10. helsp

ĐÁP ÁN

Em hãy khoanh tròn chữ cái chỉ một từ khác với các từ còn lại:

1 - B; 2 - B; 3 - A; 4 - C; 5 - C;

6 - B; 7 - D; 8 - B; 9 - D; 10 - C; 11 - D; 12 - D;

Choose the correct answer

1 - C; 2 - A; 3 - D; 4 - C; 5 - D; 6 - A; 7 - D; 8 - A; 9 - D; 10 - A;

Fill in the blank

1. subjeCt 2. docTor 3. hEad 4. jEans 5. courSe

6. sundAy 7. eNd 8. thRee 9. haLf 10- Climb

Matching

1 - d; 2 - b; 3 - a; 4 - j; 5 - e; 6 - i; 7 - f; 8 - g; 9 - c; 10 - h;

1 - h; 2 - e; 3 - a; 4 - i; 5 - f; 6 - j; 7 - d; 8 - b; 9 - c; 10 - g;

Leave me out

1. tired 2. mother 3. red 4. science 5. Vietnamese

6. ugly 7. English 8. member 9. American 10. help

II. Đề thi IOE lớp 5 vòng 2 có đáp án

Choose the odd one out

1. A. Monday B. Sunday C. Friday D. May

2.A.hot B. weather C. cold D. warm

3.A.when B. how C. what D. these

4.A.subject B. English C. Science D. Music

5. A. draw B. song C. write D. read

6. A. Singapore B. America C. England D. Chinese

7. A. worker B. music C. teacher D. student

8. A. banana B. milk C. apple D. orange

9. A. April B. Tuesday C. March D. August

10. A. cough B. toothache C. head D. fever

Complete the sentences

1. Hello, my name’s Kate. I am ten ……….old.

2. …….. are you ? I’m fine, thanks.

3.There ……. one living room and one kitchen in my house.

4………….. do you go after school ?

Arrange:

1. English / sing / songs / ?/ you / Can

-___________________________________

2. name / ?/ her / What / is

. -_________________________________________________________

3. ten / years / am / old / I

-_________________________________________________________

4. my / pen friend./ new / is / This

-___________________________________________________

5. up / get / 6.30 / I / at

___________________________________________________________

6. is / job ? / What / your

-_________________________________________________________

7.Would / you / orange / juice ?/ like / some

-__________________________________________

8. Ha Noi ./ I / am / from

-_________________________________________________________

9. animals / like ? / does / What / Nam

-_______________________________________________

10. My/ name / Hung / is

- _______________________________________________

ĐÁP ÁN

Choose the odd one out

1 - D; 2 - B; 3 - D; 4 - A; 5 - B;

6 - D; 7 - B; 8 - B; 9 - B; 10 - C

Complete the sentences

1. Hello, my name’s Kate. I am ten …YEARS…….old.

2. …HOW….. are you ? I’m fine, thanks.

3.There …IS…. one living room and one kitchen in my house.

4………HOW….. do you go after school ?

Arrange:

1. English / sing / songs / ?/ you / Can

-______Can you sing English song?___________

2. name / ?/ her / What / is

. -______What is her name?__________

3. ten / years / am / old / I

-______I am ten years old.__________

4. my / pen friend./ new / is / This

-_______This is my new pen friend.____________

5. up / get / 6.30 / I / at

_____I get up at 6.30._______

6. is / job ? / What / your

-_______What is your job?_________

7.Would / you / orange / juice ?/ like / some

-____Would you like some orange juice?______

8. Ha Noi ./ I / am / from

-______I am from Ha Noi.________

9. animals / like ? / does / What / Nam

-_____What animals does Nam like?______

10. My/ name / Hung / is

- _____My name is Hung._______

Trên đây là Giải IOE tiếng Anh lớp 5 vòng 1 - 35 có đáp án. Mời các em tham khảo thêm các tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 hữu ích khác trên VnDoc.com như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi giữa kì 2 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5,... để giúp các em học tốt môn Tiếng Anh tại trường.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 5, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
56 11.165
1 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Nguyễn Hoàng Bảo Như
  Nguyễn Hoàng Bảo Như

  có đáp án không ạ ?

  Thích Phản hồi 15:43 02/12
  • Tuyết Hoàng
   Tuyết Hoàng

   có đó bn


   Thích Phản hồi 21:47 07/04
Luyện thi IOE tiếng Anh lớp 5 Xem thêm