Viết về sở thích bằng Tiếng Anh lớp 7

Viết 1 đoạn văn bằng tiếng Anh nói về sở thích của mình lớp 7

Với mong muốn giúp các em học sinh luyện viết Tiếng Anh hiệu quả, VnDoc.com đã biên soạn và đăng tải bộ rất nhiều tài liệu luyện viết Tiếng Anh khác nhau. Tài liệu Tiếng Anh gồm các đoạn văn mẫu cũng như bài nói tiếng Anh khác nhau về nhiều sở thích. Mời các bạn tham khảo.

Viết về sở thích bằng Tiếng Anh lớp 7

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Bài viết số 1: Viết về sở thích vẽ tranh bằng tiếng Anh

An hobby is an activity, which makes us enjoying doing. We have some popular hobbies such as singing, cooking, dancing, … My hobby is drawing. I love to draw since I was a little girl. I used to draw flowers or houses on the walls with colorful crayons. My father realized that it is my hobby, so he sent me to a drawing class. Drawing brings lots of benefits. First, drawing help you improve memory, problem-solving skills, creativity. Drawing also promotes better mobility. As an individual will use a brush or pencil to create an artwork, he would develop more efficient hands movement. This results in the fine motor skills of an individual. To sum up, I want to say that hobbies are very essential, we should have one.

Bài dịch

Sở thích là một hoạt động, khiến chúng ta thích làm. Chúng ta có một số sở thích phổ biến như ca hát, nấu ăn, nhảy múa,… Sở thích của tôi là vẽ tranh. Tôi thích vẽ từ khi tôi còn là một cô bé. Tôi thường vẽ những bông hoa hay những ngôi nhà trên tường bằng những cây bút chì màu sặc sỡ. Cha tôi nhận ra rằng đó là sở thích của tôi, vì vậy ông đã gửi tôi đến một lớp học vẽ. Vẽ mang lại rất nhiều lợi ích. Thứ nhất, vẽ giúp bạn cải thiện trí nhớ, kỹ năng giải quyết vấn đề, khả năng sáng tạo. Vẽ cũng thúc đẩy khả năng chuyển động tốt hơn. Khi một cá nhân sử dụng bút lông hoặc bút chì để tạo ra một tác phẩm nghệ thuật, anh ta sẽ phát triển chuyển động tay hiệu quả hơn. Điều này dẫn đến các kỹ năng vận động tốt của một cá nhân. Tóm lại, tôi muốn nói rằng sở thích là rất cần thiết, chúng ta nên có một sở thích.

Bài viết số 2: Sở thích hát bằng Tiếng Anh

Hobbies are of different kinds and each person would have different kind of hobbies. In my case, I love to singing and I will sing at every possible chance that I could. When I was young, I used to listen many different kinds of songs. Then when I started picking up on the lyrics, my parents realized that I had a passion for music. Therefore, they sent me to a music class. In the class, the teacher helped me to get my vocals and modulations right. I have attended many competitions and achieved a lot of awards. No matter what, if you are truly passionate about your hobby and have a vision, then getting to that greatest point is one among the greatest experience you could have in life. Follow your passion and it will make your reach heights with great satisfaction and happiness. Therefore, I will keep singing and my hobby becomes my career.

Bài dịch

Sở thích có nhiều loại khác nhau và mỗi người sẽ có những loại sở thích khác nhau. Trong trường hợp của tôi, tôi thích ca hát và tôi sẽ hát trong mọi cơ hội có thể. Khi tôi còn nhỏ, tôi đã từng nghe nhiều loại bài hát khác nhau. Rồi khi tôi bắt đầu nghe lời bài hát, bố mẹ tôi nhận ra rằng tôi có niềm đam mê với âm nhạc. Vì vậy, họ đã gửi tôi đến một lớp học âm nhạc. Ở trên lớp, cô giáo đã giúp tôi phát triển giọng hát và tiết chế đúng cách. Tôi đã tham dự nhiều cuộc thi và đạt được rất nhiều giải thưởng. Không có vấn đề gì, nếu bạn thực sự đam mê sở thích của mình và có tầm nhìn xa, thì việc đạt đến điểm tuyệt vời nhất là một trong những trải nghiệm tuyệt vời nhất mà bạn có thể có trong đời. Hãy theo đuổi đam mê của bạn và nó sẽ giúp bạn vươn cao với sự hài lòng và hạnh phúc. Vì vậy, tôi sẽ tiếp tục ca hát và sở thích trở thành sự nghiệp của tôi

Bài viết số 3: Sở thích đọc sách

I have a passion for reading; therefore I have collected various types of books. I started reading fairy tales when I was four years old. At the first time, I was interesting in colorful pictures with meaningful contents. When reading a story with a happy ending, I felt very happy. Reading books brings me a lot of benefit. Firstly, books make my mind sharp. It is a fact that books improves our brain muscles. Another reason is it gives me a level of fulfillment. After a hard-working day, I can relieve stress by reading a funny story. I also learn new vocabulary items. Then I can further improve my English. Moreover, it can give me an unlimited imagination, so I can write books in the future. I can learn the different cultures and customs of other countries in the world too. I read books at least one hour every day. I wish I could read different kinds of books because it might be very challenging.

Bài dịch

Tôi có niềm đam mê đọc sách; do đó tôi đã sưu tầm nhiều loại sách khác nhau. Tôi bắt đầu đọc truyện cổ tích khi tôi bốn tuổi. Lần đầu tiên tôi thấy thú vị trước những bức tranh nhiều màu sắc, có nội dung ý nghĩa. Khi đọc một câu chuyện với một kết thúc có hậu, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Đọc sách mang lại cho tôi rất nhiều lợi ích. Thứ nhất, sách giúp đầu óc tôi nhạy bén. Có một thực tế là sách cải thiện cơ não của chúng ta. Một lý do khác là nó mang lại cho tôi một mức độ hoàn thiện. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, tôi có thể xả stress bằng cách đọc một câu chuyện vui. Tôi cũng học các mục từ vựng mới. Sau đó, tôi có thể cải thiện hơn nữa tiếng Anh của mình. Hơn nữa, nó có thể cho tôi một trí tưởng tượng không giới hạn, để tôi có thể viết sách trong tương lai. Tôi cũng có thể tìm hiểu các nền văn hóa và phong tục khác nhau của các quốc gia khác trên thế giới. Tôi đọc sách ít nhất một giờ mỗi ngày. Tôi ước mình có thể đọc các loại sách khác nhau vì nó có thể là một thách thức lớn.

Mời bạn đọc tải trọn bộ tài liệu Tiếng Anh tại đây: Viết về sở thích bằng Tiếng Anh lớp 7. Ngoài ra, VnDoc.com đã đăng tải nhiều bài văn mẫu Tiếng Anh khác như Đoạn văn Tiếng Anh về chuyến du lịch, Write about a film you have seen....Mời bạn đọc tham khảo, download phục vụ công việc và học tập. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 7 và môn Ngữ văn 7. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập Tiếng Anh lớp 7. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất. 

Đánh giá bài viết
1 1.657
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện viết tiếng Anh Xem thêm