Trắc nghiệm Unit 7 lớp 7 Traffic Online

Bài tập nâng cao Unit 7 lớp 7 Traffic

Bài tập Unit 7 lớp 7 nâng cao Traffic do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các bài văn mẫu tham khảo, là tài liệu luyện tập hữu ích giúp học sinh lớp 7 học tập hơn. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 7 Unit 7 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 7 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 7 và môn Ngữ văn 7.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Bài tập Tiếng Anh 7 Global Success Unit 7. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 7 hay như Bài tập Tiếng Anh 7 Global Success Unit 6, Bài tập Tiếng Anh 7 Global Success Unit 5, Bài tập Tiếng Anh 7 Global Success Unit 8.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập Tiếng Anh lớp 7. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

 • Choose the word which has a different sound in the underlined part
 • 1.
 • 2.
 • 3.

  A. lane

 • Complete the sentences using SHOULD or SHOULDN'T
 • 1.

  You ___________ stop and look both ways when you cross the road

 • 2.

  People ___________ eat healthy food.

 • 3.

  People __________ use mobile phones while driving.

 • 4.

  Drivers ___________ drive for hours and hours without stopping.

 • 5.

  Children ____________ watch TV too much!

 • Choose the correct answer
 • 1.

  We should wait for the traffic lights _____________ before we cross the street.

 • 2.

  Why do we have to _________ the seatbelt on a plane?

 • 3.

  I used to go to school _______ bike. It's a good way to keep fit.

 • 4.

  Road users must _________ traffic rules strictly.

 • 5.

  Public __________ in Vietnam is good and cheap.

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 1.022
Sắp xếp theo

Môn Tiếng Anh lớp 7

Xem thêm