Unit 2 lớp 7 Writing: Write about health advices

Unit 2 lớp 7 Writing: Write about health advices do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các bài văn mẫu tham khảo, là tài liệu luyện tập hữu ích giúp học sinh lớp 7 học tập hơn. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Xem thêm: Bài tập Unit 2 lớp 7 nâng cao: Health MỚI

Unit 2 lớp 7 Writing: Write about health advices

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I. Gợi ý viết về các lời khuyên để có một sức khỏe tốt

- Have a balanced diet. (Có chế độ ăn cân bằng)

- Do exercise regularly. (Tập thể dục thường xuyên)

- Have good oral hygiene. (Giữ gìn vệ sinh răng miệng tốt)

- Take sleep enough. (Ngủ đủ giấc)

- Don’t go to bed late or watch TV over night. (Không đi ngủ muộn hoặc xem ti vi thâu đêm)

II. Một số bài viết tham khảo

Bài viết số 1:

Từ vựng

- balanced diet: chế độ cân đối

- vegetable (n): rau, củ

- fruit (n): hoa quả

- contain (v): chứa

- tobe good for: tốt cho

- lots of: nhiều

- read a book: đọc sách

To have a good health, especially for your eyes, you should have a balanced diet. For instant, you had better eat vegetables and fruits whose colors are yellow or orange. The reason is that they contains lots of vitamins that are good for health. Secondly, you should keep a distance at least 35 cm when reading a book or sit correctly when working. Last but not least, you should take enough sleep. You’d better sleep at least 6 or 8 hours a day because it will boost your mind. Moreover, do not go to bed late or watch TV over night.

Dịch:

Để có một sức khỏe tốt, đặc biệt cho đôi mắt của bạn, bạn nên có một chế độ ăn uống điều độ. Ví dụ như bạn nên ăn rau và trái cây có màu vàng hoặc cam. Nguyên nhân là do chúng chứa nhiều vitamin tốt cho sức khỏe. Thứ hai, bạn nên giữ khoảng cách ít nhất 35 cm khi đọc sách hoặc ngồi đúng tư thế khi làm việc. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, bạn nên ngủ đủ giấc. Bạn nên ngủ ít nhất 6 hoặc 8 tiếng mỗi ngày vì nó sẽ thúc đẩy tinh thần của bạn. Hơn nữa, không đi ngủ muộn hoặc xem TV qua đêm.

Bài viết số 2:

Từ vựng

- in order to + V: để làm gì đó

- lifestyle (n): phong cách sống

- onset (n): sự tấn công

- do exercise regularly: tập thể dục thường xuyên

- nutritional (adj): dinh dưỡng

- immune-system: hệ miễn dịch

- illness (n): ốm

- flu (n): cảm cúm

In order to have a good health, there are many ways. First, sleep and nutritional considerations are help to prevent the onset of a cold or flu, a healthy lifestyle helps your immune system to be in its best possible shape, giving you the best chance of being able to fight off the onset of a cold or flu. Next, do exercise regularly because it has enhancing immune-system that can help ward off illness. Finally, eat more fruits to get vitamin C that might prevent the common cold. Furthermore, you had better drink more milk, this will be help you healthy and stronger to prevent the cold.

Dịch:

Để có một sức khỏe tốt có rất nhiều cách. Đầu tiên là giấc ngủ và dinh dưỡng giúp ngăn ngừa sự khởi phát của cảm lạnh hoặc cúm, một lối sống lành mạnh giúp hệ thống miễn dịch của bạn ở trạng thái tốt nhất có thể, mang lại cho bạn cơ hội tốt nhất để chống lại sự tấn công của cảm lạnh hoặc cúm. Tiếp theo, tập thể dục thường xuyên vì nó có tác dụng tăng cường hệ thống miễn dịch có thể giúp ngăn ngừa bệnh tật. Cuối cùng, ăn nhiều trái cây hơn để cung cấp vitamin C có thể ngăn ngừa cảm lạnh thông thường. Hơn nữa, bạn nên uống nhiều sữa hơn, điều này sẽ giúp bạn khỏe mạnh và chống lại cảm lạnh.

Bài viết số 3:

Từ vựng

- maintain (v): duy trì

- grains (n): ngũ cốc

- immune (n): miễn dịch

- adequate (adj): đủ

- provide (v): cung cấp

- protection (n): sự bảo vệ

Health and fitness means a lot to our life, so people find many many ways to have a good health. You should maintain a healthy diet. Healthy foods such as vegetables, fruit, grains, etc., are an important part of keeping my body nutrition at its optimum. Processing fatty and sugary foods don't give the immune-boosting protection that healthier food does. Sugary foods can decrease immune function. Next, you had better drink 2-litter- water a day to provide enough amount of water for your body. Finally, make sure that you get adequate sleep every night, get at least seven to eight hours sleep nightly.

Dịch:

Sức khỏe và thể lực có ý nghĩa rất lớn đối với cuộc sống của chúng ta, vì vậy mọi người tìm nhiều cách để có một sức khỏe tốt. Bạn nên duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh. Thực phẩm lành mạnh như rau, trái cây, ngũ cốc, v.v., là một phần quan trọng trong việc giữ cho dinh dưỡng cơ thể ở mức tối ưu. Chế biến thực phẩm béo và đường không cung cấp khả năng bảo vệ tăng cường miễn dịch như thực phẩm lành mạnh hơn. Thực phẩm có đường có thể làm giảm chức năng miễn dịch. Tiếp theo, bạn nên uống 2 lít nước mỗi ngày để cung cấp đủ lượng nước cho cơ thể. Cuối cùng, hãy đảm bảo rằng bạn ngủ đủ giấc mỗi đêm, ngủ ít nhất từ bảy đến tám giờ mỗi đêm.

Đoạn văn tiếng Anh viết lời khuyên sức khỏe do VnDoc.com biên soạn nằm trong chuyên mục Tiếng Anh lớp 7 mới trên VnDoc.com. Bên cạnh môn Tiếng Anh, các em có thể tham khảo các tài liệu môn Toán 7Ngữ Văn 7.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Unit 2 lớp 7 Writing: Write about health advices. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 7 hay như Trắc nghiệm từ vựng Unit 2 lớp 7: Health, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 7. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất. 

Đánh giá bài viết
31 21.870
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh phổ thông Xem thêm