Bài tập Word Form Tiếng Anh lớp 7 Unit 2

Bài tập Word Form lớp 7 có đáp án

Bài tập Word Form Tiếng Anh lớp 7 Unit 2 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các từ nằm trong chủ đề Health ở Tiếng Anh lớp 7 mới đi kèm đáp án.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 7 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 7

Tài liệu Tiếng Anh gồm toàn bộ từ vựng cũng như các dạng thức của chúng ở vai trò tính từ, động từ, trạng từ và danh từ xuyên suốt từ Unit 2, có đáp án giúp học sinh lớp 7 ôn tập kiến thức đã học hiệu quả. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 7Ngữ Văn lớp 7. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Bài tập Word Form Tiếng Anh lớp 7 Unit 2

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Give the correct form of the words in brackets

1. I got ______________ during my beach vacation. (sunburn)

2. The symptoms of the disease include fever and ______________. (head)

3. Is she _____________ enough to run one kilometer? (good)

4. Don’t eat so quickly. You’ll get a ______________. (teeth)

5. Lack of vitamin E can cause skin diseases and ______________. (tired)

6. My arm_____________after the table tennis match. (hurt)

7. “Ow! Be careful with that coffee.” - “Look, now I have a ___________ on my arm” (burning)

8. The Japanese eat ______________, so they have high life expectancy. (health)

9. I feel_____________. Quick, I must get to the bathroom! (sickness)

10. I’m ______________ to shellfish, so I can’t eat lobster and shrimp. (allergy)

11. My uncle is a ______________. He doesn’t eat meat or fish. (vegetable)

12. ______________ can increase the risk of heart disease and diabetes. (obese)

13. “I have ___________.” - “Why don’t you telephone the doctor?” (stomach)

14. Rob has a _________of 39.50C. (temperate)

15. That’s a bad ___________. Why don’t you have a glass. (coughing)

-The end-

Đáp án bài tập Word Form Tiếng Anh lớp 7 Unit 2

Give the correct form of the words in brackets

1. I got ______sunburnt________ during my beach vacation. (sunburn)

2. The symptoms of the disease include fever and _______headache_______. (head)

3. Is she ______well_______ enough to run one kilometer? (good)

4. Don’t eat so quickly. You’ll get a ______toothache________. (teeth)

5. Lack of vitamin E can cause skin diseases and _______tiredness_______. (tired)

6. My arm______hurts_______after the table tennis match. (hurt)

7. “Ow! Be careful with that coffee.” - “Look, now I have a _____burn____ on my arm” (burning)

8. The Japanese eat _____healthily_________, so they have high life expectancy. (health)

9. I feel______sick_______. Quick, I must get to the bathroom! (sickness)

10. I’m _______allergic_______ to shellfish, so I can’t eat lobster and shrimp. (allergy)

11. My uncle is a ______vegetarian________. He doesn’t eat meat or fish. (vegetable)

12. ____Obesity__________ can increase the risk of heart disease and diabetes. (obese)

13. “I have ____stomachache_______.” - “Why don’t you telephone the doctor?” (stomach)

14. Rob has a ____temperature_____of 39.50C. (temperate)

15. That’s a bad _____cough______. Why don’t you have a glass. (coughing)

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Bài tập Word Form Tiếng Anh lớp 7 Unit 2. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 7 hay như Bài tập Unit 2 lớp 7 nâng cao: Health (số 2), .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
4 2.174
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm