Viết một email về lời mời một người bạn tham gia một hoạt động

Write an invitation email to a friend

Với mong muốn giúp các em học sinh luyện viết Tiếng Anh hiệu quả, VnDoc.com đã biên soạn và đăng tải bộ rất nhiều tài liệu luyện viết Tiếng Anh khác nhau. Tài liệu Tiếng Anh gồm các đoạn văn mẫu cũng như bài nói tiếng Anh khác nhau cách mời một người bạn tham gia hoạt động. Mời các bạn tham khảo.

Viết một email về lời mời một người bạn tham gia một hoạt động

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Topic: Now, write an invitation email to a friend. Write 60 to 80 words. (Giờ hãy viết một bức thư điện tử mời một người bạn. Viết khoảng 60 đến 80 từ)

Bài viết số 1

Hey Richard,

Are you free next Saturday?

My brother and I are going scuba diving at Nha Trang beach. Would you like to join us? We’re meeting at 9.30 a.m and the boat leaves at 10 a.m. Both the boat and the dive cost 50 dollars.

The company will provide all the diving equipment and give a safety lesson before we go into the water. Don’t worry because it’s very safe.

Let me know if you can come by Wednesday.

Linh

Bài dịch

Này Richard,

Thứ bảy tuần sau bạn có rảnh không?

Tôi và anh trai đang đi lặn biển Nha Trang. Bạn có muốn tham gia cùng chúng tôi không? Chúng ta hẹn nhau lúc 9 giờ 30 sáng và thuyền rời đi lúc 10 giờ sáng. Chi phí cả thuyền và lặn là 50 đô la.

Công ty sẽ cung cấp tất cả các thiết bị lặn và dạy an toàn bơi trước khi chúng tôi xuống nước. Đừng lo lắng vì nó rất an toàn.

Hãy cho tôi biết nếu bạn có thể đến vào thứ Tư.

Linh

Bài viết số 2

Hi Richard,

How’s it going?

I’m going to practise archery with Linh next Sunday. Would you like to join us? We’re meeting at 2 p.m at our school gate. After that, we will take a bus to come Target Archery, Long Bien district. The cost is about from 150.000 dong to 300.000 dong.

We will be trained by professional trainers and tried different types of bows. It will be an interesting day.

Let me know if you can come by Tuesday. Can’t waid to see you.

Love,

VnDoc

Bài dịch

Chào Richard,

Thế nào rồi?

Chủ nhật tới tôi sẽ tập bắn cung với Linh. Bạn có muốn tham gia cùng chúng tôi không? Chúng tôi gặp nhau lúc 2 giờ chiều ở cổng trường. Sau đó bắt xe buýt đến Target Archery, quận Long Biên. Chi phí khoảng từ 150.000 đồng đến 300.000 đồng.

Chúng ta sẽ được huấn luyện viên chuyên nghiệp đào tạo và thử các loại cung tên khác nhau. Đó sẽ là một ngày thú vị.

Hãy cho tôi biết bạn có thể đến không vào thứ Ba. Rất mong được gặp bạn.

Yêu mến,

VnDoc

Xem tiếp: Write a letter to your school’s principal asking for better food in your cafeteria MỚI

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Viết một email về lời mời một người bạn tham gia một hoạt động.

Đánh giá bài viết
5 3.531
Sắp xếp theo

    Luyện viết tiếng Anh

    Xem thêm