Trắc nghiệm Unit 12 lớp 7 English - Speaking Countries Online

Bài tập nâng cao Unit 12 lớp 7 English - Speaking Countries

Bài tập Unit 12 lớp 7 nâng cao English - Speaking Countries do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các bài văn mẫu tham khảo, là tài liệu luyện tập hữu ích giúp học sinh lớp 7 học tập hơn. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 7 Unit 12 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 7 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 7 và môn Ngữ văn 7.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Bài tập Tiếng Anh 7 Global Success Unit 12. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 7 hay như Bài tập Tiếng Anh 7 Global Success Unit 6, Bài tập Tiếng Anh 7 Global Success Unit 7, Viết lại câu Tiếng Anh lớp 7.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập Tiếng Anh lớp 7. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

 • Choose the best answer
 • 1.

  Good living standard helps people to ………………. healthy and to live longer.

 • 2.

  Traffic jam is the most serious ……………..in big cities nowadays.

 • 3.

  You can see …………….people in many places in big cities. They have no place to live.

 • 4.

  Poverty is the major ……………of death for children living in the slums.

 • 5.

   A healthy child ……………………more care from his mother than a sick one.

 • 6.

  …… youngest boy has just started going….to school.

 • 7.

  Ann used to ride a motorcycle up and down. …. road early in…. morning

 • 8.

  My mother goes to…. church in….. morning.

 • 9.

  English is a(n) ............... language in countries like India, Malaysia and Singapore.

 • 10.

  The USA, the United Kingdom and New Zealand are all English - ............... countries.

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 129
Sắp xếp theo

Môn Tiếng Anh lớp 7

Xem thêm