Viết lại câu Tiếng Anh lớp 7

Ôn tập Tiếng Anh lớp 7 chuyên đề viết lại câu

Với mong muốn giúp các em học sinh học tốt Tiếng Anh lớp 7, VnDoc.com đã đăng tải rất nhiều tài liệu luyện tập Tiếng Anh theo từng chủ đề khác nhau. Tài liệu Tiếng Anh gồm nhiều dạng câu khác nhau giúp học sinh lớp 7 ôn tập cấu trúc ngữ pháp Tiếng Anh viết lại câu hiệu quả.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 7, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 7 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 7. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Bài tập viết lại câu môn Anh lớp 7 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 7 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 7Ngữ Văn lớp 7. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Viết lại câu Tiếng Anh lớp 7

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Rewrite the sentences without changing their meaning

1. Although Tom was a poor student, he studied very well.

In spite of ______________________________________

2. Mary could not go to school because she was sick.

Because of ______________________________________

3. Although the weather was bad, she went to school on time.

Despite _________________________________________

4. People invented the wheel thousands of years ago.

The wheel ______________________________________

5. My father waters these flower every morning.

These flowers ___________________________________

6. People use computers all over the world.

Computers _____________________________________

7. Her father drive all of us to school every day.

All of us _______________________________________

8. I usually stayed up late to watch football matches last year, but now I don’t.

I used _________________________________________

9. What is the price of the bicycle?

How much _____________________________________

10. You’re the best guitarist in the school.

No one ________________________________________

11. Be careful or you’ll hurt yourself.

If you are ______________________________________

12. How much will the holiday cost?

Can you let me know ____________________________ ?

13. Are there any cafes’ near here?

Could you tell me if _____________________________ ?

14. Does John like classical music?

Do you know __________________________________ ?

15. You forgot to turn off the T.V last night, didn’t you?

You didn’t remember ____________________________ ?

16. The countryside doesn’t suffer as much pollution as the city.

The countryside ________________________________

17. I think you should go to work by bike.

Who don’t ____________________________________ ?

18. New York has more billionaires than Tokyo.

Tokyo _______________________________________

19. His hobby is collecting toy cars.

He collects ___________________________________

20. It isn’t necessary to finish the work today.

You don’t ___________________________________

21. When did you start your hobby?

How long ___________________________________

22. It took me three hours to make this pottery jug.

I spent _____________________________________

23. Be calm or you’ll make a wrong decision.

If _________________________________________

24. A great poet wrote these wonderful poems.

These wonderful poems _______________________

25. Jane didn’t go fishing yesterday because it rained heavily.

Because of _________________________________

-The end-

Đáp án viết lại câu Tiếng Anh lớp 7

Rewrite the sentences without changing their meaning

1. In spite of being a poor student, Tom studied very well.

2. Because of her sickness, Mary could not go to school.

3. Despite the bad weather, she went to school on time.

4. The wheel was invented thousands years ago

5. These flowers are watered by my father every morning

6. Computers are used all over the world

7. All of us are driven by her father to school every day

8. I used to stay up late to watch football matches last year

9. How much does your bicycle cost?

10. No one in your school play guitar better than you

11. If you are careless, you’ll hurt yourself

12. Can you let me know how much the holiday will cost?

13. Could you tell me if there are any cafes’ near here?

14. Do you know if John likes classical music?

15. The countryside suffers less pollution than the city.

16. The countryside suffers less pollution than the city

17. Why don’t you go to work by bike?

18. Tokyo has fewer billionaires than New York.

19. He collects toy cars as a hobby.

20. You don’t need to finish the work today.

21. How long have you had your hobby?

22. I spent three hours making this pottery jug.

23. If you are not calm, you’ll make a wrong decision.

24. These wonderful poems were written by a great poet.

25. Because of heavy rain, Jane didn’t go fishing yesterday.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Viết lại câu Tiếng Anh lớp 7. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 7 hay như Đề Cương ôn hè môn Tiếng Anh 7 lên lớp 8, Ôn hè lớp 7 lên lớp 8 môn Anh - Đề 1.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.392
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh lớp 7 Xem thêm