Luyện nghe Tiếng Anh lớp 7 Unit 3: Community Service

Luyện nghe tiếng Anh lớp 7 chương trình mới

Luyện nghe Tiếng Anh lớp 7 Unit 3: Community Service do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây nằm trong bộ đề Bài tập Tiếng Anh lớp 7 theo từng Unit mới nhất trên VnDoc.com. Đề tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập khác nhau có đầy đủ file nghe, giúp học sinh lớp 7 luyện kỹ năng nghe hiệu quả và đạt điểm cao trong các phần thi Listening.

Luyện nghe Tiếng Anh lớp 7 Unit 3: Community Service

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Listen and complete the sentences with no more than 3 words

Bài nghe

1. The shop is called “Tinh Thuong ............................”

2. If you do volunteer work at Tinh Thuong Charity, you can meet ............................ and have ............................

3. Tinh Thuong Charity has more than 10,000 ............................

4. Tinh Thuong Charity has 500 ............................

5. Tinh Thuong Charity fund is to help ............................ and ............................ children and young people.

6. Some volunteers do their volunteer work ............................ hours a week, some do ............................ hours a week.

7. One of the volunteer work at Tinh Thuong Charity is to ask and answer the phone for ............................ questions.

8. As a volunteer of Tinh Thuong Charity, you can improve your ............................ skills such as problem solving ability, and customer service skill.

Đáp án luyện nghe Tiếng Anh lớp 7 Unit 3: Community Service

Listen and complete the sentences with no more than 3 words

1. charity

2. new people - fun

3. volunteers

4. stores

5. vulnerable - disadvantaged

6. 02 - 20

7. customers’

8. teamwork

Nội dung bài nghe

Want to improve yourself? Meet new people and have fun while supporting the work of Tinh Thuong Charity? Why don’t you consider to becoming a volunteer of a retail store of Tinh Thuong Charity? We have over 10,000 volunteers. They are working in 500 stores of Tinh Thuong Charity and help to successfully raise fund to support Tinh Thuong Charity’s work with vulnerable and disadvantaged children and young people. Some give us two hours a week, other give us 20 hours, but no matter what, they are all making an important contribution to the work of Tinh Thuong Charity.

What can you expect to be doing?

Serving customers

Requesting customers to use products as trial

Asking and answering the phone for customers’ questions

What benefits may you receive?

Increasing confidence

Improving teamwork skill, problem solving ability, and customer service skill

Mời bạn đọc tải trọn bộ bài tâp và file nghe mp3 tại đây: Luyện nghe Tiếng Anh lớp 7 Unit 3: Community Service. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu học tập Tiếng Anh 7 khác trên VnDoc.com như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7, Bài tập Tiếng Anh lớp 7 theo từng Unit trực tuyến,.. để học tốt môn Tiếng Anh hơn. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 7Ngữ Văn lớp 7

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 7 để nhận thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập Tiếng Anh lớp 7

Đánh giá bài viết
1 373
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh lớp 7 Xem thêm