Trắc nghiệm Unit 1 lớp 7 Hobbies Online

Bài tập nâng cao Unit 1 lớp 7 Hobbies

Bài tập Unit 1 lớp 7 nâng cao Hobbies do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các bài văn mẫu tham khảo, là tài liệu luyện tập hữu ích giúp học sinh lớp 7 học tập hơn. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 7 Unit 1 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 7 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 7 và môn Ngữ văn 7. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Trắc nghiệm Unit 1 lớp 7 Hobbies Online. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 7 hay như Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 7 Unit 1 My Hobbies, Ngữ pháp - Bài tập tiếng Anh lớp 7 Unit 1, Viết lại câu Tiếng Anh lớp 7.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập Tiếng Anh lớp 7. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

 • Look at the picture and choose the correct answer
 • Question 1:

  Trắc nghiệm Unit 1 lớp 7 Hobbies Online

 • Question 2:

  Trắc nghiệm Unit 1 lớp 7 Hobbies

 • Question 3:

  Trắc nghiệm Unit 1 lớp 7 Hobbies

 • Question 4:

  Trắc nghiệm Unit 1 lớp 7 Hobbies

 • Question 5:

  Trắc nghiệm Unit 1 lớp 7 Hobbies

 • Mark the letter A, B, or C to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.
 • Question 1:

  Her favourite leisure activity is listening to music.

 • Question 2:

  He enjoys going swimming at the weekend.

 • Question 3:

  Collecting cars is an expensive hobby. It costs a lot of money

 • Choose the correct answer A, B, C or D
 • Question 1:

  Sara and Mary are ……………………of a mountain climbing club.

 • Question 2:

  David plays badminton with his friends two …………….a week.

 • Question 3:

  It’s ............... for a boy to have a hobby of playing dolls.

 • Question 4:

  It’s really dangerous if you go ................. without being able to swim.

 • Question 5:

  Be careful with that vase - it’s very ...................

 • Choose the correct answer in each sentence
 • Question 1:

  Are you interested for/ in photography?

 • Question 2:

  Linda usually passes/ spends most her time reading.

 • Question 3:

  What do you like doing in your empty/ spare time?

 • Question 4:

  Tim has a very interesting fun/ hobby. He builds small boats

 • Question 5:

  This is my best/ favorite book. It's David Copperfield, by Dickens.

 • Question 6:

  Hannah is very creative/ create and she paints very well.

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay
Kết quả

Không ổn rồi!

Qua kết quả trên, bạn chưa nắm chắc lý thuyết bài học này. Nhưng đừng lo nha. Hãy học lại Lý thuyết tại đây: Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 7 Unit 1 Hobbies

Kết quả

Rất tốt!

Bài làm của bạn thật ấn tượng! Nhưng đó chưa phải là tất cả đâu. Hãy thử sức mình với một phiên bản khó hơn của bài học này xem!

Xác nhậnBài tiếp: Bài tập Tiếng Anh 7 Global Success Unit 1 số 2

Kiểm tra kết quả Xem đáp án Làm lại
Đánh giá bài viết
5 4.462
Sắp xếp theo

Môn Tiếng Anh lớp 7

Xem thêm