Trắc nghiệm Unit 1 lớp 7 Free time Online

Bài tập bổ trợ i-Learn Smart World 7 Unit 1

Trắc nghiệm Unit 1 lớp 7 Free time Online do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các bài văn mẫu tham khảo, là tài liệu luyện tập hữu ích giúp học sinh lớp 7 học tập hơn. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 7 Unit 1 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 7 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 7 và môn Ngữ văn 7. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Trắc nghiệm Unit 1 lớp 7 Free time Online. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 7 hay như Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 7 Unit 1 My Hobbies, Ngữ pháp - Bài tập tiếng Anh lớp 7 Unit 1, Viết lại câu Tiếng Anh lớp 7.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập Tiếng Anh lớp 7. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

 • Complete the sentences with "do/ play/ go". Use the present simple tense.
 • Question 1: Peter _________ tennis three times a week.
  plays
 • Question 2: Sarah ___________ gymastics on Saturday evenings.
  does
 • Question 3: We often _________ jogging in the morning.
  go
 • Question 4: He doesn't __________ althletics at school.
  do
 • Question 5: Peter doesn't _________ badminton with his friends.
  play
 • Choose the corect answer
 • Question 1: I like ................. My favorite writer is Joanne Rowling.
 • Question 2: Jack doesn't like playing ............... He prefers ourdoor games such as football.
 • Question 3: I quite like ............. - especially in the sea.
 • Question 4: John is not very keen on ............... He doesn't pay any attention to new trends in clothes.
 • Question 5: Sarah likes .................. Her favorite singer is Adele.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 1.345
Sắp xếp theo

Môn Tiếng Anh lớp 7

Xem thêm