Trắc nghiệm từ vựng Unit 4 lớp 7 Community Services Online

Ôn tập từ vựng Unit 4 lớp 7

Trắc nghiệm từ vựng Unit 4 lớp 7 Community Services do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các bài văn mẫu tham khảo, là tài liệu luyện tập hữu ích giúp học sinh lớp 7 học tập Tiếng Anh lớp 7 tốt hơn. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 7 Unit 4 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 7 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 7 và môn Ngữ văn 7.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Trắc nghiệm từ vựng Unit 4 lớp 7 Community Services Online. Ngoài ra, mời các bạn tham khảo thêm tài liệu tiếng Anh được cập nhật liên tục trên VnDoc.com như: Giải bài tập Tiếng Anh 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7, Giải SBT Tiếng Anh 7, Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 7 trực tuyến...

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập Tiếng Anh lớp 7. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

 • Supply the correct forms of the given words
 • Question 1:

  _______________ for community events makes our lives more meaningful. (volunteer)

  Volunteering
 • Question 2:

  The campaign managed to raise $20,000 through online ___________. (donate)

  donations donors
 • Question 3:

  What type of community ____________ do you have in your area? (serve)

  service
 • Question 4:

  Maple Falls Charity is a(n) ___________ that helps people in need.

  organization
 • Choose the option that best completes each of the following sentences
 • Question 1:

  We will ___________ a fund-raising event this Sunday. Do you want to come?

 • Question 2:

  We sent some gloves and scarves to children in cold countries, ____________ they could keep themselves warm.

 • Question 3:

  The Terry Fox _____________ will be held in November this year. This event usually attracts thousands of runners.

 • Question 4:

  We need ________ more money to help more people.

 • Question 5:

  My mother often cooks very big meals, so we often eat ________ for days.

 • Question 6:

  What should we put _________ our poster for the art show?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 650
Sắp xếp theo

Môn Tiếng Anh lớp 7

Xem thêm