Trắc nghiệm Unit 3 lớp 7 Community Service Online

Bài tập nâng cao Unit 3 lớp 7 Community Service

Bài tập Unit 3 lớp 7 nâng cao Community Service do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các bài văn mẫu tham khảo, là tài liệu luyện tập hữu ích giúp học sinh lớp 7 học tập hơn. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 7 Unit 3 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 7 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 7 và môn Ngữ văn 7.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Bài tập Tiếng Anh 7 Global Success Unit 3. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 7 hay như Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 7 Unit 1 My Hobbies, Bài tập tiếng Anh 7 Global Success Unit 2, Viết lại câu Tiếng Anh lớp 7.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập Tiếng Anh lớp 7. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

 • Choose the correct answer
 • 1.

  Traditional volunteer acitivities include .......... money for people in need, cooking and giving food.

 • 2.

  Let's help the sweet children because they have had ............

 • 3.

  Volunteering is special ............ me because I can help others.

 • 4.

  They have decided to ride to work ............ it is good for their health and the environment.

 • 5.

  You should think of ............ the volunteer activities in your community.

 • Read the text and decide whether the following sentences are true (T) or false (F)

  Hue, 17 years old: Being able to make a difference in the lives of people is a wonderful thing to me. That's why I take part in volunteer work. I've been a volunteer for over three years. Once or twice a week, usually on weekends, I teach English and Math to poor children in Long Bien district. My friends and I also encourage other people to donate books to them. We also tutor some young children who can't go to school.
  Ngan, 13 years old: My family spends one Saturday morning a month collecting rubbish or planting trees in our neighbourhood. We are not forced or paid to do it, but we enjoy it. In our village, most families volunteer to do this once a month. We cook and give food to patients in some hospitals. My parents also donate their blood once or twice a year to help sick people. At the end of each year, people in my village raise money for poor and homeless people. We love helping others.

 • 1.

  Hue loves to make a difference in the lives of people.

 • 2.

  Hue started volunteering when she was 14 years old.

 • 3.

  Ngan collects rubbish in the neighbourhood with her family on Saturday mornings.

 • 4.

  Ngan's family doesn't like volunteering.

 • 5.

  Ngan's parents encourage people to donate blood to help sick people.

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay
Kết quả

Không ổn rồi!

Qua kết quả trên, bạn chưa nắm chắc lý thuyết bài học này. Nhưng đừng lo nha. Hãy học lại Từ vựng Unit 3 tại đây: Từ vựng Unit 3 lớp 7 Community Service

Kết quả

Rất tốt!

Bài làm của bạn thật ấn tượng! Nhưng đó chưa phải là tất cả đâu. Hãy thử sức mình với một phiên bản khó hơn của bài học này xem!

Xác nhậnBài tiếp: Bài tập Tiếng Anh 7 Global Success Unit 3

Kiểm tra kết quả Xem đáp án Làm lại
Đánh giá bài viết
1 530
Sắp xếp theo

Môn Tiếng Anh lớp 7

Xem thêm